Πολυμηχανήματα CX942, CX943, CX944, XC9445, XC9455, XC9465

Πληροφορίες ασφαλείας

Ενδείξεις

Δηλώσεις για το προϊόν

Γνωριμία με τον εκτυπωτή

Εύρεση πληροφοριών σχετικά με τον εκτυπωτή

Εύρεση του σειριακού αριθμού του εκτυπωτή

Διαμορφώσεις εκτυπωτή

Χρήση του πίνακα ελέγχου

Κατανόηση της κατάστασης της ενδεικτικής λυχνίας

Επιλογή χαρτιού

Ρύθμιση, εγκατάσταση και διαμόρφωση

Επιλογή θέσης για τον εκτυπωτή

Σύνδεση καλωδίων

Ρύθμιση και χρήση των εφαρμογών της αρχικής οθόνης

Εγκατάσταση και χρήση των χαρακτηριστικών προσβασιμότητας

Ρύθμιση του εκτυπωτή για λειτουργία φαξ

Διαμόρφωση των ρυθμίσεων SMTP e-mail

Τοποθέτηση χαρτιού και ειδικών μέσων εκτύπωσης

Εγκατάσταση και ενημέρωση λογισμικού, προγραμμάτων οδήγησης και υλικολογισμικού

Εγκατάσταση πρόσθετων εξαρτημάτων υλικού

Σύνδεση σε δίκτυο

Ασφάλιση του εκτυπωτή

Εντοπισμός της υποδοχής ασφαλείας

Διαγραφή μνήμης του εκτυπωτή

Διαγραφή μονάδας αποθήκευσης εκτυπωτή

Επαναφορά προεπιλεγμένων εργοστασιακών ρυθμίσεων

Δήλωση πτητικότητας

Εκτύπωση

Εκτύπωση από υπολογιστή

Εκτύπωση από κινητή συσκευή

Εκτύπωση φυλλαδίου

Εκτύπωση από μονάδα flash

Υποστηριζόμενες μονάδες flash και τύποι αρχείων

Διαμόρφωση ρυθμίσεων για εμπιστευτικές εργασίες

Εκτύπωση εμπιστευτικών εργασιών και άλλων εργασιών που είναι σε αναμονή

Εκτύπωση λίστας δειγμάτων γραμματοσειρών

Εκτύπωση λίστας καταλόγου

Τοποθέτηση διαχωριστικών φύλλων μεταξύ των αντιγράφων

Συρραφή εκτυπωμένων φύλλων

Διάτρηση σε εκτυπωμένα φύλλα

Δίπλωση εκτυπωμένων φύλλων

Χρήση στοίβαξης με μετατόπιση σε εκτυπωμένα φύλλα

Ακύρωση εργασίας εκτύπωσης

Προσαρμογή σκουρότητας τόνερ

Αντιγραφή

Χρήση του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων και της γυάλινης επιφάνειας σαρωτή

Δημιουργία αντιγράφων

Αντιγραφή φωτογραφιών

Αντιγραφή σε επιστολόχαρτο

Αντιγραφή και στις δύο πλευρές του χαρτιού

Σμίκρυνση ή μεγέθυνση αντιγράφων

Σελιδοποίηση αντιγράφων

Τοποθέτηση διαχωριστικών φύλλων μεταξύ των αντιγράφων

Αντιγραφή πολλών σελίδων σε ένα φύλλο

Αντιγραφή καρτών

Συρραφή αντιγράφων

Διάτρηση σε αντίγραφα

Δημιουργία φυλλαδίου από αντιγραμμένα έγγραφα

Δίπλωση αντιγράφων

Χρήση στοίβαξης με μετατόπιση σε αντίγραφα

Δημιουργία συντόμευσης αντιγραφής

Email

Χρήση του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων και της γυάλινης επιφάνειας σαρωτή

Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Δημιουργία συντόμευσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Φαξ

Χρήση του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων και της γυάλινης επιφάνειας σαρωτή

Αποστολή φαξ

Προγραμματισμός φαξ

Δημιουργία συντόμευσης προορισμού φαξ

Αλλαγή της ανάλυσης φαξ

Ρύθμιση της σκουρότητας φαξ

Εκτύπωση αρχείου καταγραφής φαξ

Αποκλεισμός ανεπιθύμητων φαξ

Φαξ σε αναμονή

Προώθηση φαξ

Σάρωση

Χρήση του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων και της γυάλινης επιφάνειας σαρωτή

Σάρωση σε υπολογιστή

Σάρωση σε έναν διακομιστή FTP

δημιουργία συντόμευσης FTP

Σάρωση σε φάκελο δικτύου

Δημιουργία συντόμευσης φακέλου δικτύου

Σάρωση σε μονάδα flash

Χρήση των μενού του εκτυπωτή

Σχεδιάγραμμα μενού

Συσκευή

Εκτύπωση

Χαρτί

Αντιγραφή

Φαξ

Email

FTP

Μονάδα USB

Δίκτυο/θύρες

Υπηρεσίες Cloud

Ασφάλεια

Αναφορές

Βοήθεια

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εκτύπωση σελίδας ρυθμίσεων μενού

Συντήρηση του εκτυπωτή

Έλεγχος της κατάστασης των εξαρτημάτων και των αναλωσίμων

Διαμόρφωση ειδοποιήσεων για αναλώσιμα

Ρύθμιση ειδοποιήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Προβολή αναφορών

Παραγγελία εξαρτημάτων και αναλωσίμων

Αντικατάσταση εξαρτημάτων και αναλωσίμων

Καθαρισμός των εξαρτημάτων του εκτυπωτή

Εξοικονόμηση ενέργειας και χαρτιού

Μεταφορά του εκτυπωτή σε άλλη θέση

Μεταφορά του εκτυπωτή

Αντιμετώπιση προβλήματος

Προβλήματα ποιότητας εκτύπωσης

Κωδικοί σφαλμάτων εκτυπωτή

Προβλήματα εκτύπωσης

Ο εκτυπωτής δεν αποκρίνεται

Αδυναμία ανάγνωσης μονάδας flash

Ενεργοποίηση της θύρας USB

Αποκατάσταση εμπλοκών

Προβλήματα σύνδεσης δικτύου

Προβλήματα επιλογών υλικού

Προβλήματα με αναλώσιμα

Προβλήματα τροφοδοσίας χαρτιού

Προβλήματα με την αποστολή e-mail

Προβλήματα φαξ

Προβλήματα σάρωσης

Προβλήματα ποιότητας έγχρωμης εκτύπωσης

Επικοινωνία με την Υποστήριξη πελατών

Ανακύκλωση και απόρριψη

Ανακύκλωση προϊόντων Lexmark

Ανακύκλωση συσκευασιών Lexmark

Ειδοποιήσεις

Πληροφορίες προϊόντος

σημείωση για την έκδοση

Εμπορικά σήματα

Σημειώσεις σχετικά με τη χορήγηση αδειών χρήσης

Επίπεδα εκπομπής ήχου

Οδηγία ΑΗΗΕ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου

Απόρριψη προϊόντος

Επιστροφή κασετών εκτύπωσης Lexmark για επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση

Σημείωση για την ευαισθησία στον στατικό ηλεκτρισμό

ENERGY STAR

Πληροφορίες σχετικά με τη θερμοκρασία

κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος

Σημειώσεις περί κανονισμών για τον τερματικό εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών

Συμμόρφωση με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΚ)

Σημείωση για ραδιοφωνικές παρεμβολές