CX930, CX931, XC9325, XC9335 MFP-d

Ohutusteave

Kokkuleppetähistused

Toodet puudutavad teatised

Printeri tundmaõppimine

Printeri kohta teabe leidmine

Printeri seerianumbri leidmine

Printeri konfiguratsioonid

Juhtpaneeli kasutades

Indikaatortule olekute selgitus

Paberi valimine

Paigaldamine, seadistamine ja konfigureerimine

Printeri paigalduskoha valimine

Kaablite ühendamine

Seadistamine ja avakuva rakenduste kasutamine

Juurdepääsu funktsioonide seadistamine ja kasutamine

Printeri faksimiseks ülesseadmine

E-posti SMTP seadete konfigureerimine

Paberi ja eriprindimaterjalide laadimine

Tarkvara, draiverite ja püsivara paigaldamine ja värskendamine

Lisariistvara paigaldamine

Võrguühenduste loomine

Järjestikpordist printimise seadistamine (ainult Windows)

Printeri turvamine

Turvapesa asukoht

Printeri mälu kustutamine

Printeri salvestusseadme kustutamine

Vaikeseadete taastamine

Hävivuse teatis

Printimine

Arvutist printimine

Mobiilseadmest printimine

Välkmäluseadmelt printimine

Toetatavad välkmäluseadmed ja failitüübid

Konfidentsiaalsete tööde konfigureerimine

Konfidentsiaalsete tööde ja muude ootetööde printimine

Fondinäidiste loendi printimine

Kataloogiloendi printimine

Koopiate eraldamine eralduslehtedega

Prinditud lehtede klammerdamine

Prinditud lehtede mulgustamine

Vahelehtede virnastuse kasutamine prinditud lehtede puhul

Prinditööst loobumine

Tooneri tumeduse muutmine

Kopeerimine

Automaatse dokumendisööturi ja skanneriklaasi kasutamine

Kopeerimine

Fotode kopeerimine

Kirjablanketile kopeerimine

Kopeerige paberi mõlemale poolele

Koopiate suurendamine või vähendamine

Printimine eksemplarhaaval

Koopiate eraldamine eralduslehtedega

Mitme lehekülje kopeerimine ühele sihtleheküljele

Kaartide kopeerimine

Koopiate klammerdamine

Koopiate mulgustamine

Vahelehtede virnastamise kasutamine koopiate puhul

Kopeerimise otsetee loomine

E-post

Automaatse dokumendisööturi ja skanneriklaasi kasutamine

E-kirja saatmine

E-kirja saatmise otsetee loomine

Faks

Automaatse dokumendisööturi ja skanneriklaasi kasutamine

Faksi saatmine

Faksi saatmise ajastamine

Faksinumbri otsetee loomine

Faksi eraldusvõime muutmine

Faksi tumeduse reguleerimine

Faksilogi printimine

Rämpsfakside blokeerimine

Fakside kinnipidamine

Faksi edasisaatmine

Skannimine

Automaatse dokumendisööturi ja skanneriklaasi kasutamine

Arvutisse skannimine

Skannimine FTP-serverisse

FTP otsetee loomine

Võrgukausta skannimine

Võrgukausta otsetee loomine

Skannimine välkmäluseadmesse

Printeri menüüde kasutamine

Menüükaart

Seade

Printimine

Paber

Kopeerimine

Faks

E-post

FTP

USB-mäluseade

Võrk/pordid

Pilveteenused

Turve

Aruanded

Veaotsing

Menüüseadete lehe printimine

Printeri hooldamine

Osade ja tarvikute oleku kontrollimine

Tarvikute märguannete seadistamine

E-posti märguannete seadistamine

Aruannete vaatamine

Osade ja tarvikute tellimine

Osade ja tarvikute asendamine

Printeri osade puhastamine

Energia ja paberi säästmine

Printeri teisaldamine

Printeri tarnimine

Probleemi veaotsing

Prindikvaliteediga seotud probleemid

Printeri veakoodid

Printimisprobleemid

Printer ei reageeri

Ei loe välkmäluseadet

USB-pordi lubamine

Ummistuste likvideerimine

Võrguühendusega seotud probleemid

Lisariistvara probleemid

Tarvikutega seotud probleemid

Paberisööduga seotud probleemid

E-kirjade saatmisega seotud probleemid

Faksimisprobleemid

Skannimisprobleemid

Värvikvaliteediga seotud probleemid

Klienditeeninduse kontaktandmed

Kustutamine ja hävitamine

Lexmarki toodete ringlusseviimine

Lexmarki pakendite ringlusseviimine

Teatised

Tooteteave

Redaktsiooniteatis

Kaubamärgid

Litsentsimise teated

Müratasemed

Elektroonikaromude (WEEE) direktiiv

Liitium-ioon laetav aku

Toote kasutusest kõrvaldamine

Lexmarki kassettide tagastamine korduskasutamiseks või ringlussevõtmiseks

Staatilise tundlikkuse teatis

ENERGY STARi

Temperatuuriteave

Elektritarbimine

Telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmeid puudutavad regulatiivsed teatised

Vastavus Euroopa Liidu (EL) direktiividele

Raadiosidehäirete teatis