Help bij transport

Voordat u de printer verplaatst

standaard attentiepictogram LET OP: RISICO OP LETSEL: neem de volgende richtlijnen door voor u de printer verplaatst om te voorkomen dat u zich bezeert of dat de printer beschadigd raakt:

Gebruik alleen het netsnoer dat bij dit product is geleverd of een door de fabrikant goedgekeurd vervangend onderdeel.

Waarschuwing: mogelijke beschadiging: schade aan de printer door onjuist transport valt niet onder de garantie.

De printer verplaatsen naar een andere locatie

U kunt de printer en optionele hardware probleemloos verplaatsen als u de volgende voorzorgsmaatregelen neemt:

De printer vervoeren.

Wanneer u de printer verstuurt, moet u de originele verpakking gebruiken.