Lære om status for av/på-knappen og indikatorlampen

Lampe

Skriverstatus

Av

Skriveren er slått av eller i dvalemodus.

Blått

Skriveren er klar eller behandler data.

Rødt

Skriveren trenger tilsyn.


Lampe på av/på-knapp

Skriverstatus

Av

Skriveren er av, klar eller behandler data.

Lyser gult

Skriveren er i hvilemodus.

Blinker gult

Skriveren er i dvalemodus.