Papir

Skuffkonfigurering

Menyelement

Beskrivelse

Standardkilde

Skuff [x] (1*)

Flerbruksmater

Manuelt papir

Manuell konvolutt

Angi papirkilden for alle utskriftsjobber.

Papirstørrelse/-type

Skuff [x]

Flerbruksmater

Manuelt papir

Manuell konvolutt

Angi hvilken papirstørrelse eller papirtype som er lagt i hver papirkilde.

Skift størrelse

Av

Letter/A4

Alle på listen*

Angi at skriveren skal erstatte en angitt papirstørrelse hvis den ønskede størrelsen ikke er lagt i en papirkilde.

Merknader:

  • Med innstillingen Av blir brukeren bedt om å fylle på papir i den forespurte papirstørrelsen.
  • Alle på listen tillater alle tilgjengelige erstatninger.
Konfigurer FB-mater

Vanlig skuff*

Manuelt

Første

Fastsetter virkemåten til flerbruksmateren.

Merknader:

  • Når innstillingen Vanlig skuff er valgt, konfigureres flerbruksmateren som den automatiske papirkilden.
  • Når Manuelt er valgt, kan flerbruksmateren bare brukes til utskriftsjobber med manuell mating.
  • Når innstillingen Første er valgt, konfigureres flerbruksmateren som den primære papirkilden.

Papirtypekonfigurering

Universaloppsett

Menyelement

Beskrivelse

Måleenhet

Tommer

Millimeter

Angi måleenheten for universalpapir.

Merk: Tommer er den amerikanske standardinnstillingen. Den internasjonale standardinnstillingen er Millimeter.

Stående bredde

3–52 tommer (8,5*)

76-1321 mm (216*)

Angi bredden for stående utskrift for universalpapiret.

Stående høyde

3–52 tommer (14*)

76,2-1321 mm (356*)

Angi høyden for stående utskrift for universalpapiret.

Materetning

Kortside*

Langside

Angi at skriveren skal hente papir fra kortsiden eller langsiden.

Merk: Langside vises bare hvis den lengste kanten er kortere enn den maksimale bredden som støttes.


Egendefinerte skannestørrelser

Menyelement

Beskrivelse

Tilpasset skannestørrelse [x]

Navn på skannestørrelse

Bredde

1-8,5 tommer (8,5*)

25,4-215,9 mm (215,9*)

Høyde

1–25 tommer (14*)

25,4–635 mm (355,6*)

Retning

Stående*

Liggende

2 skanninger per side

Av*

Tilordne et navn på skannestørrelse og konfigurer skanneinnstillingene.


Papirtyper

Menyelement

Beskrivelse

Vanlig

Kartong

Resirkulert

Transparent

Glanset

Tungt, glanset papir

Etiketter

Vinyletiketter

Bankpost

Konvolutt

Grov konvolutt

Brevpapir

Fortrykt

Farget papir

Lett

Tungt

Grovt/bomull

Tilpasset type [X]

Angi teksturen, vekten og retningen til papiret.


Skuffkonfigurasjon

Menyelement

Beskrivelse

Utskuff

Standard utskuff*

Utskuff [x]

Angi utskuff.

Konfigurer utskuffer

Postboks*

Kobling

Koble tilleggsenhet

Typetildeling

Konfigurer driftsmodusen for utskuffene.

Merknader:

  • Postboks gjør at en standard utskuff og en eventuell ekstra utskuff kan velges enkeltvis.
  • Kobling gjør at alle utskuffer kan kobles sammen som om de var én stor skuff.
  • Innstillingen Koble tilleggsenhet behandler alle ekstra utskuffer som én stor utskuff.
  • Innstillingen Typetildeling tilordner en utskuff eller et sammenkoblet sett med utskuffer til hver papirtype.
Tilpassede navn til utskuffer

Standard utskuff

Utskuff [x]

Tilordne et navn til utskuffen.