Bruke en QR-kodegenerator

Merknader:

  1. Åpne en nettleser, og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

    Merknader:

  2. Klikk på Programmer > QR-kodegenerator > Konfigurer.

  3. Gjør ett av følgende:

  4. Bruk endringene.