MFP-er i CX930, CX931, XC9325 og XC9335

Sikkerhetsinformasjon

Konvensjoner

Produkterklæringer

Bli kjent med skriveren

Finne informasjon om skriveren

Finne skriverens serienummer

Skriverkonfigurasjoner

Ved hjelp av kontrollpanelet

Forstå statusen til indikatorlampen

Velge papir

Installere og konfigurere

Velge en plassering for skriveren

Koble til kabler

Konfigurere og bruke programmer på startbildet

Konfigurering og bruk av tilgjengelighetsfunksjonene

Konfigurere skriveren til å fakse

Konfigurere SMTP-innstillinger for e-post

Legge i papir og spesialpapir

Installere og oppdatere programvare, drivere og fastvare

Installere tilleggsmaskinvare

Nettverksutskrift

Konfigurere seriell utskrift (bare Windows)

Sikre skriveren

Finne sikkerhetssporet

Slette skriverminne

Slette skriverlagringsstasjonen

Gjenopprette fabrikkinnstillingene

Erklæring om flyktig og ikke-flyktig minne

Skrive ut

Skrive ut fra en datamaskin

Skrive ut fra en mobilenhet

Skrive ut fra en flash-stasjon

Støttede flash-stasjoner og filtyper

Konfigurere konfidensielle jobber

Skrive ut konfidensielle og andre holdte jobber

Skrive ut en liste med skrifteksempler

Skrive ut en katalogliste

Legge skilleark mellom kopiene

Stifte utskrevne ark

Hulling av utskrevne ark

Bruke forskjøvet stabling for utskrevne ark

Avbryte en utskriftsjobb

Justere tonermørkhet

Kopiering

Bruke den automatiske dokumentmateren og skannerens glassplate

Kopiere

Kopiere fotografier

Kopiere på papir med brevhode

Skrive ut på begge sider av papiret

Forminske eller forstørre kopier

Sortere kopier

Legge skilleark mellom kopiene

Kopiere flere sider til et enkeltark

Kopiere kort

Stifte kopier

Hulling av kopier

Bruke forskjøvet stabling for kopier

Lage en snarvei

e-post

Bruke den automatiske dokumentmateren og skannerens glassplate

Sende en e-postmelding

Opprette en e-postsnarvei

Faks

Bruke den automatiske dokumentmateren og skannerens glassplate

Sende en faks

Planlegge en faks

Opprette faksmålsnarvei

Endre oppløsning

Justere faksmørkheten

Skrive ut en fakslogg

Blokkere søppelfakser

Fakser som venter

Videresende en faks

Skanne

Bruke den automatiske dokumentmateren og skannerens glassplate

Skanne til en datamaskin

Skanne til en FTP-server

Opprette FTP-snarvei

Skanne til en nettverksmappe

Opprette en snarvei til en nettverksmappe

Skanne til en flash-enhet

Bruke skrivermenyer

Menyoversikt

Enhet

Skrive ut

Papir

Kopiering

Faks

e-post

FTP

USB-stasjon

Nettverk/porter

Cloud-tjenester

Sikkerhet

Rapporter

Feilsøking

Skrive ut Menyinnstillingssiden

Vedlikeholde skriveren

Kontrollere status for deler og rekvisita

Konfigurere varsler for rekvisita

Opprette e-postvarslinger

Vise rapporter

Bestille deler og rekvisita

Bytte ut deler og rekvisita

Rengjøre skriverdelene

Spare energi og papir

Flytte skriveren til et annet sted

Transportere skriveren

Feilsøke et problem

Problemer med utskriftskvalitet

Skriverfeilkoder

Utskriftsproblemer

Skriveren svarer ikke

Kan ikke lese flash-stasjon

Aktivere USB-porten

Fjerne fastkjørt papir

Nettverkstilkoblingsproblemer

Problemer med tilleggsutstyr

Problemer med rekvisita

Problemer med papirmating

E-postproblemer

Fakseproblemer

Skanneproblemer

Problemer med fargekvaliteten

Hvordan du kan kontakte brukerstøtte

Resirkuler og kast

Resirkulering av Lexmark-produkter

Resirkulering av Lexmark-emballasje

Merknader

Produktinformasjon

Utgivelsesmerknad

Varemerker

Lisensmerknader

Støynivåer

WEEE-direktiv (Waste of Electrical and Electronic Equipment)

Oppladbart litiumionbatteri

Produktkassering

Returnere Lexmark-kassetter for gjenbruk eller gjenvinning

Varsel om statisk elektrisitet

ENERGY STAR

Temperaturinformasjon

Strømforbruk

Spesielle bestemmelser for telekommunikasjonsutstyr

Samsvar med EU-direktiver

Radiointerferens