Laden vullen

standaard attentiepictogram LET OP: RISICO OP LETSEL: Zorg ervoor dat u papier afzonderlijk in elke lade plaatst om instabiliteit van de apparatuur te voorkomen. Houd alle overige laden gesloten tot u ze nodig hebt.
 1. Trek de lade volledig naar buiten.

  Opmerking: Verwijder een lade nooit tijdens de uitvoering van een afdruktaak of als het bericht Bezig op het bedieningspaneel verschijnt. Dit kan een papierstoring veroorzaken.
  Pull out the tray completely.
 2. Druk de breedtegeleider in en schuif deze naar de juiste positie voor het formaat papier dat u in de lade plaatst

 3. Druk de lengtegeleider in en schuif deze naar de juiste positie voor het formaat papier dat u in de lade plaatst.

  Opmerkingen:

  Paper size indicators inside the tray
 4. Buig de vellen enkele malen en waaier ze uit. Vouw of kreuk het papier niet. Maak op een vlakke ondergrond de stapel recht.

 5. Plaats de papierstapel in de printer.

  Opmerkingen:

  Maximum paper fill indicator inside the tray
 6. Plaats de lade.

 7. Geef de soort en het formaat van het papier in de lade op in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer.

  Opmerking: Stel de juiste waarden in voor papiersoort en -formaat om papierstoringen en problemen met de afdrukkwaliteit te voorkomen.