Bruke startsiden

Merk: Startbildet kan variere avhengig av innstillingene som er definert for startbildet, administratoroppsettet og aktive innebygde løsninger.
Skriverens startside

Trykk på:

Til

1

Kopier

Kopierer.

2

E-post

Sender e-postmeldinger.

3

Endre språk

Endrer språket på skriverskjermen.

4

Faks

Sender fakser.

5

Innstillinger

Viser skrivermenyene.

6

Holdte fakser

Viser alle de holdte faksjobbene.

Merk: Hvis Holdte fakser er skjult, vises Frigi holdte fakser.

7

Snarveissenter

Organiserer alle snarveier.

8

Status/rekvisita

  • Viser en skriveradvarsel eller en feilmelding når det kreves en handling fra brukeren for at skriveren skal kunne fortsette behandlingen av en jobb.

  • Vis mer informasjon om skriveradvarselen eller -meldingen og om hvordan du fjerner den.

Merk: Du kan også få tilgang til denne innstillingen ved å trykke på den øverste delen på startskjermen.

9

adressebok

Få tilgang til, opprett og organiser kontakter.

10

Skanneprofiler

Skanne og lagre dokumenter direkte til datamaskinen.

11

FTP

Skanne og lagre dokumenter direkte til en FTP-server.

12

Bokmerker

Organiser alle bokmerker.

13

Holdte jobber

Vis alle de gjeldende holdte utskriftsjobbene

14

USB-stasjon

Viser, velger eller skriver ut fotografier og dokumenter fra en flash-enhet.

15

Jobbkø

Viser alle de gjeldende utskriftsjobbene.

Merk: Du kan også få tilgang til denne innstillingen ved å trykke på den øverste delen på startskjermen.


Disse innstillingene kan også vises på startsiden

Trykk på:

Til

Programprofiler

Få tilgang til applikasjonsprofiler.

Lås enhet

Hindrer at brukere får tilgang til alle funksjonene fra startskjermen.