CX942, CX943, CX944, XC9445, XC9455, XC9465 MFP'leri

Güvenlik bilgileri

Kurallar

Ürün beyanları

Yazıcıyı tanıma

Yazıcı hakkında bilgi bulma

Yazıcı seri numarasını bulma

Yazıcı yapılandırmaları

Kontrol panelini kullanma

Gösterge ışığının durumunu anlama

Kağıt seçme

Kurma, yükleme ve yapılandırma

Yazıcı için bir yer seçme

Kabloları takma

Ana ekran uygulamalarını ayarlama ve kullanma

Erişilebilirlik özelliklerini kurma ve kullanma

Yazıcıyı faks göndermek için ayarlama

E-posta SMTP ayarlarını yapılandırma

Kağıt ve özel ortam yükleme

Yazılımı, sürücüleri ve bellenimi kurma ve güncelleme

Donanım seçeneklerini kurma

Yazıcıyı güvenceye alma

Güvenlik yuvasının konumlandırılması

Yazıcı belleğini silme

Yazıcı depolama sürücüsünü silme

Üretici varsayılan ayarlarını geri yükleme

Geçicilik Bildirimi

Yazdırma

Bilgisayardan yazdırma

Mobil aygıttan yazdırma

Kitapçık yazdırma

Bir flaş sürücüden yazdırma

Desteklenen flash sürücüler ve dosya türleri

Gizli işlerin yapılandırılması

Gizli ve diğer bekletilen işleri yazdırma

yazı tipi örneği listesi yazdırma

Bir dizin listesi yazdırma

Kopyalar arasına ayırma sayfaları yerleştirme

Yazdırılan belgeleri zımbalama

Yazdırılan belgelerde delik açma

Yazdırılan sayfaları katlama

Yazdırılan sayfalarda ayırarak yığmayı kullanma

Bir yazdırma işini iptal etme

Toner koyuluğunu ayarlama

Kopyalama

Otomatik belge besleyicisi ve tarayıcı camını kullanarak

Fotokopi çekme

Fotoğraf kopyalama

Antetli kağıda kopyalama

Kağıdın her iki tarafına kopyalama

Kopyaları küçültme veya büyütme

Kopyaları harmanlama

Kopyalar arasına ayırma sayfaları yerleştirme

Bir kağıda birden fazla sayfa kopyalama

Kartları kopyalama

Kopyaları zımbalama

Kopyalarda delik açma

Kopyalanan belgelerden kitapçık oluşturma

Kopyaları katlama

Kopyalarda ayırarak yığmayı kullanma

Kopyalama kısayolu oluşturma

E-posta

Otomatik belge besleyicisi ve tarayıcı camını kullanarak

E-posta gönderme

Bir e-posta kısayolu oluşturma

Faks

Otomatik belge besleyicisi ve tarayıcı camını kullanarak

Faks gönderme

Faks programlama

Faks hedefi kısayolu oluşturma

Faks çözünürlüğünü değiştirme

Faks koyuluğunun ayarlanması

Faks günlüğü yazdırma

İstenmeyen faksları engelleme

Faks bekletme

Faks iletme

Tarama

Otomatik belge besleyicisi ve tarayıcı camını kullanarak

Bilgisayara tarama

Bir FTP sunucusuna tarama

FTP kısayolu oluşturma

Ağ klasörüne tarama

Ağ klasörü kısayolu oluşturma

Flaş sürücüye tarama

Yazıcı menülerini kullanma

Menü haritası

Aygıt

Yazdırma

Kağıt

Kopyalama

Faks

E-posta

FTP

USB Sürücüsü

Ağlar/Portlar

Bulut Hizmetleri

Güvenlik

Raporlar

Yardım

Sorun Giderme

Menü Ayarları Sayfasını yazdırma

Yazıcının bakımını yapma

Parçaların ve sarf malzemelerinin durumunu kontrol etme

Sarf malzemesi bildirimlerini yapılandırma

E-posta uyarılarını ayarlama

Raporları görüntüleme

Parça ve sarf malzemeleri sipariş etme

Parça ve sarf malzemeleri değiştirme

Yazıcı parçalarını temizleme

Enerji ve kağıt tasarrufu

Yazıcıyı başka bir yere taşıma

Yazıcıyı uzak bir yere nakletme

Sorun giderme

Yazdırma kalitesi sorunları

Yazıcı hata kodları

Yazdırma sorunları

Yazıcı yanıt vermiyor

Flash sürücü okunamıyor

USB bağlantı noktasını etkinleştirme

Sıkışmaları giderme

Ağ bağlantısı sorunları

Donanım seçenekleri sorunları

Sarf malzemeleriyle ilgili sorunlar

Kağıt besleme sorunları

E-posta sorunları

Faks sorunları

Tarama sorunları

Renk kalitesi sorunları

Müşteri destek merkezine başvurma

Geri dönüşüm ve imha

Lexmark ürünlerinin geri dönüşümü

Lexmark ambalajının geri dönüşümü

Bildirimler

Ürün bilgileri

Sürüm bildirimi

Ticari markalar

Lisans uyarıları

Ses emisyon seviyeleri

Atık Elektrik ve Elektronik Cihazlar (WEEE) direktifi

Lityum iyon şarj edilebilir pil

WEEE (Turkey)

Ürünü elden çıkarma

Yeniden kullanım veya geri dönüşüm için Lexmark kartuşlarını iade etme

Statik elektriğe duyarlılık uyarısı

ENERGY STAR

Sıcaklık bilgileri

Enerji tüketimi

Telekomünikasyon terminal ekipmanı için düzenleyici bildirimler

Avrupa Topluluğu (AT) yönergelerine uygunluk

Radyo paraziti uyarısı