CX930, CX931, XC9325, XC9335 multifunkciós készülékek

Biztonsági információk

Konvenciók

Terméknyilatkozatok

Információk a nyomtatóról

További információk a nyomtatóról

A nyomtató sorozatszámának megtalálása

Nyomtatóbeállítások

A kezelőpanel használata

A jelzőfény állapotának értelmezése

Papír kiválasztása

Beállítás, telepítés és konfigurálás

A nyomtató helyének kiválasztása

A kábelek csatlakoztatása

A kezdőképernyő-alkalmazások beállítása és használata

A kisegítő funkciók telepítése és használata

Nyomtató beállítása faxolásra

E-mail SMTP-beállítások konfigurálása

Papír és speciális hordozó betöltése

Szoftver, illesztőprogramok és firmware telepítése, illetve frissítése

Hardveropciók telepítése

Hálózatok

Soros porton keresztüli nyomtatás beállítása (csak Windows rendszeren)

A nyomtató biztonsága

Biztonsági nyílás pozíciója

Nyomtatómemória törlése

Nyomtató tárolómeghajtójának törlése

Gyári alapbeállítások visszaállítása

Törölhetőségi nyilatkozat

Nyomtatás

Nyomtatás a számítógépről

Nyomtatás mobileszközről

Nyomtatás flash-meghajtóról

Támogatott flash meghajtók és fájltípusok

Titkosított feladatok konfigurálása

Titkosított és más felfüggesztett feladatok nyomtatása

Betűtípusminták listájának nyomtatása

Könyvtárlista nyomtatása

Elválasztólapok másolatok közé helyezése

Kinyomtatott lapok tűzése

Kinyomtatott lapok lyukasztása

Kötegeléseltolás használata nyomtatott lapokon

Nyomtatási munka törlése

Toner sötétségének beállítása

Másolás

Az automatikus lapadagoló és a lapolvasó üveglapjának használata

Másolatok készítése

Fényképmásolás

Másolás fejléces papírra

Másolás a papír mindkét oldalára

A másolatok kicsinyítése és nagyítása

Példányok leválogatása

Elválasztólapok másolatok közé helyezése

Több oldal másolása egyetlen lapra

Kártyák másolása

Másolatok tűzése

Lyukasztás másolatokon

Kötegeléseltolás használata másolatoknál

Másolási parancsikon létrehozása

E-mail

Az automatikus lapadagoló és a lapolvasó üveglapjának használata

E-mail küldése

E-mail parancsikon létrehozása

Fax

Az automatikus lapadagoló és a lapolvasó üveglapjának használata

Faxküldés

Fax ütemezése

Faxelérési útvonal parancsikon létrehozása

A fax felbontásának módosítása

Fax sötétségének módosítása

Faxnapló nyomtatása

Kéretlen faxok blokkolása

Faxok tartása

Fax továbbítása

Beolvasás

Az automatikus lapadagoló és a lapolvasó üveglapjának használata

Beolvasás számítógépre

Beolvasás FTP-kiszolgálóra

FTP-parancsikon létrehozása

Beolvasás hálózati mappába

Hálózati mappa hivatkozásának hozzáadása

Beolvasás flash-meghajtóra

A nyomtató menüi

Menütérkép

Eszköz

Nyomtatás

Papír

Másolás

Fax

E-mail

FTP

USB-meghajtó

Hálózat/portok

Cloud Services

Biztonság

Jelentések

Hibaelhárítás

Menübeállítási oldal nyomtatása

A nyomtató karbantartása

Az alkatrészek és kellékek állapotának ellenőrzése

Kellékanyagok értesítéseinek konfigurálása

E-mail riasztások beállítása

Jelentések megtekintése

Alkatrészek és kellékanyagok rendelése

Alkatrészek és kellékanyagok cseréje

Nyomtatóalkatrészek tisztítása

Energia- és papírtakarékosság

A nyomtató áthelyezése más helyre

A nyomtató szállítása

Problémák elhárítása

Nyomtatási minőséggel kapcsolatos problémák

A nyomtató hibakódjai

Nyomtatási problémák

A nyomtató nem válaszol

Nem lehet olvasni a flash meghajtót

Az USB port engedélyezése

Elakadások megszüntetése

Hálózati kapcsolat problémák

Hardveropciókkal kapcsolatos problémák

Kellékanyagokkal kapcsolatos problémák

Papíradagolási problémák

E-mail-küldési problémák

Faxolási problémák

Beolvasási problémák

A színminőséggel kapcsolatos problémák

Kapcsolatba lépés az ügyfélszolgálattal

Újrahasznosítás és hulladékkezelés

Lexmark termékek újrahasznosítása

A Lexmark csomagolások újrahasznosítása

Értesítések

Termékinformációk

Megjegyzés a kiadáshoz

Védjegyek

Licencnyilatkozat

Zajkibocsátási szintek

Az elektromos és elektronikus termékekből keletkező hulladékokra vonatkozó (WEEE) direktíva

Újratölthető lítium-ion elem

A termék kidobása

A Lexmark festékkazetták visszajuttatása újbóli felhasználásra vagy újrahasznosításra

Statikus érzékenységgel kapcsolatos figyelmeztetés

ENERGY STAR

Hőmérsékletadatok

Energiafelhasználás

A telekommunikációs végberendezésekre vonatkozó szabályok

Az Európai Közösség (EK) előírásainak való megfelelés

Rádióinterferenciával kapcsolatos tudnivalók