Printerberichten

Cartridge en beeldverwerkingseenheid komen niet overeen [41.xy]

 1. Controleer of de tonercartridge en beeldverwerkingseenheid beide door Lexmark geautoriseerde MICR- (Magnetic Ink Character Recognition) of niet-MICR-supplies zijn.

 2. Vervang de tonercartridge of de beeldverwerkingseenheid zodat beide door Lexmark geautoriseerde MICR- of niet-MICR-supplies zijn.

Opmerkingen:

Cartridge bijna leeg [88.xy]

Druk zo nodig op the select button op het bedieningspaneel van de printer om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken.

Cartridge bijna leeg [88.xy]

Mogelijk moet u een tonercartridge bestellen. Druk zo nodig op the select button op het bedieningspaneel van de printer om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken.

Cartridge bijna leeg. Geschat aantal resterende pagina's is [x] [88.xy]

Mogelijk moet u een tonercartridge zeer binnenkort vervangen. Raadpleeg het gedeelte “Supplies vervangen” in de Gebruikershandleiding voor meer informatie.

Druk zo nodig op the select button op het bedieningspaneel van de printer om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken.

Wijzig [papierbron] in [aangepaste soortnaam] plaatsen [afdrukstand]

Probeer een of meer van de oplossingen:

Wijzig [papierbron] in [aangepaste reeks] plaatsen [afdrukstand]

Probeer een of meer van de oplossingen:

Wijzig [papierbron] in [papierformaat] plaatsen [afdrukstand]

Probeer een of meer van de oplossingen:

Wijzig [papierbron] in [papiersoort] [papierformaat], plaats [afdrukstand]

Probeer een of meer van de oplossingen:

Sluit voorklep

Sluit de voorklep van de printer.

Complexe pagina, bepaalde gegevens worden mogelijk niet afgedrukt [39]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

Configuratie gewijzigd, sommige taken in wacht zijn niet hersteld [57]

Druk op het bedieningspaneel op the select button om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken.

Flash beschadigd [51]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

Beeldverwerkingseenheid bijna leeg [84.xy]

Druk zo nodig op the select button op het bedieningspaneel van de printer om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken.

Beeldverwerkingseenheid bijna leeg [84.xy]

Mogelijk moet u een beeldverwerkingseenheid bestellen. Druk zo nodig op the select button op het bedieningspaneel van de printer om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken.

Beeldverwerkingseenheid vrijwel leeg. Geschat aantal resterende pagina's is [x] [84.xy]

Mogelijk moet u de beeldverwerkingseenheid zeer binnenkort vervangen. Raadpleeg het gedeelte “Supplies vervangen” in de Gebruikershandleiding voor meer informatie.

Druk zo nodig op the select button op het bedieningspaneel van de printer om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken.

Onjuist papierformaat. Open [papierbron] [34]

Opmerking: De papierbron kan een lade of een invoerlade zijn.

Probeer een of meer van de oplossingen:

Plaats lade [x]

Plaats de aangegeven lade in de printer.

Onvoldoende geheugen voor ondersteuning van functie Bronnen opslaan [35]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

Onvoldoende geheugen voor sorteren [37]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

Onvoldoende geheugen voor defragmentatie flashgeheugen [37]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

Onvoldoende geheugen, sommige taken in wacht zijn verwijderd [37]

Druk op het bedieningspaneel van de printer op the select button om het bericht te wissen.

Onvoldoende geheugen, sommige taken in wacht worden niet hersteld [37]

Voer een van de volgende handelingen uit:

Plaats [tekenreeks voor aangepast papier] [afdrukstand papier] in [papierbron]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

Plaats [naam van aangepast papierformaat] [afdrukstand] in [papierbron]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

Plaats [papierformaat] [afdrukstand] in [papierbron]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

Plaats [papiersoort] [papierformaat] [afdrukstand] in [papierbron]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

Plaats [naam aangepaste soort] [afdrukstand] in multifunctionele invoer

Probeer een of meer van de oplossingen:

Plaats [aangepaste tekenreeks] [afdrukstand] in multifunctionele invoer

Probeer een of meer van de oplossingen:

Plaats [papierformaat] [afdrukstand] in multifunctionele invoer

Probeer een of meer van de oplossingen:

Plaats [papiersoort] [papierformaat] [afdrukstand] in multifunctionele invoer

Probeer een of meer van de oplossingen:

Geheugen vol [38]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

Softwarefout netwerk [x] [54]

Probeer een of meer van de oplossingen:

Geen [supplytype] van Lexmark, Zie Gebruikershandleiding [33.xy]

Opmerking: Het supplytype kan de tonercartridge of beeldverwerkingseenheid zijn.

De printer heeft gedetecteerd dat een supply of onderdeel van een ander merk dan Lexmark in de printer is geïnstalleerd.

Uw Lexmark-printer werkt het beste met originele supplies en onderdelen van Lexmark. Wanneer u supplies of onderdelen van andere fabrikanten gebruikt, kan dit negatieve gevolgen hebben voor de prestaties, betrouwbaarheid of levensduur van de printer en de beeldverwerkingsonderdelen van het apparaat. Zie Officiële Lexmark onderdelen en supplies gebruiken voor meer informatie.

Alle levensduurindicators zijn ontworpen om te functioneren met de supplies en onderdelen Lexmark. Als u supplies of onderdelen van andere fabrikanten gebruikt, kan dat tot onvoorspelbare resultaten leiden. Het gebruik van beeldverwerkingsonderdelen langer dan de beoogde levensduur kan uw Lexmark-printer of de desbetreffende onderdelen beschadigen.

Waarschuwing: mogelijke beschadiging: Het gebruik van supplies of onderdelen van andere fabrikanten kan gevolgen hebben voor uw garantie. Schade die werd veroorzaakt door het gebruik van supplies of onderdelen van andere fabrikanten valt niet onder de garantie.

Als u deze risico's wilt aanvaarden en wilt doorgaan met het gebruik van niet-originele supplies of onderdelen in uw printer, hou dan de knop Annuleren en de knop # op het bedieningspaneel gedurende 15 seconden gelijktijdig ingedrukt.

Bij printermodellen zonder aanraakscherm houdt u de knop Selecteren en de knop Annuleren op het bedieningspaneel gedurende 15 seconden gelijktijdig ingedrukt om het bericht te sluiten en verder te gaan met afdrukken.

Als u deze risico's niet wilt aanvaarden, verwijder dan het supply of onderdeel van andere fabrikanten uit uw printer en vervang deze door een origineel supply of onderdeel van Lexmark.

Opmerking: Raadpleeg het gedeelte 'Supplies bestellen' of ga naar www.lexmark.com voor een lijst met ondersteunde supplies.

Onvoldoende vrije ruimte in flashgeheugen voor bronnen [52]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

Afdrukaantal overschreden. Afdruktaak geannuleerd.

Neem contact op met de afdeling voor systeemondersteuning.

Afdrukaantal overschreden. Afdruktaak niet voltooid.

Neem contact op met de afdeling voor systeemondersteuning.

De printer moest opnieuw worden opgestart. De laatste taak is mogelijk niet voltooid.

Selecteer Doorgaan op het bedieningspaneel van de printer om het bericht te sluiten en verder te gaan met afdrukken.

Ga voor meer informatie naar http://support.lexmark.com of neem contact op met de klantenservice.

Plaats ontbrekende of niet-reagerende cartridge terug [31.xy]

Probeer een of meer van de oplossingen:

Plaats ontbrekende of niet-reagerende beeldverwerkingseenheid terug [31.xy]

Probeer een of meer van de oplossingen:

Verwijder papier uit standaarduitvoerlade

Verwijder de papierstapel uit de standaardlade.

Vervang cartridge. Geschat aantal resterende pagina's is 0 [88.xy]

Vervang de tonercartridge om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken. Raadpleeg voor meer informatie de instructies die bij de supply zijn geleverd of het gedeelte “Supplies vervangen” van de Gebruikershandleiding.

Opmerking: Als u geen vervangende tonercartridge hebt, raadpleegt u het gedeelte “Supplies bestellen” van de Gebruikershandleiding of gaat u naar www.lexmark.com.

Vervang cartridge, regiocode van cartridge komt niet overeen met code printer [42.xy]

Installeer een tonercartridge die overeenkomt met de regiocode van de printer. x is de waarde voor de regio van de printer. y is de waarde voor de regio van de cartridge. x en y kunnen de volgende waarden hebben:

Regio's voor printer en tonercartridges

Regionummer

Regio

0

Wereldwijd

1

Verenigde Staten, Canada

2

Europese Economische Ruimte (EER), Zwitserland

3

Zuidoost-Azië, Australië, Nieuw-Zeeland

4

Latijns-Amerika

5

Afrika, Midden-Oosten, rest van Europa

9

Ongeldig


Opmerkingen:

Vervang beeldverwerkingseenheid. Geschat aantal resterende pagina's is 0 [84.xy]

Vervang de beeldverwerkingseenheid om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken. Raadpleeg voor meer informatie de instructies die bij de supply zijn geleverd of het gedeelte “Supplies vervangen” van de Gebruikershandleiding.

Opmerking: Als u geen vervangende beeldverwerkingseenheid hebt, raadpleegt u het gedeelte “Supplies bestellen” van de Gebruikershandleiding of gaat u naar www.lexmark.com.

Vervang niet-ondersteunde cartridge [32.xy]

Vervang de tonercartridge en installeer een ondersteund exemplaar om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken. Raadpleeg de instructies bij de supply voor meer informatie.

Deze fout kan ook worden veroorzaakt door het installeren van een officiële Lexmark-cartridge, zoals een cartridge met hoog rendement die niet is bedoeld voor dit product.

De volgende foutcodes geven aan dat een niet-origineel Lexmark-tonercartridge is geïnstalleerd:

32.13

32.16

32.19

32.22

32.25

32.28

32.31

32.34

32.37

Zie Officiële Lexmark onderdelen en supplies gebruiken voor meer informatie.

Opmerking: Raadpleeg het gedeelte 'Supplies bestellen' of ga naar www.lexmark.com als u geen vervangende cartridge hebt.

Vervang niet-ondersteunde beeldverwerkingseenheid [32.xy]

Vervang de beeldverwerkingseenheid en installeer een ondersteund exemplaar om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken. Raadpleeg de instructies bij de supply voor meer informatie.

Deze fout kan ook worden veroorzaakt door de installatie van een originele beeldverwerkingseenheid van Lexmark, zoals een MICR-eenheid, die niet is bedoeld voor dit product.

De volgende foutcodes geven aan dat een niet-originele Lexmark beeldverwerkingseenheid is geïnstalleerd:

32.14

32.17

32.20

32.23

32.26

32.29

32.32

32.35

32.38

Zie Officiële Lexmark onderdelen en supplies gebruiken voor meer informatie.

Opmerking: Raadpleeg het gedeelte 'Supplies bestellen' of ga naar www.lexmark.nl als u geen vervangende beeldverwerkingseenheid hebt.

Serieel optie [x] fout [54]

Probeer een of meer van de oplossingen:

SMTP-server is niet ingesteld. Raadpleeg de systeembeheerder.

Druk op het bedieningspaneel van de printer op the select button om het bericht te wissen.

Opmerking: Neem contact op met uw systeembeheerder als het bericht opnieuw wordt weergegeven.

Softwarefout in standaardnetwerk [54]

Probeer een of meer van de oplossingen:

Standaard parallelle poort uitgeschakeld [56]

Opmerkingen:

Standaard USB-poort uitgeschakeld [56]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

Te veel flashopties geïnstalleerd [58]

 1. Zet de printer uit.

 2. Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.

 3. Verwijder het extra flashgeheugen.

 4. Steek de stekker van het netsnoer in een goed geaard stopcontact.

 5. Zet de printer weer aan.

Te veel laden aangesloten [58]

 1. Zet de printer uit.

 2. Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.

 3. Verwijder de extra laden.

 4. Steek de stekker van het netsnoer in een goed geaard stopcontact.

 5. Zet de printer weer aan.

Flash niet geformatteerd [53]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

Opmerking: Als het foutbericht niet verdwijnt, is het flashgeheugenapparaat mogelijk beschadigd en moet het wellicht worden vervangen.

Niet-ondersteunde optie in sleuf [x] [55]

 1. Schakel de printer uit.

 2. Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.

 3. Verwijder de niet-ondersteunde optionele kaart van de printercontrollerkaart en vervang deze door een ondersteunde kaart.

 4. Steek de stekker van het netsnoer in een goed geaard stopcontact.

 5. Zet de printer weer aan.

Weblinkserver niet ingesteld. Raadpleeg de systeembeheerder.

Druk op het bedieningspaneel van de printer op the select button om het bericht te wissen.

Opmerking: Neem contact op met uw systeembeheerder als het bericht opnieuw wordt weergegeven.