CX920, CX921, CX922, CX923, CX924, CX927 MFP'er

Sikkerhedsoplysninger

Konventioner

Produkterklæringer

Lær om printeren

Sådan finder du oplysninger om printeren

Valg af en placering til printeren

Printerkonfigurationer

Tilslutning af kabler

Brug af kontrolpanelet

Om status for tænd/sluk-knappen og indikatoren

Brug af startskærmen

Udskrivning af siden med menuindstillinger

Opsætning og brug af startskærmsprogrammer

Tilpasning af startskærmen

Opsætning af kortkopi

Brug af Genvejscenter

Opsætning af Scan Center

Brug af Display Customization

Håndtering af bogmærker

Håndtering af kontakter.

Konfiguration og brug af tilgængelighedsfunktioner

Aktivering af forstørrelsestilstand

Aktivering af stemmevejledning

Justering af stemmevejledningens talehastighed

Justering af standardlydstyrken i den indbyggede højttaler

Justering af hovedtelefonens standardlydstyrke

Aktivering af talte adgangskoder eller personlige identifikationsnumre

Navigering på skærmen med håndbevægelser

Brug af tastaturet på displayet

Ilægning af papir og specialmedier

Indstilling af størrelse og type af specialmediet

Konfiguration af indstillinger til papirstørrelsen Universal

Ilægning i bakker

Ilægning af papir i papirmagasinet til 2500 ark

Ilægning af papir i skuffen til 3000 ark

Ilægning af papir i flerformålsarkføderen

Sammenkædning af papirmagasiner

Papirstøtte

Udskrivning

Udskrivning fra en computer

Udskrive fra en mobil enhed

Udskrivning fra et flashdrev

Understøttede flashdrev og filtyper

Konfiguration af fortrolige job

Udskrive fortrolige og andre tilbageholdte job

Udskrivning af skrifttypeeksempler

Udskrive en biblioteksliste

Annullering af et udskriftsjob

Kopiere

Ved hjælp af den automatiske dokumentindføring og scannerens glasplade

Kopiering

Kopiering af fotos

Kopiering på brevpapir

Kopiering på begge sider af papiret

Reducerer eller forstørrer størrelsen af kopier

Sortering af kopier

Placering af skillesider mellem kopier

Kopiering af flere sider til et enkelt ark

Oprettelse af en kopigenvej

Afsendelse af e-mail

Ved hjælp af den automatiske dokumentindføring og scannerens glasplade

Konfiguration af SMTP-serveren til e-mail

Sender en e-mail

Opret en e-mail genvej

Afsendelse af fax

Opsætning af printeren til faxning

Ved hjælp af den automatiske dokumentindføring og scannerens glasplade

Afsendelse af en fax

Planlægning af en fax

Oprettelse af en faxdestinationsgenvej

Ændring af faxopløsning

Justering af faxens mørkhed

Udskriv en faxlog

Blokering af junk-faxer

Tilbageholdelse af faxer

Videresendelse af en fax

Scanning

Ved hjælp af den automatiske dokumentindføring og scannerens glasplade

Scanning til en FTP-server

Oprettelse af en FTP-genvej

Opret genvej til en netværksmappe

Scanning til et flashdrev

Afsendelse af scannede dokumenter til en computer

Beskrivelse af printermenuer

Menuoversigt

Enhed

Udskriv

Papir

Kopi

Fax

E-mail

FTP

USB-drev

Netværk/porte

Sikkerhed

Rapporter

Hjælp

Fejlfinding

Sikring af printeren

Lokalisering af sikkerhedsåbningen

Sletning af printerhukommelse

Slette printerharddiskens hukommelse

Formatering af printerens harddisk

Gendannelse af fabriksindstillinger

Erklæring om flygtighed

Vedligeholdelse af printeren

Netværkstilslutning

Opsætning af seriel udskrivning (kun Windows)

Rengøring af printerens dele

Bestilling af dele og forbrugsstoffer

Udskiftning af dele og forbrugsvarer

Flytning af printeren

Spare energi og papir

Genbrug

Fjernelse af papirstop

Undgå papirstop

Identifikation af områder med papirstop

Papirstop i ADF'en

Papirstop i flerformålsarkføderen.

Papirstop i panel C

Papirstop i panel D

Papirstop i bakken til 3000 ark

Papirstop i brochureefterbehandleren

Papirstop i hæfteefterbehandleren

Hæftestop i hæfteefterbehandleren

Hæftestop i hæftnings- og huludstansningsefterbehandleren

Hæftestop i brochureefterbehandleren

Fejlfinding

Problemer med netværksforbindelsen

Problemer med hardwareoptioner

Problemer med forbrugsstoffer

Problemer med papirindføring

Udskrivningsproblemer

Problemer med farvekvaliteten

Faxproblemer

Scanningsproblemer

Kontakt til kundesupport

Opgradering og migrering

Hardware

Software

Firmware

Bekendtgørelser

Produktinformation

Bekendtgørelse om version

Varemærker

Licensmeddelelser

Støjemissionsniveauer

Direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)

Bortskaffelse af produktet

Returnering af Lexmark-tonerpatroner til genbrug eller genvinding

Meddelelse om statisk følsomhed

ENERGY STAR

Temperaturoplysninger

Lasererklæring

Lasermeddelelsesetiket

Strømforbrug

Lovgivningsmæssige oplysninger for terminaludstyr inden for telekommunikation

Overensstemmelse med De Europæiske Fællesskabers (EF) direktiver

Bekendtgørelse om radiointerferens