De Embedded Web Server openen

De Embedded Web Server is de webpagina van de printer waarmee u printerinstellingen op afstand kunt weergeven en configureren wanneer u zich niet in de buurt van de printer bevindt.

  1. Zoek het IP-adres van printer op:

    Opmerking: Een IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijvoorbeeld 123.123.123.123.
  2. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

  3. Druk op Enter.

    Opmerking: Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.