Problemer med tilleggsutstyr

Internt tilleggsutstyr blir ikke registrert

Handling

Ja

Nei

Trinn 1

Slå av skriveren, vent i ca. ti sekunder, og slå den på igjen.


Fungerer det interne tilleggsutstyret som det skal?

Problemet er løst.

Gå til trinn 2.

Trinn 2

Skriv ut menyinnstillingssiden, og sjekk deretter om det interne tilleggsutstyret vises på listen over installerte funksjoner.


Er det interne tilleggsutstyret oppført på menyinnstillingssiden?

Gå til trinn 4.

Gå til trinn 3.

Trinn 3

Kontroller at det interne tilleggsutstyret er installert på riktig måte i kontrollerkortet.

 1. Slå av skriveren, og koble strømledningen fra strømuttaket.

 2. Kontroller at det interne tilleggsutstyret er installert på den riktige tilkoblingen på kontrollerkortet.

 3. Koble strømledningen til stikkontakten igjen, og slå deretter på skriveren.

  forsiktighetsikon for vanlig aktsomhet FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER: Unngå risiko for brann eller elektrisk støt. Koble strømledningen til en riktig vurdert og ordentlig jordet stikkontakt som er i nærheten av produktet og lett tilgjengelig.


Fungerer det interne tilleggsutstyret som det skal?

Problemet er løst.

Gå til trinn 4.

Trinn 4

 1. Kontroller at det interne tilleggsutstyret er tilgjengelig i skriverdriveren.

  Merk: Legg eventuelt til det interne tilleggsutstyret manuelt i skriverdriveren for å gjøre den tilgjengelig for utskriftsjobber. Se Slik legger du til alternativer i skriverdriveren hvis du vil ha mer informasjon.

 2. Send utskriftsjobben på nytt.


Fungerer det interne tilleggsutstyret som det skal?

Problemet er løst.

Kontakt brukerstøtte.


Intern løsningsport fungerer ikke som den skal

Handling

Ja

Nei

Trinn 1

Skriv ut en menyinnstillingsside, og kontroller om den interne løsningsporten (ISP) vises på listen over installerte funksjoner.


Er ILP-en oppført på listen over installerte funksjoner?

Gå til trinn 3.

Gå til trinn 2.

Trinn 2

Fjern og installer løsningsporten på nytt. Se Installere en intern løsningsport hvis du vil ha mer informasjon.

Merk: Bruk en støttet løsningsport.


Fungerer løsningsporten som den skal?

Problemet er løst.

Gå til trinn 3.

Trinn 3

Kontroller kabelen og ILP-tilkoblingen.

 1. Bruk riktig kabel, og kontroller at den er godt festet til ISP-en.

 2. Kontroller at grensesnittkabelen for den interne løsningsporten er koblet til kontakten på kontrollerkortet.


Fungerer løsningsporten som den skal?

Problemet er løst.

Kontakt brukerstøtte.


Parallell- eller seriellgrensesnittkort fungerer ikke som det skal

Handling

Ja

Nei

Trinn 1

Skriv ut en menyinnstillingsside, og kontroller om parallell- eller seriellgrensesnittkortet vises på listen over installerte funksjoner.


Er parallell- eller seriellgrensesnittkortet oppført på listen over installerte funksjoner?

Gå til trinn 3.

Gå til trinn 2.

Trinn 2

Fjern og installer parallell- eller seriellgrensesnittkortet.

Se Installere en intern løsningsport hvis du vil ha mer informasjon.


Fungerer parallell- eller seriellgrensesnittkortet som det skal?

Problemet er løst.

Gå til trinn 3.

Trinn 3

Kontroller tilkoblingen mellom kabelen og parallell- eller seriellgrensesnittkortet.


Fungerer parallell- eller seriellgrensesnittkortet som det skal?

Problemet er løst.

Kontakt brukerstøtte.


Defekt flash oppdaget

Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Ikke nok ledig flash-minne til ressursene

Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Uformatert flash oppdaget

Prøv ett eller flere av følgende forslag: