Geld besparen en het milieu een handje helpen

Lexmark streeft naar duurzaamheid en is doorlopend bezig printers zo te ontwikkelen dat de milieubelasting van de printers wordt verminderd. We ontwerpen met het milieu in gedachten en bedenken verpakkingen waarvoor zo min mogelijk grondstoffen nodig zijn en we bieden inzamel- en recyclingprogramma's aan. Zie voor meer informatie:

U kunt waarschijnlijk bij het kiezen van de instellingen en taken van uw printer de milieubelasting van uw printer verder beperken. Dit hoofdstuk vat samen welke instellingen en taken een groter voordeel voor het milieu kunnen opleveren.

Papier en toner besparen

Onderzoek heeft aangetoond dat wel tachtig procent van de ecologische voetafdruk van een printer te maken heeft met papierverbruik. U kunt uw ecologische voetafdruk aanzienlijk verkleinen door het gebruik van kringlooppapier en door middel van de volgende afdruksuggesties, zoals dubbelzijdig afdrukken en het afdrukken van meerdere pagina’s op een enkel vel papier.

Zie Ecomodus gebruiken voor meer informatie over hoe u snel papier en energie kunt besparen door middel van één printerinstelling.

Kringlooppapier gebruiken

Lexmark is een milieubewust bedrijf en stimuleert het gebruik van zakelijk kringlooppapier dat speciaal is geproduceerd voor gebruik in laserprinters. Zie Kringlooppapier en ander kantoorpapier gebruiken voor meer informatie over gerecycled papier dat u kunt gebruiken in uw printer.

Zuinig omgaan met accessoires

Energie besparen

Ecomodus gebruiken

Gebruik de Ecomodus om snel een of meer manieren te kiezen om de milieubelasting van uw printer te beperken.

 1. Blader op het bedieningspaneel van de printer naar:

  the home button > Instellingen > Instellingen > the select button > Algemene instellingen > the select button > Ecomodus > the select button > selecteer de gewenste instelling

  Optie

  Functie

  Uit

  Standaardwaarden voor alle instellingen voor de Ecomodus gebruiken. Deze instelling ondersteunt de prestatiespecificaties voor uw printer.

  Stroom

  Energieverbruik beperken, met name wanneer de printer inactief is.

  • Motoren van de printerengine starten pas als een taak gereed is om te worden afgedrukt. Het kan mogelijk even duren voordat de eerste pagina wordt afgedrukt.

  • De printer schakelt na één minuut inactiviteit over op de slaapstand.

  Energie/papier

  Alle instellingen voor energie- en papierbesparing gebruiken.

  Normaal papier

  • Functie voor automatisch 2-zijdig afdrukken (dubbelzijdig) inschakelen.

  • Afdrukken van logbestanden uitschakelen.


 2. Druk op the select button.

Geluid van de printer beperken

Gebruik de Stille modus om het geluid van de printer te reduceren.

 1. Blader op het bedieningspaneel van de printer naar:

  the home button > Instellingen > Instellingen > the select button > Algemene instellingen > the select button > Stille modus > the select button

 2. Selecteer de gewenste instelling.

  Optie

  Tot

  Uit

  Beperk het geluid van de printer.

  Opmerkingen:

  • De verwerking van afdruktaken duurt langer.
  • Motoren van de printer starten niet tot een document gereed is om te worden afgedrukt. Er is enige vertraging voordat de eerste pagina wordt afgedrukt.

  Aan

  Standaardinstellingen te gebruiken.

  Opmerking: Deze instelling ondersteunt de prestatiespecificaties voor uw printer.


 3. Druk op the select button.

Slaapstand aanpassen

 1. Blader in het beginscherm naar:

  het menupictogram > Instellingen > Algemene instellingen > Time-outs > Slaapstand

 2. Selecteer in het veld Slaapstand het aantal minuten dat de printer moet wachten voordat deze overschakelt naar de slaapstand.

 3. Pas de wijzigingen toe.

Sluimerstand gebruiken

In de sluimerstand verbruikt de printer bijna geen stroom.

Opmerkingen:

 1. Blader op het bedieningspaneel naar:

  the home button > Instellingen > the select button > Instellingen > the select button > Algemene instellingen > the select button

 2. Selecteer Druk op slaapknop of Slaapknop ingedrukt houden en druk vervolgens op the select button.

 3. Druk op Sluimerstand > the select button.

De helderheid van het printerdisplay aanpassen

Als u energie wilt besparen of het display niet goed kunt lezen, past u de helderheidsinstellingen aan.

Embedded Web Server gebruiken
 1. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

  Opmerkingen:

  • Controleer het IP-adres van de printer in het gedeelte TCP/IP van het menu Netwerk/rapporten. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123,123.123,123.
  • Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.
 2. Klik op Instellingen > Algemene instellingen.

 3. Geef in het vak Helderheid van scherm het gewenste percentage voor de display op.

 4. Klik op Verzenden.

Planning stroomstand gebruiken

Met Planning stroomstand kunt u instellen wanneer de printer overschakelt over naar een spaarstand of naar de stand Gereed.

Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar op netwerkprinters of printers die zijn aangesloten op afdrukservers.
Embedded Web Server gebruiken
 1. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

  Opmerkingen:

  • Controleer het IP-adres van de printer in het gedeelte TCP/IP van het menu Netwerk/rapporten. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.
  • Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.
 2. Klik op Instellingen > Algemene instellingen > Planning stroomstand.

 3. Selecteer de stroomstand in het menu Actie.

 4. Selecteer de tijd in het menu Tijd.

 5. Selecteer de dag of dagen in het menu Dag(en).

 6. Klik op Toevoegen.

Recycling

Lexmark verzorgt inzamelprogramma’s en vooruitstrevende, duurzame benaderingen van recycling. Zie voor meer informatie:

Lexmark-producten recyclen

U retourneert als volgt Lexmark-producten voor hergebruik:

 1. Ga naar www.lexmark.com/recycle.

 2. Selecteer het product dat u wilt recyclen.

Opmerking: Printersupplies en -hardware die niet zijn opgenomen in het inzamelings- en recycleprogramma van Lexmark kunt u recyclen via uw plaatselijke recyclingcentrum.

Lexmark verpakkingsmateriaal recyclen

Lexmark streeft voortdurend naar het minimaliseren van het verpakkingsmateriaal. Het gebruiken van minder verpakkingsmateriaal garandeert dat Lexmark printers zo efficiënt en milieuvriendelijk mogelijk worden vervoerd en dat er minder verpakkingsmateriaal hoeft te worden weggegooid. Deze efficiënties leiden tot minder broeikasgassen en het besparen van energie en natuurlijke grondstoffen.

Lexmark dozen zijn 100% recyclebaar op plaatsen waar recyclingvoorzieningen voor golfkarton aanwezig zijn. Zulke voorzieningen zijn mogelijk niet aanwezig in uw omgeving.

Het schuim dat wordt gebruikt in Lexmark verpakkingsmateriaal is recyclebaar op plaatsen waar recyclingvoorzieningen voor schuim aanwezig zijn. Zulke voorzieningen zijn mogelijk niet aanwezig in uw omgeving.

Als u een cartridge terugstuurt naar Lexmark, kunt u de doos gebruiken waarin de cartridge is geleverd. Lexmark zal de doos recyclen.

Lexmark cartridges terugsturen voor hergebruik of recycling

Met het Lexmark Cartridge Inzamelprogramma kunt u gebruikte cartridges gratis terugsturen naar Lexmark voor hergebruik of recycling. Honderd procent van de lege cartridges die naar Lexmark worden teruggestuurd wordt hergebruikt of verwerkt voor recycling. De dozen die zijn gebruikt voor het terugsturen van de cartridges worden ook gerecycled.

Lexmark-cartridges kunnen als volgt worden geretourneerd voor hergebruik of recycling:

 1. Ga naar www.lexmark.com/recycle.

 2. Selecteer het product dat u wilt recyclen.