Informatie zoeken over de printer

Gewenste informatie

Bron

Eerste installatie-instructies:

 • De printer aansluiten op

 • De printersoftware installeren

Installatiedocumentatie: de installatiedocumentatie wordt bij de printer geleverd en is tevens verkrijgbaar op de website van Lexmark op http://support.lexmark.com.

Extra installatieopties en instructies voor het gebruik van de printer:

 • Papier en speciaal afdrukmateriaal selecteren en bewaren

 • Papier in de printer plaatsen

 • Printerinstellingen configureren

 • Documenten en foto's weergeven en afdrukken

 • De printersoftware instellen en gebruiken

 • De printer configureren in een netwerk

 • De printer onderhouden

 • Problemen oplossen

Gebruikershandleiding en Naslagkaart: de handleidingen staan op de cd Documentatie.

Opmerking: Deze handleidingen zijn ook beschikbaar in andere talen.

Informatie over het instellen en configureren van de toegankelijkheidsfuncties van uw printer.

Toegankelijkheidshandleiding van Lexmark: deze handleiding is beschikbaar op http://support.lexmark.com.

Hulp bij de printersoftware

Hulp voor Windows of Mac: open een printersoftwareprogramma of –toepassing en klik vervolgens op Help.

Klik op het helppictogram om contextgevoelige informatie te bekijken.

Opmerkingen:

 • De Help wordt automatisch geïnstalleerd met de printersoftware.
 • De printersoftware bevindt zich in de map van het printerprogramma of op het bureaublad, afhankelijk van uw besturingssysteem.

De nieuwste aanvullende informatie, updates en klantenondersteuning:

 • Documentatie

 • Stuurprogramma's downloaden

 • Ondersteuning via live-chat

 • Ondersteuning per e-mail

 • Telefonische ondersteuning

Ondersteuningswebsite van Lexmark—http://support.lexmark.com

Opmerking: Selecteer uw land of regio en selecteer vervolgens uw product om de juiste ondersteuningssite weer te geven.

De telefoonnummers voor ondersteuning en kantooruren voor uw regio of land kunt u terugvinden op de ondersteuningswebsite of op het garantiebewijs dat u bij de printer hebt ontvangen.

Noteer de volgende gegevens (deze vindt u op de bon en op de achterkant van de printer) en houd deze bij de hand wanneer u contact met ons opneemt. We kunnen u dan sneller helpen.

 • Typenummer van apparaat

 • Serienummer

 • Aankoopdatum

 • Winkel waar apparaat is aangeschaft

Garantieverklaring

Garantie-informatie varieert per land of regio:

 • In de VS: zie de beperkte garantievoorwaarden die bij uw printer zijn geleverd of ga naar http://support.lexmark.com.

 • In andere landen of regio's: raadpleeg de gedrukte garantie die bij de printer is geleverd.