Feilsøking

Menyelement

Beskrivelse

Testsider for utskriftskvalitet

Skriv ut eksempelsider for å finne og rette opp feil i utskriftskvaliteten.

Rengjøre skanneren

Skriv ut informasjon om hvordan du skal rengjøre skanneren.