Večnamenski izdelki CX942, CX943, CX944, XC9445, XC9455, XC9465

varnostne informacije

Konvencije

Izjave o izdelku

Seznanitev s tiskalnikom

Iskanje informacij o tiskalniku

Iskanje serijske številke tiskalnika

Konfiguracije tiskalnika

Uporaba nadzorne plošče

Razumevanje stanja indikatorja

Izbiranje papirja

Nastavitev, namestitev in konfiguracija

Izbiranje mesta za tiskalnik

Priključitev kablov

Nastavitev in uporaba programov na začetnem zaslonu

Nastavitev in uporaba pripomočkov za osebe s posebnimi potrebami

Nastavitev tiskalnika za faksiranje

Konfiguracija nastavitev SMTP e-pošte

Nalaganje papirja in posebnih tiskalnih medijev

Nameščanje in posodabljanje programske opreme, gonilnikov in vdelane programske opreme

Nameščanje možnosti strojne opreme

Omrežje

Zaščita tiskalnika

Iskanje varnostne reže

Brisanje pomnilnika tiskalnika

Brisanje shranjevalnega pogona tiskalnika

Obnovitev privzetih tovarniških nastavitev

Izjava o obstojnosti

Tiskanje

Tiskanje iz računalnika

Tiskanje iz mobilne naprave

Tiskanje knjižice

Tiskanje s pogona Flash

Podprti bliskovni pogoni in vrste datotek

Konfiguracija zaupnih opravil

Tiskanje zaupnih in drugih zadržanih opravil

Tiskanje seznama vzorcev pisav

Tiskanje seznama imenikov

Postavitev ločevalnih listov med kopije

Spenjanje natisnjenih listov

Luknjanje natisnjenih listov

Pregibanje natisnjenih listov

Uporaba zamaknjenega zlaganja natisnjenih listov

Preklic tiskalnega opravila

Nastavitev temnosti barvila

Kopiranje

Uporaba samodejnega podajalnika dokumentov in stekla optičnega bralnika

Kopiranje

Kopiranje fotografij

Kopiranje na pisemski papir z glavo

Kopiranje na obe strani papirja

Zmanjšanje ali povečanje kopij

Zbiranje kopij

Postavitev ločevalnih listov med kopije

Kopiranje več strani na en list

Kopiranje kartic

Spenjanje kopij

Luknjanje kopij

Ustvarjanje knjižice iz kopiranih dokumentov

Pregibanje kopij

Uporaba zamaknjenega zlaganja kopij

Ustvarjanje bližnjice za kopiranje

E-pošta

Uporaba samodejnega podajalnika dokumentov in stekla optičnega bralnika

Pošiljanje e-pošte

Ustvarjanje bližnjice do e-pošte

Faksiranje

Uporaba samodejnega podajalnika dokumentov in stekla optičnega bralnika

Pošiljanje faksa

Načrtovanje faksa

Ustvarjanje bližnjice do cilja faksa

Spreminjanje ločljivosti faksa

Prilagajanje temnosti faksa

Tiskanje dnevnika faksiranja

Blokiranje neželenih faksov

Zadrževanje faksov

Posredovanje faksa

Optično branje

Uporaba samodejnega podajalnika dokumentov in stekla optičnega bralnika

Optično branje v računalnik

Skeniranje v strežnik FTP

Ustvarjanje bližnjice do strežnika FTP

Skeniranje v omrežno mapo

Ustvarjanje bližnjice omrežne mape

Skeniranje na pogon Flash

Uporaba menijev tiskalnika

Zemljevid menijev

Naprava

Tiskanje

Papir

Kopiranje

Faksiranje

E-pošta

FTP

Pogon USB

Omrežje/vrata

Storitve v oblaku

Varnost

Poročila

Pomoč

Odpravljanje težav

Kako natisnete Stran z menijskimi nastavitvami

Vzdrževanje tiskalnika

Preverjanje stanja delov in potrošnega materiala

Konfiguracija obvestil o stanju potrošnega materiala

Nastavitev e-poštnih opozoril

Ogled poročil

Naročanje delov in potrošnega materiala

Zamenjava delov in potrošnega materiala

Čiščenje delov tiskalnika

Varčevanje z energijo in papirjem

Premikanje tiskalnika na drugo mesto

Pošiljanje tiskalnika

Odpravljanje težav

Težave s kakovostjo tiskanja

Kode napak tiskalnika

Težave pri tiskanju

Tiskalnik se ne odziva

Bliskovnega pogona ni mogoče prebrati

Omogočanje vrat USB

Odpravljanje zastojev

Težave z omrežno povezavo

Težave z možnostmi strojne opreme

Težave s potrošnim materialom

Težave pri podajanju papirja

Težave s pošiljanjem e-pošte

Težave pri faksiranju

Težave pri optičnem branju

Težave s kakovostjo barv

Vzpostavitev stika s podporo strankam

Recikliranje in odlaganje

Recikliranje Lexmarkovih izdelkov

Recikliranje embalaže izdelkov Lexmark

Obvestila

Informacije o izdelku

Obvestilo o izdaji

Blagovne znamke

Obvestila o licenciranju

Zvočne emisije

Direktiva o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO)

Litij-ionska baterija za polnjenje

Odlaganje izdelka

Vračanje Lexmarkovih kartuš za ponovno uporabo ali recikliranje

Obvestilo o občutljivosti na statično elektriko

ENERGY STAR

Informacije o temperaturi

Poraba energije

Regulativna obvestila za telekomunikacijsko terminalsko opremo

Skladnost z direktivami Evropske skupnosti (ES)

Obvestilo o radijskih motnjah