CX942, CX943, CX944, XC9445, XC9455, XC9465 MFP's

Informatie over veiligheid

Conventies

Productverklaringen

Over de printer

Informatie zoeken over de printer

Het serienummer van de printer zoeken

Printerconfiguraties

Het bedieningspaneel gebruiken

Uitleg over de status van het indicatielampje

Papier selecteren

Installeren, instellen en configureren

Een locatie voor de printer selecteren

Kabels aansluiten

Toepassingen van het startscherm instellen en gebruiken

De toegankelijkheidsfuncties instellen en gebruiken

Printer instellen voor faxen

De SMTP-instellingen voor e-mail configureren

Papier en speciaal afdrukmateriaal plaatsen

Software, stuurprogramma's en firmware installeren en bijwerken

Hardwareopties installeren

Netwerk

Printer beveiligen

De beveiligingssleuf vinden

Printergeheugen wissen

Bezig met wissen van opslagstation van printer

Fabrieksinstellingen herstellen

Kennisgeving van vluchtigheid

Afdrukken

Afdrukken vanaf een computer

Afdrukken vanaf een mobiel apparaat

Een boekje afdrukken

Afdrukken vanaf een flashstation

Ondersteunde flashstations en bestandstypen

Beveiligde taken configureren

Afdrukken van vertrouwelijke taken en andere taken in de wachtrij

Lijst met voorbeelden van lettertypen afdrukken

Een directorylijst afdrukken

Scheidingsvellen invoegen tussen exemplaren

Afgedrukte vellen nieten

Afgedrukte vellen perforeren

Afgedrukte vellen vouwen

Gescheiden stapelen in afgedrukte vellen gebruiken

Afdruktaak annuleren

Tonerintensiteit aanpassen

Kopiëren

De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken

Kopieën maken

Foto's kopiëren

Kopiëren op briefhoofdpapier

Op beide zijden van het papier kopiëren

Kopieën verkleinen of vergroten

Exemplaren sorteren

Scheidingsvellen invoegen tussen exemplaren

Meerdere pagina's op één vel kopiëren

Passen kopiëren

Kopieën nieten

Perforeren in kopieën

Een boekje maken van gekopieerde documenten

Kopieën vouwen

Gescheiden stapelen gebruiken in kopieën

Een kopieersnelkoppeling maken

E-mail

De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken

Een e-mail verzenden

Een e-mailsnelkoppeling maken

Faxen

De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken

Een fax verzenden

Een fax plannen

Een snelkoppeling voor een faxbestemming maken

De faxresolutie wijzigen

Faxintensiteit aanpassen

Faxlog afdrukken

Ongewenste faxen blokkeren

Faxen in wachtrij

Een fax doorsturen

Scannen

De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken

Naar een computer scannen

Naar een FTP-server scannen

Een FTP-snelkoppeling maken

Scannen naar een netwerkmap

snelkoppeling voor netwerkmap maken

Scannen naar een flashstation

Printermenu's gebruiken

Menu-overzicht

Apparaat

Afdrukken

Papier

Kopiëren

Faxen

E-mail

FTP

USB-station

Netwerk/poorten

Cloud Services

Beveiliging

Rapporten

Help

Problemen oplossen

De Pagina met menu-instellingen afdrukken

Printer onderhouden

De status van de onderdelen en supplies controleren

Meldingen over supplies configureren

E-mailmeldingen instellen

Rapporten weergeven

Onderdelen en supplies bestellen

Onderdelen en supplies vervangen

Printeronderdelen reinigen

Energie en papier besparen

De printer verplaatsen naar een andere locatie

De printer vervoeren.

Problemen oplossen

Problemen met de afdrukkwaliteit

Printerfoutcodes

Afdrukproblemen

De printer reageert niet

Flashstation kan niet worden gelezen

USB-poort activeren

Papierstoringen verhelpen

Problemen met de netwerkverbinding

Problemen met hardwareopties

Problemen met supplies

Problemen met de papierinvoer

E-mailproblemen

Problemen met faxen

Problemen met scannen

Problemen met kleurkwaliteit

Contact opnemen met de klantenondersteuning

Recyclen en wegdoen

Lexmark-producten recyclen

Lexmark-verpakkingsmateriaal recyclen

Kennisgevingen

Productinformatie

Kennisgeving over deze editie

Handelsmerken

Licentiemeldingen

Geluidsniveaus

AEEA-richtlijn (Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)

Oplaadbare lithium-ionbatterij

Verwijdering van het product

Lexmark cartridges terugsturen voor hergebruik of recycling

Kennisgeving over gevoeligheid voor statische elektriciteit

ENERGY STAR

Temperatuurinformatie

Energieverbruik

Kennisgevingen over regelgeving met betrekking tot terminalapparatuur voor telecommunicatie

Voorschriften van de Europese Gemeenschap (EG)

Kennisgeving van radiostoring