Egnede papirtyper

Egnede inndatatyper

Merk: Etiketter, konvolutter og kartong skrives alltid ut ved redusert hastighet.

Papirtype

550-arks

skuff

2200-arks

skuff

Konvolutt

skuff

Flerbruks-

mater

Tosidig

utskrift

Automatisk dokumentmater

Vanlig papir

hake

hake

X

hake

hake

hake

Kartong 2

hake1

X

X

hake1

hake

X

Resirkulert

hake

hake

X

hake

hake

hake

Glanset

hake

hake

X

hake

hake

X

Tungt, glanset papir

hake

hake

X

hake

hake

X

Etiketter

hake

X

X

hake

X

X

Vinyletiketter

hake

X

X

hake

X

X

Bankpost

hake

hake

X

hake

hake

hake

Konvolutt

X

X

hake

hake

X

X

Grov konvolutt

X

X

hake

hake

X

X

Transparent

X

X

X

hake

X

X

Brevpapir

hake

hake

X

hake

hake

hake

Fortrykt

hake

hake

X

hake

hake

hake

Farget papir

hake

hake

X

hake

hake

hake

Lett papir

hake

hake

X

hake

hake

hake

Tungt papir

hake

hake

X

hake

hake

hake

Grovt/bomull

hake

hake

X

hake

hake

hake


Egnede utdatatyper

Papirtype

Ferdiggjører for stifting

Enhet for stifting og hulling på flere steder

Ikke ferdiggjøring

Forskyvning

Stifting

Standard utskuff

(Normal

og forskjøvet stabling)

2-skuffers

postboks

Stifting

og hull

hulling

Vanlig papir

hake

hake

hake

hake

hake

hake

Kartong

hake

hake

X

hake

X

X

Transparent

hake

X

X

hake

X

X

Resirkulert

hake

hake

hake

hake

hake

hake

Glanset

hake

hake

X

hake

hake

X

Tungt, glanset papir

hake

hake

X

hake

hake

X

Etiketter

hake

X

X

hake

X

X

Vinyletiketter

hake

X

X

hake

X

X

Bankpost

hake

hake

hake

hake

hake

hake

Konvolutt

hake

hake

X

hake

X

X

Grov konvolutt

hake

hake

X

hake

X

X

Brevpapir

hake

hake

hake

hake

hake

hake

Fortrykt

hake

hake

hake

hake

hake

hake

Farget papir

hake

hake

hake

hake

hake

hake

Lett papir

hake

hake

hake

hake

hake

hake

Tungt papir

hake

hake

hake

hake

hake

hake

Grovt/bomull

hake

hake

hake

hake

hake

hake