Многофункционални продукти CX942, CX943, CX944, XC9445, XC9455, XC9465

Информация за безопасност

Правила

Извлечения за продукта

Научете повече за принтера

Откриване на информация за принтера

Намиране на серийния номер на принтера

Конфигурации на принтера

Използване на контролния панел

Запознаване със състоянията на индикаторната светлина

Избор на хартия

Настройване, инсталиране и конфигуриране

Избор на място за принтера

Свързване на кабели

Настройване и използване на приложенията на началния екран

Настройване и използване на функциите за достъпност

Настройване на принтера за изпращане на факс

Конфигуриране на SMTP настройките за имейл

Зареждане на хартия и специални носители

Инсталиране и актуализация на софтуер, драйвери и фърмуер

Инсталиране на допълнителен хардуер

Работа в мрежа

Защита на принтера

Намиране на слота за защита

Изтриване на паметта на принтера

Изтриване на запаметяващо устройство на принтера

Възстановяване на фабричните настройки по подразбиране

Изявление за енергозависимост

Печат

Отпечатване от компютър

Отпечатване от мобилно устройство

Печат на брошура

Отпечатване от флаш устройство

Поддържани флаш устройства и типове файлове

Конфигуриране на поверителни задания

Отпечатване на конфиденциални и други изчакващи задания за печат

Отпечатване на списък с примери на шрифтове

Отпечатване на списък на директории

Поставяне на разделителни листове между копията

Обработка с телбод на отпечатани листове

Перфориране на отвори в отпечатани листове

Сгъване на отпечатани листове

Използване на натрупване с изместване в отпечатани листове

Отмяна на задание за печат

Регулиране на тъмнотата на тонера

Копиране

С помощта на автоматичното подаващо устройство и стъклото на скенера

Правене на копия

Копиране на снимки

Копиране върху бланка

Копирайте от двете страни на хартията

Намаляване или увеличаване на копията

Сортиране на копия

Поставяне на разделителни листове между копията

Копиране на няколко страници върху един лист

Копиране на карти

Обработка с телбод на копия

Перфориране на отвори в копия

Създаване на брошура от копирани документи

Сгъване на копия

Използване на натрупване с изместване в копията

Създаване на бърза команда за копиране

Електронна поща

С помощта на автоматичното подаващо устройство и стъклото на скенера

Изпращане на имейл

Създаване на бърза команда за имейл

Факс

С помощта на автоматичното подаващо устройство и стъклото на скенера

Изпращане на факс

Насрочване на факс

Създаване на бърза команда за факсово местоназначение

Намаляване на разделителната способност на факса

Регулиране на тъмнината на факса

Печат на дневник на факсове

Блокиране на нежелани факсове

Задържане на факсове

Препращане на факс

Сканиране

С помощта на автоматичното подаващо устройство и стъклото на скенера

Сканиране към компютър

Сканиране към FTP сървър

Създаване на бърза команда за FTP

Сканиране към мрежова папка

Създаване на бърза команда за мрежова папка

Сканиране към флаш устройство

Използване на менютата на принтера

Карта на менюто

Устройство

Печат

Хартия

Копиране

Факс

Електронна поща

FTP

USB у-во

Мрежа/портове

Услуги в облака

Защита

Отчети

Помощ

Откриване и отстраняване на неизправности

Отпечатване на страница с настройки на менюто

Поддръжка на принтера

Проверка на състоянието на части и консумативи

Конфигуриране на известия за консумативи

Конфигуриране на уведомления с имейл

Преглед на отчетите

Поръчване на части и консумативи

Замяна на части и консумативи

Почистване на частите на принтера

Пестене на енергия и хартия

Преместване на принтера в друго местоположение

Транспортиране на принтера

Отстраняване на проблем

Проблеми с качеството на печата

Кодове за грешки на принтера

Проблеми с печата

Принтерът не отговаря

Не може да разчете флаш устройството

Разрешаване на USB порт

Отстраняване на заседнала хартия

Проблеми с мрежовата връзка

Проблеми с хардуерните опции

Проблеми с консумативите

Проблеми с подаването на хартия

Проблеми с изпращането на имейли

Проблеми с работата на факса

Проблеми със сканирането

Проблеми с качеството на цветовете

Свързване с поддръжка на клиенти

Преработване и изхвърляне

Рециклиране на продукти на Lexmark

Рециклиране на опаковки на Lexmark

Известия

Информация за продукта

Известие за нова версия

Търговски марки

Известия за лицензиране

Нива на емисии на шум

Директива относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE)

Литиевойонна презареждаема батерия

Изхвърляне на продукта

Връщане на касетите на Lexmark за повторна употреба или рециклиране

Известие за чувствителност към статично електричество

ENERGY STAR

Информация за температурата

Потребление на енергия

Нормативни разпоредби, касаещи оборудване за телекомуникационни терминали

Съответствие с директиви на Европейската общност (ЕО)

Бележка за радиосмущения