CX920, CX921, CX922, CX923, CX924 és CX927 multifunkciós készülék

Biztonsági információk

Konvenciók

Terméknyilatkozatok

Információk a nyomtatóról

További információk a nyomtatóról

A nyomtató helyének kiválasztása

Nyomtatóbeállítások

Kábelek csatlakoztatása

A kezelőpanel használata

A bekapcsológomb és jelzőfény állapotának jelentései

A kezdőképernyő használata

Menübeállítások oldal nyomtatása

A kezdőképernyő-alkalmazások beállítása és használata

A kezdőképernyő testreszabása

Kártyamásolás beállítása

A Parancsikon központ használata

A Scan Center beállítása

Megjelenés testreszabásának használata

Könyvjelzők kezelése

Partnerek kezelése

A kisegítő funkciók telepítése és használata

Nagyítás üzemmód engedélyezése

A hangutasítások aktiválása

A hangutasítások beszédsebességének beállítása

Az alapértelmezett belső hangszóróhangerő módosítása

Az alapértelmezett fejhallgató-hangerő módosítása

Hangos jelszavak vagy személyes azonosítószámok engedélyezése

Navigáció a képernyőn kézmozdulatok segítségével

Billentyűzet használata a kijelzőn

Papír és speciális adathordozó betöltése

Speciális hordozó méretének és típusának megadása

Az Univerzális papírbeállítások konfigurálása

Tálcák betöltése

A 2500 lapos tálca betöltése

A 3000 lapos tálca betöltése

A többcélú adagoló betöltése

Tálcák összekapcsolása

Papírtartó

Nyomtatás

Nyomtatás a számítógépről

Nyomtatás mobileszközről

Nyomtatás flash-meghajtóról

Támogatott flash-meghajtók és fájltípusok

Titkosított feladatok konfigurálása

Titkosított és más felfüggesztett feladatok nyomtatása

Betűtípusminták listájának nyomtatása

Könyvtárlista nyomtatása

Nyomtatási feladat megszakítása

Másolás

Az automatikus lapadagoló és a lapolvasó üveglapjának használata

Másolatok készítése

Fényképmásolás

Másolás fejléces papírra

Másolás a papír mindkét oldalára

A másolatok kicsinyítése és nagyítása

Példányok leválogatása

Elválasztólapok másolatok közé helyezése

Több oldal másolása egyetlen lapra

Másolási parancsikon létrehozása

E-mail küldése

Az automatikus lapadagoló és a lapolvasó üveglapjának használata

Az SMTP-kiszolgáló beállítása e-mailhez

E-mail küldése

E-mail parancsikon létrehozása

Faxolás

A nyomtató beállítása faxolásra

Az automatikus lapadagoló és a lapolvasó üveglapjának használata

Faxküldés

Fax beütemezése

Faxelérési útvonal parancsikon létrehozása

A fax felbontásának módosítása

Fax sötétségének módosítása

Faxnapló nyomtatása

Kéretlen faxok blokkolása

Faxok tartása

Fax továbbítása

Beolvasás

Az automatikus lapadagoló és a lapolvasó üveglapjának használata

Beolvasás FTP-kiszolgálóra

FTP-parancsikon létrehozása

Hálózati mappa hivatkozásának hozzáadása

Beolvasás flash-meghajtóra

Beolvasott dokumentumok küldése számítógépre

A nyomtató menüinek ismertetése

Menütérkép

Eszköz

Nyomtatás

Papír

Másolás

Fax

E-mail

FTP

USB-meghajtó

Hálózat/portok

Biztonság

Jelentések

Súgó

Hibaelhárítás

A nyomtató biztonsága

Biztonsági nyílás pozíciója

Nyomtatómemória törlése

A nyomtató merevlemez-memóriájának törlése

A nyomtató merevlemezének titkosítása

Gyári alapbeállítások visszaállítása

Törölhetőségi nyilatkozat

A nyomtató karbantartása

Hálózat

Soros porton keresztüli nyomtatás beállítása (csak Windows rendszeren)

A nyomtató alkatrészeinek tisztítása

Alkatrészek és kellékek rendelése

Alkatrészek és kellékanyagok cseréje

A nyomtató áthelyezése

Energia- és papírtakarékosság

Újrahasznosítás

Elakadások megszüntetése

Papírelakadások elkerülése

Elakadás helyének azonosítása

Papírelakadás az automatikus lapadagolóban

Papírelakadás a többcélú adagolóban

Papírelakadás a C ajtónál

Papírelakadás a D ajtónál

Papírelakadás a 3000 lapos tálcában

Papírelakadás a füzetkészítő egységben

Papírelakadás a kapcsozó kiadóegység tárolójában

Kapocselakadás a kapcsozó kiadóegységben

Kapocselakadás a kapcsozó-lyukasztó kiadóegységben

Kapocselakadás a füzetkészítő egységben

Hibaelhárítás

Hálózatikapcsolat-hiba

Hardveropció-hiba

Kellékanyagokkal kapcsolatos problémák

Papíradagolási problémák

Nyomtatási problémák

A színminőséggel kapcsolatos problémák

Faxolási problémák

Beolvasási problémák

Kapcsolatba lépés az ügyfélszolgálattal

Fejlesztés és áthelyezés

Hardver

Szoftver

Firmware

Megjegyzések

Termékinformációk

Megjegyzés a kiadáshoz

Védjegyek

Licencnyilatkozat

Zajkibocsátási szintek

Az elektromos és elektronikus termékekből keletkező hulladékokra vonatkozó (WEEE) direktíva

A termék kidobása

A Lexmark festékkazetták visszajuttatása újbóli felhasználásra vagy újrahasznosításra

Statikus érzékenységgel kapcsolatos figyelmeztetés

ENERGY STAR

Hőmérsékletadatok

Megjegyzés a lézerrel kapcsolatban

Lézerrel kapcsolatos tájékoztató címke

Tápfelvétel

A telekommunikációs végberendezésekre vonatkozó szabályok

Az Európai Közösség (EK) előírásainak való megfelelés

Rádióinterferenciával kapcsolatos tudnivalók