Bruke den automatiske dokumentmateren og skannerens glassplate

Automatisk dokumentmater (ADM)

Skannerglassplate

Legger i den automatiske dokumentmateren
  • Bruk den automatiske dokumentmateren hvis du har flersidige eller tosidige dokumenter.

  • Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp. For dokumenter med flere sider må du sørge for å justere forkanten før dokumentet legges i.

  • Sørg for å justere papirskinnene i den automatiske dokumentmateren slik at de samsvarer med bredden på papiret du legger i.

Legger på skannerens glassplate
  • Bruk skannerglassplaten for enkeltsidige dokumenter, boksider, små elementer (for eksempel postkort eller fotografier), transparenter, fotopapir eller tynne materialer (for eksempel magasinutklipp).

  • Legg i dokumentet med forsiden ned i hjørnet med pilen.