Printerconfiguratie controleren

Pagina met menu-instellingen afdrukken

Druk een pagina met menu-instellingen af om de huidige menu-instellingen te bekijken en te controleren of de printeropties correct zijn geïnstalleerd.

Blader op het bedieningspaneel van de printer naar:

the home button > Instellingen > Rapporten > the select button > Pagina met menu-instellingen > the select button

Opmerking: Als u geen wijzigingen hebt aangebracht in de instellingen van de menu-items, worden alle standaardinstellingen weergegeven op de pagina met menu-instellingen. Instellingen die zijn opgeslagen vanuit de menu's, vervangen de standaardinstellingen als standaardinstellingen van de gebruiker. Een standaardinstelling voor de gebruiker blijft van kracht tot u het menu opnieuw opent, een andere waarde selecteert en deze opslaat.

Netwerkconfiguratiepagina afdrukken

Als de printer op een netwerk is aangesloten, kunt u de netwerkaansluiting controleren door een netwerkconfiguratiepagina af te drukken. Deze pagina bevat ook informatie die van belang is bij de configuratie van het afdrukken via een netwerk.

  1. Blader op het bedieningspaneel van de printer naar:

    the home button > Instellingen > Rapporten > the select button > Netwerkconfiguratiepagina > the select button

    Opmerking: Als er een optionele interne afdrukserver is geïnstalleerd, wordt het bericht Configuratiepagina netwerk [x] afdrukken weergegeven.
  2. Controleer het eerste gedeelte van de pagina met netwerkinstellingen om te zien of bij Status wordt aangegeven dat de printer is aangesloten.

    Als bij Status wordt aangegeven dat de printer niet is aangesloten, is het mogelijk dat het LAN-aansluitpunt niet actief is of dat de netwerkkabel niet goed functioneert. Vraag de systeembeheerder om een oplossing voor dit probleem en druk daarna nog een pagina met netwerkinstellingen af.