Network/Ports, menu

De menu's in dit gedeelte worden alleen weergegeven op netwerkprinters of printers die zijn aangesloten op afdrukservers.

Menu Actieve NIC

Optie

Functie

Actieve NIC

Automatisch

[lijst met beschikbare netwerkkaarten]

Opmerkingen:

 • Automatisch is de standaardinstelling.
 • Dit menu-item wordt alleen weergegeven als een optionele netwerkkaart is geïnstalleerd.

Menu's Standaardnetwerk of Netwerk [x]

Opmerking: Dit menu bevat alleen actieve poorten.

Optie

Tot

Energiezuinig ethernet

Inschakelen

Uitschakelen

Hiermee stelt u de ethernetverbinding van de printer in op een spaarstand.

Opmerking: "Inschakelen" is de standaardinstelling.

PCL SmartSwitch

Aan

Uit

Hiermee stelt u de printer zo in dat deze automatisch overschakelt op PCL-emulatie als dit door een afdruktaak wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal.

Opmerkingen:

 • Aan is de standaardinstelling.
 • Als Uit is ingesteld, controleert de printer de binnenkomende gegevens niet. De printer gebruikt PostScript-emulatie als de PS-SmartSwitch is ingesteld op Aan. Als PS SmartSwitch is ingesteld op "Uit", wordt de standaardprintertaal gebruikt die in het menu Instellingen is opgegeven.
PS SmartSwitch

Aan

Uit

Hiermee stelt u de printer zo in dat deze automatisch overschakelt op PS-emulatie als dit door een afdruktaak wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal.

Opmerkingen:

 • Aan is de standaardinstelling.
 • Als Uit is ingesteld, controleert de printer de binnenkomende gegevens niet. De printer gebruikt PS-emulatie als de PCL SmartSwitch is ingesteld op Aan. Als PCL SmartSwitch is ingesteld op "Uit", wordt de standaardprintertaal gebruikt die in het menu Instellingen is opgegeven.
NPA-modus

Uit

Automatisch

Instellen of de printer de speciale verwerking voor bidirectionele communicatie moet uitvoeren, zoals gedefinieerd in de specificaties van het NPA-protocol.

Opmerkingen:

 • "Automatisch" is de standaardinstelling.
 • Als u deze instelling wijzigt in het bedieningspaneel en vervolgens de menu's afsluit, moet de printer opnieuw worden opgestart. De menu-instelling wordt bijgewerkt.
Netwerkbuffer

Automatisch

3 KB tot [maximum toegestane grootte]

De grootte van de netwerkinvoerbuffer instellen.

Opmerkingen:

 • "Automatisch" is de standaardinstelling.
 • De waarde kan in stappen van 1 kB worden gewijzigd.
 • De maximumgrootte die is toegestaan hangt af van de hoeveelheid geheugen in de printer, de grootte van de andere koppelingsbuffers en of u het menu-item Bronnen opslaan hebt ingesteld op "Aan" of "Uit".
 • Als u het bereik van de netwerkbuffer wilt maximaliseren, kunt u de parallelle buffer, de seriebuffer en de USB-buffer uitschakelen of kleiner maken.
 • Als u deze instelling wijzigt in het bedieningspaneel en vervolgens de menu's afsluit, moet de printer opnieuw worden opgestart. De menu-instelling wordt bijgewerkt.
Mac binair PS

Aan

Uit

Automatisch

Printer instellen voor de verwerking van binaire PostScript-afdruktaken voor Macintosh.

Opmerkingen:

 • "Automatisch" is de standaardinstelling.
 • Als Uit is ingesteld, filtert de printer afdruktaken die het standaardprotocol gebruiken.
 • Als Aan is ingesteld, worden ruwe binaire PostScript-afdruktaken verwerkt.
Standaardnetwerkinstelling OF Netwerk [x] instellen

Rapporten

Netwerkkaart

TCP/IP

IPv6

Draadloos

AppleTalk

De netwerkinstellingen van de printer weergeven en instellen.

Opmerking: Het menu Draadloos verschijnt alleen als de printer op een draadloos netwerk is aangesloten.


Rapporten, menu

Optie

Tot

Pagina met printerinstelling

Een rapport afdrukken met informatie over de instellingen van de netwerkprinter, zoals het TCP/IP-adres.


Draadloos, menu

Opmerking: Dit menu is alleen beschikbaar op printermodellen die zijn verbonden met een draadloos netwerk.

Optie

Tot

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Methode met drukknop starten

Startmethode met pincode

Een draadloos netwerk instellen en netwerkbeveiliging inschakelen.

Opmerkingen:

 • Via Methode met drukknop starten kunt u de printer verbinden met een draadloos netwerk door binnen een bepaalde tijdsperiode knoppen op de printer en het toegangspunt (draadloze router) in te drukken.
 • Via Methode met pincode starten kunt u de printer verbinden met een draadloos netwerk door een pincode in te stellen op de printer en deze code in te voeren bij de draadloze instellingen van het toegangspunt
WPS-autodetectie in-/uitschakelen

Inschakelen

Uitschakelen

Automatisch vaststellen welke verbindingsmethode een toegangspunt met WPS gebruikt: Methode met drukknop starten of Methode met pincode starten.

Opmerking: De standaardinstelling is Uitschakelen.

Netwerkmodus

Infrastructuur

Ad hoc

De netwerkmodus opgeven.

Opmerkingen:

 • Ad hoc is de standaardinstelling. Hiermee stelt u de draadloze verbinding rechtstreeks in tussen de printer en een computer.
 • Met Infrastructuur krijgt de printer toegang tot een netwerk via een toegangspunt.
Compatibiliteit

802.11b/g

802.11b/g/n

De standaard voor draadloos netwerkgebruik opgeven voor het draadloze netwerk.

Opmerking: De standaardinstelling is 802.11b/g/n.

Netwerk kiezen

Een beschikbaar netwerk voor de printer selecteren.

Signaalsterkte weergeven

De kwaliteit van de draadloze verbinding weergeven.

Beveiligingsmodus weergeven

De coderingsmethode voor het draadloze netwerk weergeven.


Netwerkkaart, menu

Optie

Tot

Kaartstatus weergeven

Verbonden

Verbinding verbroken

De verbindingsstatus van de netwerkkaart weergeven.

Kaartsnelheid weergeven

De snelheid van een actieve netwerkkaart weergeven.

Netwerkadres

UAA

LAA

De netwerkadressen weergeven.

Time-out voor taak

0-255 seconden

Instellen na hoeveel seconden een via het netwerk opgegeven afdruktaak kan worden geannuleerd.

Opmerkingen:

 • 90 seconden is de standaardinstelling.
 • Als u de waarde op 0 zet, wordt de time-out uitgeschakeld.
 • Als u een waarde tussen 1 en 9 kiest, wordt de instelling opgeslagen als 10.
Voorblad

Uit

Aan

Voorbladen inschakelen.

Opmerking: Uit is de standaardinstelling.


TCP/IP, menu

Opmerking: Dit menu-item is alleen beschikbaar op netwerkprinters of printers die zijn aangesloten op afdrukservers.

Optie

Tot

Hostnaam instellen

De hostnaam instellen.

Opmerkingen:

 • Deze instelling kan alleen worden gewijzigd vanuit de Embedded Web Server.
 • U kunt voor de hostnaam maximaal 15 tekens gebruiken. Alleen US-ASCII-tekens, alfanumerieke tekens en het koppelteken zijn toegestaan.
IP-adres

Het huidige TCP/IP-adres bekijken of wijzigen.

Opmerking: Handmatige instelling van het IP-adres zet de instellingen voor DHCP inschakelen en Autom. IP op "Uit". Het zet BOOTP inschakelen en RARP inschakelen op "Uit" op systemen die BOOTP en RARP ondersteunen.

Netmask

Het huidige TCP/IP-netmasker bekijken of wijzigen.

Gateway

De huidige TCP/IP-gateway bekijken of wijzigen.

DHCP inschakelen

Aan

Uit

Geef het DHCP-adres en de parametertoewijzing op.

Opmerking: Aan is de standaardinstelling.

AutoIP inschakelen

Ja

Nee

De netwerkinstelling voor nulconfiguratie opgeven.

Opmerking: Ja is de standaardinstelling.

FTP/TFTP inschakelen

Ja

Nee

De ingebouwde FTP-server inschakelen, waarmee u bestanden naar de printer kunt sturen via het bestandsoverdrachtprotocol.

Opmerking: Ja is de standaardinstelling.

HTTP-server inschakelen

Ja

Nee

De ingebouwde webserver (Embedded Web Server) inschakelen. Indien ingeschakeld, kan de printer op afstand worden gecontroleerd en beheerd via een webbrowser.

Opmerking: Ja is de standaardinstelling.

WINS-serveradres

Het huidige WINS-serveradres bekijken of wijzigen.

DDNS inschakelen

Ja

Nee

De huidige DDNS-instelling bekijken of wijzigen.

Opmerking: Ja is de standaardinstelling.

mDNS inschakelen

Ja

Nee

De huidige mDNS-instelling bekijken of wijzigen.

Opmerking: Ja is de standaardinstelling.

DNS-serveradres

Het huidige DNS-serveradres bekijken of wijzigen.

Back-up DNS-serveradres

Het back-up DNS-serveradres bekijken of wijzigen.

Back-up DNS-serveradres 2
Back-up DNS-serveradres 3
HTTPS inschakelen

Ja

Nee

De huidige HTTPS-instelling bekijken of wijzigen.

Opmerking: Ja is de standaardinstelling.


Menu IPv6

U kunt het menu op een van de volgende manieren openen:

Opmerking: Dit menu-item is alleen beschikbaar op netwerkprinters of printers die zijn aangesloten op afdrukservers.

Optie

Tot

IPv6 inschakelen

Uit

Aan

IPv6 (internetprotocol versie 6) inschakelen op de printer.

IPv6 gebruikt grotere getallen om IP-adressen te maken.

Opmerking: Aan is de standaardinstelling.

Automatische configuratie

Uit

Aan

Instellen of de netwerkadapter de door een router automatisch geconfigureerde IPv6-adressen accepteert.

Opmerking: Aan is de standaardinstelling.

Hostnaam instellen*

De hostnaam instellen.

Opmerking: U kunt voor de hostnaam maximaal 15 tekens gebruiken. Alleen US-ASCII-tekens, alfanumerieke tekens en het koppelteken zijn toegestaan.

Adres weergeven*

De huidige IPv6-adressen weergeven.

Routeradres weergeven*

Het huidige routeradres weergeven.

Schakel DHCPv6 in

Uit

Aan

DHCPv6 inschakelen op de printer.

Opmerking: Aan is de standaardinstelling.


Standard USB (Standaard-USB), menu

Selecteren

Functie

PCL SmartSwitch

Aan

Uit

De printer zo instellen dat deze automatisch overschakelt op PCL-emulatie als dit door een afdruktaak op de USB-poort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal.

Opmerkingen:

 • Aan is de standaardinstelling.
 • Als deze instelling is ingesteld op Uit, controleert de printer de binnenkomende gegevens niet. De printer gebruikt PostScript-emulatie als PS SmartSwitch is ingesteld op Aan. Als PS SmartSwitch is ingesteld op Uit, wordt de standaardprintertaal gebruikt die in het menu Instellingen is opgegeven.
PS SmartSwitch

Aan

Uit

De printer zo instellen dat deze automatisch overschakelt op PS-emulatie als dit door een afdruktaak op de USB-poort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal.

Opmerkingen:

 • Aan is de standaardinstelling.
 • Als deze instelling is ingesteld op Uit, controleert de printer de binnenkomende gegevens niet. De printer gebruikt PCL-emulatie als PCL SmartSwitch is ingesteld op Aan. Als PCL SmartSwitch is ingesteld op Uit, wordt de standaardprintertaal gebruikt die in het menu Instellingen is opgegeven.
NPA-modus

Aan

Uit

Automatisch

Instellen of de printer de speciale verwerking voor bidirectionele communicatie moet uitvoeren, zoals gedefinieerd in de specificaties van het NPA-protocol.

Opmerkingen:

 • Automatisch is de standaardinstelling. Met Automatisch controleert de printer gegevens, stelt de indeling vast en verwerkt gegevens vervolgens op de juiste manier.
 • De printer wordt automatisch opnieuw opgestart als de instelling wordt gewijzigd met het bedieningspaneel van de printer. De menu-instelling wordt bijgewerkt.
USB-buffer

Uitgeschakeld

Automatisch

3 kB tot [maximum toegestane grootte]

De grootte van de USB-invoerbuffer instellen.

Opmerkingen:

 • Automatisch is de standaardinstelling.
 • Met de waarde Uitgeschakeld schakelt u het opslaan van taken in de buffer uit.
 • De instelling van de waarde voor de USB-buffergrootte kan in stappen van 1 kB worden aangepast.
 • De maximumgrootte die is toegestaan hangt af van de hoeveelheid geheugen in de printer, de grootte van de andere koppelingsbuffers en of u het menu-item Bronnen opslaan hebt ingesteld op "Aan" of "Uit".
 • Als u het maximale bereik van de USB-buffer wilt vergroten, kunt u de parallelle, seriële buffers en netwerkbuffers uitschakelen of kleiner maken.
 • De printer wordt automatisch opnieuw opgestart als de instelling wordt gewijzigd met het bedieningspaneel van de printer. De menu-instelling wordt bijgewerkt.
Mac binair PS

Aan

Uit

Automatisch

Printer instellen voor de verwerking van binaire PostScript-afdruktaken voor Macintosh.

Opmerkingen:

 • Automatisch is de standaardinstelling.
 • Als Aan is ingesteld, worden ruwe binaire PostScript-afdruktaken verwerkt.
 • Als Uit is ingesteld, filtert de printer afdruktaken die het standaardprotocol gebruiken.
ENA-adres

yyy.yyy.yyy.yyy

Netwerkadresgegevens voor een externe afdrukserver instellen.

Opmerking: Dit menu is alleen beschikbaar als de printer via de USB-poort is aangesloten op een externe afdrukserver.

ENA-netmask

yyy.yyy.yyy.yyy

Netmaskergegevens voor een externe afdrukserver instellen.

Opmerking: Dit menu is alleen beschikbaar als de printer via de USB-poort is aangesloten op een externe afdrukserver.

ENA-gateway

yyy.yyy.yyy.yyy

Gatewaygegevens voor een externe afdrukserver instellen.

Opmerking: Dit menu is alleen beschikbaar als de printer via de USB-poort is aangesloten op een externe afdrukserver.


Menu Standaard parallel

Optie

Tot

PCL SmartSwitch

Aan

Uit

Printer zo instellen dat deze automatisch overschakelt op PCL-emulatie als dit door een afdruktaak op een seriële poort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal.

Opmerkingen:

 • Aan is de standaardinstelling.
 • Als deze instelling is ingesteld op Uit, controleert de printer de binnenkomende gegevens niet. De printer gebruikt PostScript-emulatie als de PS-SmartSwitch is ingesteld op Aan. Als PS SmartSwitch is ingesteld op "Uit", wordt de standaardprintertaal gebruikt die in het menu Instellingen is opgegeven.
PS SmartSwitch

Aan

Uit

Printer zo instellen dat deze automatisch overschakelt op PS-emulatie als dit door een afdruktaak op een seriële poort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal.

Opmerkingen:

 • Aan is de standaardinstelling.
 • Als deze instelling is ingesteld op Uit, controleert de printer de binnenkomende gegevens niet. De printer gebruikt PS-emulatie als de PCL SmartSwitch is ingesteld op Aan. Als PCL SmartSwitch is ingesteld op "Uit", wordt de standaardprintertaal gebruikt die in het menu Instellingen is opgegeven.
NPA-modus

Aan

Uit

Automatisch

Instellen of de printer de speciale verwerking voor bidirectionele communicatie moet uitvoeren, zoals gedefinieerd in de specificaties van het NPA-protocol.

Opmerkingen:

 • "Automatisch" is de standaardinstelling.
 • Als u deze instelling wijzigt in het bedieningspaneel en vervolgens de menu's afsluit, moet de printer opnieuw worden opgestart. De menu-instelling wordt bijgewerkt.
Parallelbuffer

Uitgeschakeld

Automatisch

3 KB tot [maximum toegestane grootte]

Grootte van de parallelle invoerbuffer instellen.

Opmerkingen:

 • "Automatisch" is de standaardinstelling.
 • Met de waarde Uitgeschakeld schakelt u het opslaan van taken in de buffer uit. Afdruktaken die al in de buffer op de vaste schijf van de printer zijn opgenomen, worden afgedrukt voordat het normaal verwerken wordt hervat.
 • De instelling van de grootte van de parallelle buffer kan in stappen van 1 kB worden aangepast.
 • De maximumgrootte die is toegestaan hangt af van de hoeveelheid geheugen in de printer, de grootte van de andere koppelingsbuffers en of u het menu-item Bronnen opslaan hebt ingesteld op "Aan" of "Uit".
 • Als u het maximale bereik van de parallelbuffer wilt vergroten, kunt u de grootte van de USB-buffers, seriële buffers en netwerkbuffers uitschakelen of kleiner maken.
 • Als u deze instelling wijzigt in het bedieningspaneel en vervolgens de menu's afsluit, moet de printer opnieuw worden opgestart. De menu-instelling wordt bijgewerkt.
Stat Uitgebreid

Aan

Uit

Hiermee schakelt u bidirectionele communicatie via de parallelle poort in.

Opmerkingen:

 • Aan is de standaardinstelling.
 • Uit schakelt onderhandeling op de parallelle poort uit.
Protocol

Standaard

Fastbytes

Protocol instellen voor de parallelle poort.

Opmerkingen:

 • Fastbytes is de standaardinstelling. Deze instelling biedt compatibiliteit met de meeste parallelle poorten en is de aanbevolen instelling.
 • De standaardinstelling probeert communicatieproblemen met de parallelle poort op te lossen.
INIT honoreren

Aan

Uit

Bepalen of de printer printerhardware-initialisatieverzoeken van de computer honoreert.

Opmerkingen:

 • "Uit" is de standaardinstelling.
 • De computer dient een initialisatieverzoek in door het INIT-signaal op de parallelle poort te activeren. Veel computers activeren het INIT-signaal telkens opnieuw als de computer wordt aangezet.
Parallelle modus 2

Aan

Uit

Bepalen hoe de gegevens van de parallelle poort worden gesampled aan de voor- of achterkant van de strobe.

Opmerking: Aan is de standaardinstelling.

Mac binair PS

Aan

Uit

Automatisch

Printer instellen voor de verwerking van binaire PostScript-afdruktaken voor Macintosh.

Opmerkingen:

 • "Automatisch" is de standaardinstelling.
 • Als Uit is ingesteld, filtert de printer afdruktaken die het standaardprotocol gebruiken.
 • Als Aan is ingesteld, worden ruwe binaire PostScript-afdruktaken verwerkt.
ENA-adres

yyy.yyy.yyy.yyy

Netwerkadresgegevens voor een externe afdrukserver instellen.

Opmerking: Dit menu-item is alleen beschikbaar als de printer via de USB-poort is aangesloten op een externe afdrukserver.

ENA-netmask

yyy.yyy.yyy.yyy

Netmaskergegevens voor een externe afdrukserver instellen.

Opmerking: Dit menu-item is alleen beschikbaar als de printer via de USB-poort is aangesloten op een externe afdrukserver.

ENA-gateway

yyy.yyy.yyy.yyy

Gatewaygegevens voor een externe afdrukserver instellen.

Opmerking: Dit menu-item is alleen beschikbaar als de printer via de USB-poort is aangesloten op een externe afdrukserver.


AppleTalk, menu

U kunt als volgt het menu openen:

Optie

Tot

Inschakelen

Ja

Nee

Ondersteuning voor AppleTalk in- of uitschakelen.

Opmerking: "Nee" is de standaardinstelling.

Naam weergeven

De toegewezen AppleTalk-naam weergeven.

Opmerking: U kunt de AppleTalk-naam alleen wijzigen via de Embedded Web Server.

Adres weergeven

Het toegewezen AppleTalk-adres weergeven.

Opmerking: U kunt het AppleTalk-adres alleen wijzigen via de Embedded Web Server.

Zone instellen

[lijst met zones beschikbaar op het netwerk]

Een lijst met AppleTalk-zones weergeven die op het netwerk beschikbaar zijn.

Opmerking: De standaardzone voor het netwerk is de standaardinstelling.


Instellingen SMTP, menu

Optie

Tot

Primaire SMTP-gateway

Gegevens opgeven voor de SMTP-servergateway en -poort.

Opmerking: "25" is de standaard-SMTP-gatewaypoort.

Primaire SMTP-gatewaypoort
Secundaire SMTP-gateway
Primaire SMTP-gatewaypoort
SMTP-time-out

5–30

Opgeven na hoeveel seconden de server een poging om e-mail te verzenden beëindigt.

Opmerking: 30 seconden is de standaardinstelling.

Antwoordadres

Een antwoordadres van maximaal 128 tekens opgeven in e-mailberichten die door de printer worden verzonden.

SSL gebruiken

Uitgeschakeld

Onderhandelen

Vereist

Printer instellen op het gebruik van SSL voor extra veiligheid bij het maken van een verbinding met de SMTP-server.

Opmerkingen:

 • Disabled (Uitgeschakeld) is de standaardinstelling.
 • Wanneer de instelling Onderhandelen wordt gebruikt, bepaalt de SMTP-server of SSL wordt gebruikt.
Verificatie SMTP-server

Geen verificatie vereist

Aanmelden/Normaal

CRAM-MD5

Digest-MD5

NTLM

Kerberos 5

Opgeven welk type gebruikersverificatie vereist is voor afdrukrechten.

Opmerking: “Geen verifcatie vereist” is de standaardinstelling.

Door het apparaat geïnitieerde e-mail

None (Geen)

SMTP-referenties voor apparaat gebruiken

Opgeven welke referenties worden gebruikt bij het communiceren met de SMTP-server. Sommige SMTP-servers vereisen referenties om e-mail te kunnen verzenden.

Opmerkingen:

 • Door het apparaat geïnitieerde e-mail is standaard ingesteld op Geen.
 • Gebruikersnaam apparaat en Wachtwoord apparaat worden gebruikt om aan te melden bij de SMTP-server als SMTP-referenties van apparaat gebruiken is geselecteerd.
Gebruikersnaam apparaat
Wachtwoord apparaat