Printerinstellingen kopiëren naar andere printers

Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar op netwerkprinters.
  1. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

    Opmerkingen:

  2. Klik op Printerinstellingen kopiëren.

  3. Als u de taal wilt wijzigen, selecteert u de gewenste taal in de keuzelijst en klikt u op Klik hier om de taal in te stellen.

  4. Klik op Printer Settings (Printerinstellingen).

  5. Typ het IP-adres van de bron- en doelprinter in de daarvoor bestemde velden.

    Opmerking: Als u een doelprinter wilt toevoegen of verwijderen, klikt u op Doel-IP toevoegen of Doel-IP verwijderen.
  6. Klik op Copy Printer Settings (Printerinstellingen kopiëren).