Urządzenia wielofunkcyjne CX920, CX921, CX922, CX923, CX924, CX927

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Definicje pojęć

Informacje dotyczące produktu

Informacje na temat drukarki

Znajdowanie informacji na temat drukarki

Wybór miejsca na drukarkę

Wyposażenie drukarki

Podłączanie kabli

Korzystanie z panelu sterowania

Odczytywanie wskazań przycisku zasilania i kontrolki

Korzystanie z ekranu głównego

Drukowanie strony ustawień menu

Konfigurowanie i używanie aplikacji na ekranie głównym

Dostosowywanie ekranu głównego

Konfiguracja aplikacji Card Copy

Korzystanie z Centrum skrótów

Konfigurowanie Centrum skanowania

Korzystanie z funkcji Dostosowywanie wyświetlacza

Zarządzanie zakładkami

Zarządzanie kontaktami

Konfiguracja i używanie funkcji dostępności

Włączanie trybu powiększania

Aktywowanie prowadzenia głosowego

Dostosowywanie tempa mowy w prowadzeniu głosowym

Dostosowywanie domyślnej głośności wewnętrznego głośnika

Dostosowywanie domyślnej głośności słuchawek

Włączanie funkcji wypowiadania haseł lub osobistych numerów identyfikacyjnych

Obsługa ekranu za pomocą gestów

Używanie klawiatury ekranowej

Ładowanie papieru i nośników specjalnych

Ustawianie rozmiaru i typu nośnika specjalnego

Konfigurowanie ustawień uniwersalnego rozmiaru papieru

Ładowanie zasobników

Ładowanie zasobnika na 2500 arkuszy

Ładowanie zasobnika na 3000 arkuszy

Ładowanie nośników do podajnika uniwersalnego

Łączenie zasobników

Podpórka papieru

Drukowanie

Drukowanie z komputera

Drukowanie z urządzenia przenośnego

Drukowanie z napędu flash

Obsługiwane napędy flash i typy plików

Konfiguracja poufnych zadań

Drukowanie zadań poufnych i innych zadań wstrzymanych

Drukowanie listy wzorców czcionek

Drukowanie listy katalogów

Anulowanie zadania drukowania

Kopiowanie

Korzystanie z automatycznego podajnika dokumentów i szyby skanera

Kopiowanie

Kopiowanie zdjęć

Kopiowanie na papierze firmowym

Kopiowanie obu stron arkusza papieru

Zmniejszanie lub powiększanie kopii

Sortowanie kopii

Umieszczanie arkuszy separujących między kopiami

Kopiowanie kilku stron na jednym arkuszu

Tworzenie skrótu kopiowania

Wysyłanie w postaci wiadomości e-mail

Korzystanie z automatycznego podajnika dokumentów i szyby skanera

Konfigurowanie serwera SMTP do korzystania z poczty e-mail

Wysyłanie wiadomości e-mail

Tworzenie skrótu e-mail

Faksowanie

Konfigurowanie drukarki w celu faksowania

Korzystanie z automatycznego podajnika dokumentów i szyby skanera

Wysyłanie faksu

Planowanie faksu

Tworzenie skrótu do miejsca docelowego dla faksów

Zmiana rozdzielczości faksu

Dostosowywanie intensywności faksu

Drukowanie dziennika faksów

Blokowanie niepożądanych faksów

Wstrzymywanie faksów

Przekazywanie faksów

Skanowanie

Korzystanie z automatycznego podajnika dokumentów i szyby skanera

Skanowanie do serwera FTP

Tworzenie skrótu do FTP

Tworzenie skrótu do folderu sieciowego

Skanowanie na dysk flash

Wysyłanie zeskanowanych dokumentów do komputera

Opis menu drukarki

Mapa menu

Urządzenie

Drukuj

Papier

Kopiuj

Faks

E-Mail

FTP

Napęd USB

Sieć/Porty

Bezpieczeństwo

Raporty

Pomoc

Rozwiązywanie problemów

Zabezpieczanie drukarki

Lokalizowanie gniazda zabezpieczeń

Czyszczenie pamięci drukarki

Wymazywanie dysku twardego drukarki

Szyfrowanie dysku twardego drukarki

Przywracanie ustawień fabrycznych

Informacje o ulotności pamięci

Przegląd drukarki

Sieć

Konfigurowanie drukowania przy użyciu portu szeregowego (tylko system Windows)

Czyszczenie części drukarki

Zamawianie części i materiałów eksploatacyjnych

Wymiana części i materiałów eksploatacyjnych

Przenoszenie drukarki

Oszczędzanie energii i papieru

Recykling

Usuwanie zacięć

Zapobieganie zacięciom

Ustalanie miejsca wystąpienia zacięcia

Zacięcie papieru w automatycznym podajniku dokumentów

Zacięcie papieru w podajniku uniwersalnym

Zablokowany papier w drzwiczkach C

Zablokowany papier w drzwiczkach D

Zablokowany papier w zasobniku na 3000 arkuszy

Zablokowany papier w module wykańczającym do broszur

Zacięcie papieru w module wykańczającym ze zszywaczem

Zacięcie zszywki w module wykańczającym ze zszywaczem

Zszywka zacięta w module wykańczającym ze zszywaczem i dziurkaczem

Zacięcie zszywek w module wykańczającym do broszur

Rozwiązywanie problemów

Problemy z połączeniem sieciowym

Problem z opcjami sprzętowymi

Problemy z materiałami eksploatacyjnymi

Problemy z podawaniem papieru

Problemy z drukowaniem

Problemy z jakością koloru

Problemy z faksowaniem

Problemy ze skanowaniem

Kontakt z obsługą klienta

Usprawnienia i przenoszenie

Sprzęt

Oprogramowanie

Oprogramowanie sprzętowe

Informacje

Informacje o produkcie

Informacje o wydaniu

Znaki towarowe

Oświadczenia dotyczące licencji

Poziomy emisji hałasu

Dyrektywa WEEE dotycząca zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Wyrzucanie produktów

Zwrot kaset firmy Lexmark w celu ponownego użycia lub recyklingu

Ostrzeżenie o podatności na ładunki elektrostatyczne

ENERGY STAR

Informacje o temperaturze

Oświadczenie dotyczące lasera

Etykieta z informacjami o laserze

Zużycie energii

Uwagi dotyczące przepisów dla terminali komunikacyjnych

Zgodność z dyrektywami Wspólnoty Europejskiej

Oświadczenie dotyczące zakłóceń radiowych