Višefunkcijski uređaji CX920, CX921, CX922, CX923, CX924, CX927

Sigurnosne informacije

Pravila označavanja

Izjave o proizvodu

Upoznavanje pisača

Pronalaženje informacija o pisaču

Odabir lokacije za pisač

Konfiguracije pisača

Priključivanje kabela

Upotreba upravljačke ploče

Razumijevanje statusa gumba za uključivanje/isključivanje i indikatora

Upotreba početnog zaslona

Ispisivanje stranice s postavkama izbornika

Postavljanje i upotreba aplikacija na početnom zaslonu

Prilagodba početnog zaslona

Postavljanje aplikacije Card Copy

Upotreba centra za prečace

Postavljanje centra za skeniranje

Prilagodba zaslona

Upravljanje knjižnim oznakama

Upravljanje kontaktima

Postavljanje i upotreba značajki za upravljanje pristupom

Omogućavanje načina rada povećanja

Uključivanje glasovnog navođenja

Podešavanje brzine govora glasovnog navođenja

Podešavanje zadane glasnoće internog zvučnika

Prilagođavanje zadane glasnoće slušalica

Omogućavanje izgovorenih lozinki ili osobnih identifikacijskih brojeva

Kretanje zaslonom pomoću poteza

Upotreba zaslonske tipkovnice

Ulaganje papira i posebnih medija

Postavljanje formata i vrste posebnih medija

Konfiguriranje univerzalnih postavki papira

Ulaganje u odlagače

Ulaganje odlagača za 2500 listova

Ulaganje odlagača za 3000 listova

Ulaganje u ulagač za razne medije

Povezivanje odlagača

Podrška za papir

Ispisivanje

Ispisivanje s računala

Ispisivanje s mobilnog uređaja

Ispisivanje s flash pogona

Podržani flash pogoni i vrste datoteka

Konfiguriranje povjerljivih zadataka

Ispisivanje povjerljivih i drugih zadržanih zadataka

Ispisivanje popisa uzoraka fontova

Ispisivanje popisa direktorija

Otkazivanje zadatka ispisivanja

Kopiranje

Upotreba automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera

Izrada kopija

Kopiranje fotografija

Kopiranje na papir sa zaglavljem

Kopiranje na obje strane papira

Smanjenje ili povećanje kopija

Razvrstavanje kopija

Postavljanje razdjelnih stranica između kopija

Kopiranje više stranica na samo jedan list

Stvaranje prečaca za kopiranje

E-pošta

Upotreba automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera

Konfigurirajte SMTP poslužitelj e-pošte

Slanje e-pošte

Stvaranje prečaca za e-poštu

Faksiranje

Postavljanje pisača za faksiranje

Upotreba automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera

Slanje faksa

Zakazivanje faksa

Stvaranje prečaca za odredišni faks

Promjena razlučivosti faksa

Podešavanje zatamnjenja faksa

Ispis zapisnika faksiranja

Blokiranje neželjenih faksova

Stavljanje faksova na čekanje

Prosljeđivanje faksa

Skeniranje

Upotreba automatskog ulagača dokumenata i stakla skenera

Skeniranje na FTP poslužitelj

Stvaranje prečaca za FTP

Stvaranje prečaca mrežne mape

Skeniranje na flash pogon

Slanje skeniranih dokumenata na računalo

Upoznavanje s izbornicima pisača

Karta izbornika

Uređaj

Ispis

Papir

Kopiranje

Faks

E-pošta

FTP

USB pogon

Mreža/priključci

Sigurnost

Izvješća

Pomoć

Rješavanje problema

Zaštita pisača

Lociranje sigurnosnog utora

Brisanje memorije pisača

Brisanje memorije tvrdog diska pisača

Šifriranje tvrdog diska pisača

Vraćanje tvornički zadanih postavki

Izjava o postojanosti memorije

Održavanje pisača

Umrežavanje

Postavljanje ispisa putem serijskog priključka (samo sustav Windows)

Čišćenje dijelova pisača

Naručivanje dijelova i potrošnog materijala

Zamjena dijelova i potrošnog materijala

Premještanje pisača

Štednja energije i papira

Recikliranje

Otklanjanje zaglavljenih papira

Izbjegavanje zaglavljivanja

Pronalaženje mjesta zaglavljivanja

Zaglavljeni papir u automatskom ulagaču dokumenata

Zaglavljeni papir u ulagaču za razne medije

Zaglavljeni papir iza vratašaca C

Zaglavljeni papir iza vratašaca D

Zaglavljeni papir u odlagaču za 3000 listova

Zaglavljeni papir u sklopu za završnu obradu knjižica

Zaglavljeni papir u sklopu za završnu obradu s klamerom

Zaglavljena klamerica u sklopu za završnu obradu klamanjem

Zaglavljena klamerica u sklopu za završnu obradu klamanjem i bušenjem rupa

Zaglavljena klamerica u sklopu za završnu obradu knjižica

Rješavanje problema

Problemi s mrežnom vezom

Problemi s hardverskim opcijama

Problemi s potrošnim materijalom

Problemi s ulaganjem papira

Problemi s ispisivanjem

Problemi s kvalitetom boje

Problemi s faksiranjem

Problemi sa skeniranjem

Obraćanje službi za korisničku podršku

Nadogradnja i migracija

Hardver

Softver

Programske datoteke

Obavijesti

Informacije o proizvodu

Obavijest o izdanju

Zaštitni znakovi

Napomene o licenciranju

Razine emisije buke

Direktiva Otpadna električna i elektronička oprema (WEEE)

Odlaganje proizvoda

Vraćanje Lexmarkovih spremnika za ponovnu upotrebu i recikliranje

Obavijest o osjetljivosti na statički elektricitet

ENERGY STAR

Informacije o temperaturi

Obavijest o laseru

Naljepnica s upozorenjem o laseru

Potrošnja energije

Regulatorne napomene za telekomunikacijsku terminalnu opremu

Sukladnost s direktivama Europske zajednice (EZ)

Obavijest o radijskim smetnjama