Instellingen, menu

Algemene instellingen, menu

Gebruik

Voor

Taal op display

Engels

Francais

Deutsch

Italiano

Espanol

Dansk

Norsk

Nederlands

Zweeds

Portugees

Suomi

Russisch

Polski

Grieks

Magyar

Turkce

Cesky

Vereenvoudigd Chinees

Traditioneel Chinees

Koreaans

Japans

De taal van de tekst op de display selecteren.

Opmerking: Niet alle talen zijn op alle modellen beschikbaar. Mogelijk moet u voor sommige talen speciale hardware installeren.

Supplyschattingen tonen

Schattingen tonen

Schattingen niet tonen

Schattingen weergeven van de supplies op het bedieningspaneel, Embedded Web Server, menu-instellingen en statistiekrapporten van het apparaat.

Ecomodus

Uit

Energie

Energie/papier

Papier

Gebruik van energie, papier of speciaal afdrukmateriaal minimaliseren.

Opmerkingen:

 • "Uit" is de standaardinstelling. Met deze instelling worden de standaardinstellingen opnieuw ingesteld op de printer.
 • De Ecomodus instellen op Energie of Papier kan van invloed zijn op de prestaties van de printer, maar de afdrukkwaliteit wordt niet beïnvloed.
Stille modus

Uit

Aan

Geluid van de printer beperken.

Opmerking: "Uit" is de standaardinstelling.

Eerste installatie uitvoeren

Ja

Nee

De installatiewizard uitvoeren.

Toetsenbord1

Type toetsenbord

Engels

Francais

Francais Canadien

Deutsch

Italiano

Espanol

Grieks

Dansk

Norsk

Nederlands

Zweeds

Suomi

Portugees

Russisch

Polski

Zwitsers-Duits

Zwitsers-Frans

Koreaans

Magyar

Turkce

Cesky

Vereenvoudigd Chinees

Traditioneel Chinees

Japans

Aangepaste toets [x]

Geef een taal en informatie op voor de aangepaste toets op het toetsenbord op de display.

Papierformaten

V.S.

Metrisch

Hiermee geeft u de maateenheden voor papierformaten op.

Opmerkingen:

 • US is de standaardinstelling.
 • De eerste papierformaatinstelling wordt bepaald door het land of de regio die u hebt geselecteerd in de initiële installatiewizard.
Weergegeven informatie1

Linkerkant

Rechterkant

Opgeven wat in de bovenste hoeken van het startscherm wordt weergegeven.

Maak een keuze uit de volgende instellingen:

Geen

IP-adres

Hostnaam

Contactpersoon

Locatie

Datum/tijd

mDNS/DDNS-servicenaam

Naam configuratieloos programma

Aangepaste tekst [x]

Modelnaam

Opmerkingen:

 • Bij de standaardinstelling wordt aan de linkerkant het IP-adres weergegeven.
 • Bij de standaardinstelling wordt aan de rechterkant datum/tijd weergegeven.
Weergegeven informatie1

Aangepaste tekst [x]

De tekst opgeven die in de bovenste hoeken van het startscherm wordt weergegeven.

Opmerking: U kunt maximaal 32 tekens invoeren.

Weergegeven informatie (vervolg)1

Zwarte toner

De weergegeven informatie voor zwarte toner opgeven.

Maak een keuze uit de volgende instellingen:

Wanneer weergeven

Niet weergeven

Display

Berichten die moeten worden weergegeven

Standaard

Alternatief

Standaard

[tekstinvoer]

Alternatief

[tekstinvoer]

Opmerkingen:

 • Niet weergeven is de standaardinstelling voor Wanneer weergeven.
 • Standaard is de standaardinstelling voor Weergegeven bericht.
Weergegeven informatie (vervolg)1

Papier vast

Plaats papier

Fouten die onderhoud vereisen

Hiermee kunt u de weergegeven informatie voor bepaalde menu's aanpassen.

Maak een keuze uit de volgende instellingen:

Display

Ja

Nee

Berichten die moeten worden weergegeven

Standaard

Alternatief

Standaard

[tekstinvoer]

Alternatief

[tekstinvoer]

Opmerkingen:

 • Nee is de standaardinstelling voor Weergeven.
 • Standaard is de standaardinstelling voor Weergegeven bericht.
Beginscherm aanpassen

Taal wijzigen

Wachttaken zoeken

Wachttaken

USB-station

Profielen en oplossingen1

Bladwijzers1

Taken per gebruiker1

Formulieren en favorieten1

De pictogrammen wijzigen die worden weergegeven in het startscherm.

Maak een keuze uit de volgende instellingen:

Display

Niet weergeven

Datumnotatie1

MM-DD-JJJJ

DD-MM-JJJJ

JJJJ-MM-DD

Hiermee stelt u de notatie van de printerdatum in.

Opmerking: MM-DD-YYYY is de standaardinstelling. DD-MM-YYYY is de internationale standaardinstelling.

Tijdsnotatie1

12-uurs klok

24-uurs klok

Hiermee stelt u de notatie van de printertijd in.

Opmerking: 12-uurs klok is de standaardinstelling.

Helderheid van het scherm1

20–100

De helderheid van het display aanpassen.

Opmerking: 100 is de standaardinstelling.

Geluidsfeedback1

Knopfeedback

Aan

Uit

Luidsprekervolume

1-10

Stel het volume van de knop en de feedback in.

Opmerkingen:

 • Aan is de standaardinstelling voor knopfeedback.
 • 5 is de standaardinstelling voor het luidsprekervolume.
Bladwijzers weergeven1

Ja

Nee

Instellen of bladwijzers worden weergegeven in het gedeelte met wachttaken.

Opmerking: Ja is de standaardinstelling.

Vernieuwingsfrequentie webpagina1

30–300

Het aantal seconden instellen voordat de Embedded Web Server wordt vernieuwd.

Opmerking: 120 is de standaardinstelling.

Naam contactpersoon1

Geef een contactpersoon op voor de printer.

Opmerking: De naam van de contactpersoon wordt opgeslagen op de Embedded Web Server.

Locatie1

Geef de locatie van de printer op.

Opmerking: De locatie wordt opgeslagen op de Embedded Web Server.

Alarmen1

Alarminstelling

Cartridge-alarm

Hiermee stelt u een alarmsignaal in dat wordt afgespeeld wanneer de gebruiker moet ingrijpen.

Maak een keuze uit de volgende instellingen:

Uit

Eén keer

Continu

Opmerkingen:

 • "Eén keer" is de standaardinstelling voor Alarminstelling.
 • Uit is de standaardinstelling voor Cartridgealarm.
Time-outs

Stand-bymodus1

Uitgeschakeld

1–240

Instellen na hoeveel tijd inactief te zijn de printer overschakelt op de stand-bymodus.

Opmerking: De standaardinstelling is "15" minuten.

Time-outs

Slaapstand

Uitgeschakeld

1–120

Instellen na hoeveel tijd inactief te zijn de printer overschakelt op de slaapstand.

Opmerkingen:

 • 20 minuten is de standaardinstelling.
 • Uit wordt alleen weergegeven als Energiebesparing is ingesteld op Uit.
 • Met lagere instellingen bespaart u energie, maar kan de opwarmtijd langer zijn.
Time-outs

Afdrukken terwijl de display uit is

Afdrukken terwijl de display uit is toestaan

Display aan tijdens afdrukken

Een taak afdrukken terwijl het display is uitgeschakeld.

Opmerking: Het display is standaard ingeschakeld tijdens het afdrukken.

Time-outs

Sluimerstand time-out

Uitgeschakeld

20 minuten

1 uur

2 uur

3 uur

6 uur

1 dag

2 dagen

3 dagen

1 week

2 weken

1 maand

Hiermee wordt ingesteld na hoeveel tijd de printer overschakelt naar de sluimerstand.

Opmerking: 3 dagen is de standaardinstelling.

Time-outs

Sluimerstand time-out bij verbinding

Sluimerstand

Slaapstand niet inschakelen

De printer instellen op de sluimerstand zelfs als er een actieve Ethernet-verbinding is.

Opmerking: Sluimerstand is de standaardinstelling.

Time-outs

Time-out scherm

15–300 sec.

Instellen na hoeveel tijd inactief te zijn de printer terugkeert naar de werkstand Gereed.

Opmerking: "30 seconden" is de standaardinstelling.

Time-outs

Time-out scherm verlengen1

Aan

Uit

Blijf op dezelfde locatie en stel de time-out van het scherm opnieuw in, in plaats van terug te keren naar het beginscherm.

Opmerking: "Uit" is de standaardinstelling.

Time-outs

Afdruktime-out

Uitgeschakeld

1–255 sec.

Stel de printer zo in dat een afdruktaak wordt beëindigd nadat het apparaat gedurende een bepaalde tijd inactief is.

Opmerkingen:

 • 90 seconden is de standaardinstelling.
 • Als de timer is verlopen, wordt elke gedeeltelijk afgedrukte pagina die nog aanwezig is in de printer, afgedrukt.
 • "Afdruktime-out" is alleen beschikbaar als u PCL-emulatie gebruikt.
Time-outs

Wachttime-out

Uitgeschakeld

15–65535 sec.

Instellen hoelang de printer wacht op gegevens van de host.

Opmerkingen:

 • 40 seconden is de standaardinstelling.
 • Wachttime-out is alleen beschikbaar wanneer de printer PostScript-emulatie gebruikt.
Time-outs

Time-out wachttaken1

5–255 sec.

Instellen hoelang de printer op een handeling van de gebruiker wacht voordat de printer taken in de wacht zet die niet-beschikbare bronnen vereisen.

Opmerkingen:

 • "30 seconden" is de standaardinstelling.
 • Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een vaste schijf is geïnstalleerd.
Error Recovery

Automatisch opnieuw opstarten

Opnieuw opstarten bij inactieve stand

Altijd opnieuw opstarten

Nooit opnieuw opstarten

Stel de printer in om opnieuw op te starten als er een fout optreedt.

Opmerking: Altijd opnieuw opstarten is de standaardinstelling.

Error Recovery

Limiet Automatisch opnieuw opstarten

1–20

Het aantal keren automatisch opnieuw opstarten instellen dat de printer kan uitvoeren.

Opmerking: "2" is de standaardinstelling.

Afdrukherstel

Auto doorgaan

Uitgeschakeld

5–255 sec.

Hiermee krijgt de printer opdracht automatisch door te gaan met afdrukken als bepaalde offline situaties niet binnen de opgegeven termijn zijn opgelost.

Opmerking: Disabled (Uitgeschakeld) is de standaardinstelling.

Afdrukherstel

Herstel na storing

Aan

Uit

Automatisch

Opgeven of de printer vastgelopen pagina's opnieuw moet afdrukken.

Opmerking: "Automatisch" is de standaardinstelling. De printer drukt vastgelopen pagina's opnieuw af, tenzij andere printertaken het geheugen nodig hebben om de pagina's op te slaan.

Afdrukherstel

Storingsassistentie

Aan

Uit

Instellen dat de printer automatisch controleert of er papier vastzit.

Opmerking: Aan is de standaardinstelling.

Afdrukherstel

Paginabeveiliging

Uit

Aan

Stel de printer zo in dat de juiste uitvoer voor een pagina wordt afgedrukt.

Opmerking: "Uit" is de standaardinstelling.

Toegankelijkheidsinstellingen1

Time-out scherm verlengen

Uit

Aan

Blijf op dezelfde locatie en stel de time-out van het scherm opnieuw in, in plaats van terug te keren naar het beginscherm.

Opmerking: "Uit" is de standaardinstelling.

Toegankelijkheidsinstellingen1

Spraaksnelheid

Zeer traag

Langzaam

Normaal

Snel

Sneller

Zeer snel

Supersnel

Extreem snel

Snelst

De spraaksnelheid van de gesproken begeleiding aanpassen.

Opmerking: "Normaal" is de standaardinstelling.

Toegankelijkheidsinstellingen1

Hoofdtelefoonvolume

1-10

Het volume van de hoofdtelefoon instellen.

Opmerking: 5 is de standaardinstelling.

Informatie verzonden naar Lexmark

Gebruik van supplies en pagina's (anoniem)

Aan

Uit

Anonieme informatie over het gebruik van het apparaat naar Lexmark verzenden.

Opmerking: De standaardwaarde is afhankelijk van wat u tijdens de eerste installatie hebt geselecteerd.

Informatie verzonden naar Lexmark

Apparaatprestaties (anoniem)

Aan

Uit

Anonieme informatie over de werking en fouten van het apparaat naar Lexmark verzenden.

Opmerking: De standaardwaarde is afhankelijk van wat u tijdens de eerste installatie hebt geselecteerd.

Informatie verzonden naar Lexmark

Verzenden starten

Verzenden stoppen

De tijd instellen voor het verzenden van anonieme informatie naar Lexmark.

Druk op slaapknop

Niets doen

Sleep (Slapen)

Sluimerstand

Bepalen hoe de printer in de inactieve stand reageert als er kort op de slaapknop wordt gedrukt.

Opmerking: Slapen is de standaardinstelling.

Slaapknop ingedrukt houden

Niets doen

Sleep (Slapen)

Sluimerstand

Bepalen hoe de printer in de inactieve stand reageert als er lang op de slaapknop wordt gedrukt.

Opmerking: Niets doen is de standaardinstelling.

Standaardfabrieksinstellingen

Niet herstellen

Nu herstellen

De standaardinstellingen van de printer herstellen.

Opmerkingen:

 • "Niet herstellen" is de standaardinstelling.
 • Als "Nu herstellen" is ingesteld, worden alle printerinstellingen teruggezet in de standaardinstellingen, met uitzondering van de menu-instellingen voor Netwerk en Poorten. Alle downloads in het RAM worden verwijderd. Downloads die zijn opgeslagen in het flashgeheugen of op de vaste schijf worden niet verwijderd.
Aangepast startbericht 2

Uit

IP-adres

Hostnaam

Contactpersoon

Locatie

Naam configuratieloos programma

Aangepaste tekst [x]

Een aangepast startpaginabericht selecteren dat wordt weergegeven als alternatieve weergaven van de printerstatus.

Opmerking: "Uit" is de standaardinstelling.

Configuratiebestand 1 exporteren

Exporteren

Configuratiebestanden exporteren naar een flashstation.


Afdrukinstellingen

Menu Instellen

Selecteren

Functie

Printertaal

PCL-emulatie

PS-emulatie

De standaardprintertaal instellen.

Opmerkingen:

 • PCL-emulatie is de standaardinstelling.
 • PostScript-emulatie gebruikt een PostScript-interpreter voor het verwerken van afdruktaken.
 • PCL-emulatie gebruikt een PCL-interpreter voor het verwerken van afdruktaken.
 • Als een bepaalde printertaal als standaardtaal is ingesteld, betekent dit niet dat programma's geen afdruktaken kunnen verzenden die een andere printertaal gebruiken.
Afdrukgebied

Normaal

Hele pagina

Het logische en fysieke afdrukbare gebied instellen.

Opmerkingen:

 • Normaal is de standaardinstelling. Als u probeert gegevens af te drukken in het niet-afdrukbare gebied dat is aangegeven via de instelling Normaal, snijdt de printer de afbeelding bij op de begrenzing.
 • Met de instelling Hele pagina kunt u afbeeldingen verplaatsen naar het niet-afdrukbare gebied dat is gedefinieerd met de instelling Normaal. Deze instelling is alleen van toepassing op pagina's die zijn afgedrukt met een PCL 5e-interpreter en is niet van invloed op pagina's die zijn afgedrukt met de PCL XL- of PostScript-interpreter.
Downloadbestemming

RAM

Flashgeheugen

De opslaglocatie voor downloads instellen.

Opmerkingen:

 • RAM is de standaardinstelling. Downloads die in het RAM worden opgeslagen, worden tijdelijk opgeslagen.
 • Als u downloads opslaat in het flashgeheugen, worden ze permanent opgeslagen. Downloads blijven in het flashgeheugen, zelfs als de printer wordt uitgeschakeld.
 • Dit menu-item wordt alleen weergegeven als een optionele flashgeheugenkaart is geïnstalleerd.
Bronnen opslaan

Aan

Uit

Geef op wat de printer moet doen met tijdelijke downloads, zoals lettertypen en macro's die zijn opgeslagen in het RAM-geheugen, wanneer de printer een afdruktaak krijgt waarvoor meer geheugen vereist is dan er beschikbaar is.

Opmerkingen:

 • "Uit" is de standaardinstelling. Als Uit is ingesteld, worden downloads bewaard op de printer tot het geheugen nodig is voor andere taken. Downloads worden verwijderd zodat afdruktaken kunnen worden verwerkt.
 • Als Aan is ingesteld, blijven downloads bewaard, ook wanneer de taal wordt gewijzigd en de printer opnieuw wordt ingesteld. Als de printer onvoldoende geheugen heeft, wordt het bericht Geheugen vol [38 ] weergegeven op het display. Downloads worden echter niet verwijderd.

Finishing (Afwerking), menu

Optie

Tot

Zijden (Duplex)

Enkelzijdig

Dubbelzijdig

Instellen of dubbelzijdig afdrukken standaard wordt gebruikt voor alle afdruktaken.

Opmerkingen:

 • Enkelzijdig is de standaardinstelling.
 • U kunt dubbelzijdig afdrukken instellen in het programma.

Voor Windows-gebruikers:

 1. Klik op Bestand > Afdrukken.

 2. Klik op Eigenschappen, Voorkeuren, Opties of Instellen.

Als u Macintosh gebruikt:

 1. Kies Archief > Druk af.

 2. Pas via het dialoogvenster Druk af en de pop-upmenu's de instellingen aan.

Duplex inbinden

Long Edge (Lange zijde)

Short Edge (Korte zijde)

Instellen hoe dubbelzijdig bedrukte pagina's moeten worden ingebonden en afgedrukt.

Opmerkingen:

 • Lange zijde is de standaardinstelling. Met Lange zijde worden pagina's ingebonden langs de lange zijde van de pagina (linkerrand voor staand, bovenrand voor liggend).
 • Met Korte zijde worden pagina's ingebonden langs de korte zijde van de pagina (bovenrand voor staand, linkerrand voor liggend).
Exemplaren

1–999

Een standaardaantal exemplaren opgeven voor elke afdruktaak.

Opmerking: 1 is de standaardinstelling.

Lege pagina's

Do Not Print (Niet afdrukken)

Afdrukken

Instellen of er lege pagina's in een afdruktaak moeten worden ingevoegd.

Opmerking: Niet afdrukken is de standaardinstelling.

Sorteren

(1,1,1) (2,2,2)

(1,2,3) (1,2,3)

De pagina's van een afdruktaak op volgorde houden als u meerdere exemplaren afdrukt.

Opmerking: (1,2,3) (1,2,3) is de standaardinstelling.

Scheidingspagina's

Aan

Tussen exemplaren

Tussen taken

Tussen pagina's

Instellen of er lege scheidingsvellen moeten worden ingevoegd.

Opmerkingen:

 • "Uit" is de standaardinstelling.
 • Met Tussen exemplaren voegt u een lege pagina in tussen elke kopie van een afdruktaak als Sorteren is ingesteld op (1,1,1) (2,2,2). Als Sorteren is ingesteld op (1,2,3) (1,2,3), wordt een lege pagina ingevoegd tussen alle sets afgedrukte pagina's (na alle pagina's 2, na alle pagina's 3 enzovoort).
 • Met Tussen taken voegt u een leeg vel in tussen afdruktaken.
 • Met Tussen pagina's voegt u een leeg vel in tussen elke pagina van de afdruktaak. Deze instelling is handig als u transparanten afdrukt of lege pagina's in een document wilt opnemen.
Bron scheidingspagina's

Lade [x]

Universeellader

De papierbron voor de scheidingsvellen opgeven.

Opmerking: "(Lade 1) (standaardlade)" is de standaardinstelling.

Papierbesparing

Aan

2 per vel

3 per vel

4 per vel

6 per vel

9 per vel

12 per vel

16 per vel

Meerdere paginabeelden op één zijde van een vel papier afdrukken.

Opmerkingen:

 • "Uit" is de standaardinstelling.
 • Het geselecteerde aantal is het aantal paginabeelden dat per zijde wordt afgedrukt.
Indeling papierbesparing

Horizontal (Horizontaal)

Omgekeerd horizon.

Omgekeerd verticaal

Verticaal

De positie van meerdere paginabeelden opgeven wanneer Papierbesparing wordt gebruikt.

Opmerkingen:

 • Horizontaal is de standaardinstelling.
 • De positie hangt af van het aantal pagina's en de afdrukstand (staand of liggend).
Stand papierbesparing

Automatisch

Liggend

Staand

Afdrukstand instellen van een document met meerdere pagina's.

Opmerking: "Automatisch" is de standaardinstelling. De printer kiest tussen de afdrukstanden Staand en Liggend.

Rand papierbesparing

None (Geen)

Effen

Een rand afdrukken wanneer Papierbesparing wordt gebruikt.

Opmerking: Geen is de standaardinstelling.


Menu Kwaliteit

Optie

Tot

Afdrukresolutie

300 dpi

600 dpi

1200 dpi

Beeldkwaliteit 1200

Beeldkwaliteit 2400

Geef de kwaliteit van de scan op in dpi (dots per inch).

Opmerking: 600 dpi is de standaardinstelling.

Pixelversterking

Uit

Lettertypen

Horizontaal

Verticaal

Beide richtingen

Hiermee worden meer pixels mogelijk om af te drukken in clusters voor een betere helderheid, om afbeeldingen horizontaal of verticaal te verbeteren of om lettertypen te verbeteren.

Opmerking: "Uit" is de standaardinstelling.

Tonerintensiteit

1-10

Afdrukken lichter of donkerder maken.

Opmerkingen:

 • 8 is de standaardinstelling.
 • Als u een lager cijfer kiest, bespaart u toner.
Dunne lijnen verbeteren

Aan

Uit

Een afdrukmodus inschakelen die speciaal bedoeld is voor bestanden met nauwkeurige details, zoals bouwkundige tekeningen, kaarten, stroomcircuitschema's en stroomdiagrammen.

Opmerkingen:

 • "Uit" is de standaardinstelling.
 • U kunt deze optie instellen in de printersoftware. Voor Windows-gebruikers: klik op File (Bestand) > Print (Afdrukken) en Properties (Eigenschappen), Preferences (Voorkeuren), Options (Opties) of Setup (Instellen). Voor Macintosh-gebruikers: kies Archief > Druk af en pas de instellingen aan in het dialoogvenster Druk af en de snelmenu's.
 • Als u deze optie wilt instellen via de Embedded Web Server, moet u het IP-adres van de netwerkprinter in het adresveld van een browser typen.
Grijscorrectie

Automatisch

Uit

Automatisch de contrastverbetering aanpassen die is toegepast op de afgedrukte beelden.

Opmerking: "Automatisch" is de standaardinstelling.

Helderheid

-6 tot 6

Hiermee maakt u afdrukken lichter of donkerder. U kunt toner besparen door lichtere afdrukken te maken.

Opmerking: 0 is de standaardinstelling.

Contrast

0-5

Hiermee past u het contrast van de afgedrukte objecten aan.

Opmerking: 0 is de standaardinstelling.


Menu XPS

Optie

Functie

Foutpagina's afdrukken

Uit

Aan

Een pagina afdrukken met informatie over fouten, waaronder XML-markupfouten.

Opmerking: Uit is de standaardinstelling.


Menu PostScript

Selecteren

Functie

PS-fout afdrukken

Aan

Uit

Een pagina afdrukken die de PostScript-fout bevat.

Opmerking: "Uit" is de standaardinstelling.

PS-opstartmodus vergrendelen

Aan

Uit

Het bestand SysStart uitschakelen.

Opmerking: "Uit" is de standaardinstelling.

Lettertypeprioriteit

Resident

Flashgeheugen

De volgorde instellen waarin de printer lettertypen zoekt.

Opmerkingen:

 • Intern is de standaardinstelling.
 • Dit menu-item is alleen beschikbaar als er een geformatteerde optionele flashgeheugenkaart in de printer is geïnstalleerd en op de juiste wijze werkt.
 • Controleer of de optionele flashgeheugenkaart niet beveiligd is tegen lezen/schrijven of schrijven of beveiligd is met een wachtwoord.
 • De buffergrootte voor de taak mag niet zijn ingesteld op 100%.

Taakadministratie, menu

Opmerking: Dit menu-item wordt alleen weergegeven als een optionele flashgeheugenkaart is geïnstalleerd.

Optie

Tot

Logbestand voor taakadministratie

Uit

Aan

Instellen of de printer een logbestand maakt voor de ontvangen afdruktaken.

Opmerking: "Uit" is de standaardinstelling.

Hulpprogramma's voor taakadministratie

Logbestanden afdrukken en verwijderen of exporteren naar een flashstation.

Frequentie administratielogbestand

Dagelijks

Wekelijks

Maandelijks

Instellen hoe vaak een logbestand wordt gemaakt.

Opmerking: Maandelijks is de standaardinstelling.

Actie logbestand bij einde van frequentie

Geen

Huidig logbestand e-mailen

Huidig logbestand e-mailen en verwijderen

Huidig logbestand plaatsen

Huidig logbestand plaatsen en verwijderen

Instellen hoe de printer reageert aan het einde van de opgegeven frequentie.

Opmerking: Geen is de standaardinstelling.

Log niveau bijna vol

Uit

1-49 voor optionele flashgeheugenkaarten

Opgeven hoe groot het logbestand maximaal kan zijn voordat de handeling bij Actielog bij bijna vol wordt uitgevoerd.

Opmerking: 5 is de standaardinstelling.

Actielog bij bijna vol

Geen

Huidig logbestand e-mailen

Huidig logbestand e-mailen en verwijderen

Oudste logbestand e-mailen en verwijderen

Huidig logbestand plaatsen

Huidig logbestand plaatsen en verwijderen

Oudste logbestand plaatsen en verwijderen

Huidig logbestand verwijderen

Oudste logbestand verwijderen

Alle logbestanden verwijderen

Alles verwijderen behalve huidig logbestand

Instellen hoe de printer reageert als het flashgeheugen bijna vol is.

Opmerkingen:

 • Geen is de standaardinstelling.
 • De waarde die is opgeven bij Log niveau bijna vol bepaalt wanneer deze actie wordt uitgevoerd.
Actielog bij vol

Geen

Huidig logbestand e-mailen en verwijderen

Oudste logbestand e-mailen en verwijderen

Huidig logbestand plaatsen en verwijderen

Oudste logbestand plaatsen en verwijderen

Huidig logbestand verwijderen

Oudste logbestand verwijderen

Alle logbestanden verwijderen

Alles verwijderen behalve huidig logbestand

Instellen hoe de printer reageert als het maximale flashgeheugengebruik (100 MB) is bereikt.

Opmerking: Geen is de standaardinstelling.

URL voor plaatsen logbestanden

Instellen waar de logbestanden worden geplaatst door de printer.

E-mailadres voor verzenden logbestanden

Het e-mailadres opgeven waarnaar de logbestanden voor taakadministratie worden verzonden.

Voorvoegsel logbestand

Het gewenste voorvoegsel voor de naam van het logbestand opgeven.

Opmerking: Het huidige hostnaam die is opgegeven in het menu TCP/IP, wordt gebruikt als standaardvoorvoegsel voor het logbestand.


Menu PDF

Optie

Functie

Passend

Ja

Nee

Pagina-inhoud aanpassen aan het formaat van het geselecteerde papier.

Opmerking: Nee is de standaardinstelling.

Aantekeningen

Niet afdrukken

Afdrukken

Aantekeningen in een PDF-bestand afdrukken.

Opmerking: Niet afdrukken is de standaardinstelling.


PCL Emul, menu

Optie

Tot

Lettertypebron

Resident

Downloaden

Flashgeheugen

Alles

De lettertypeset instellen die wordt gebruikt in het menu Lettertypenaam.

Opmerkingen:

 • "Intern" is de standaardinstelling. Hiermee wordt de standaardset met lettertypen die in het RAM is geladen, weergegeven.
 • Met de instelling Downloaden worden alle lettertypen weergegeven die in het RAM zijn gedownload.
 • Met de instelling Flash worden alle interne lettertypen weergegeven die in deze optie aanwezig zijn. De optionele flashgeheugenkaart moet op juiste wijze worden geformatteerd en mag niet beveiligd zijn tegen lezen/schrijven of schrijven of beveiligd zijn met een wachtwoord.
 • Met de instelling Alles worden alle lettertypen weergegeven die bij een willekeurige optie beschikbaar zijn.
Lettertypenaam

Courier 10

Een specifiek lettertype en de optie waarin het is opgeslagen, weergeven.

Opmerking: Courier 10 is de standaardinstelling. Met Courier 10 wordt de lettertypenaam, lettertype-ID en de opslaglocatie in de printer weergegeven. De afkorting van de naam van de lettertypebron is R voor Intern, F voor Flash en D voor Schijf.

Symbolenset

10U PC-8

12U PC-850

De symbolenset voor elke lettertypenaam weergeven.

Opmerkingen:

 • 10U PC-8 is de Amerikaanse standaardinstelling. 12UPC-850 is de internationale standaardinstelling.
 • Een symbolenset is een set met alfabetische en numerieke tekens, interpunctie en speciale symbolen. Symbolensets ondersteunen de verschillende talen of specifieke toepassingen, zoals wiskundige symbolen voor wetenschappelijke teksten. Alleen de ondersteunde symbolensets worden weergegeven.
Instell. PCL-emulatie

Puntgrootte

1,00–1008,00

De puntgrootte wijzigen van schaalbare, typografische lettertypen.

Opmerkingen:

 • 12 is de standaardinstelling.
 • Het puntformaat heeft betrekking op de hoogte van de tekens in het lettertype. Eén punt is ongeveer gelijk aan 0,35 mm.
 • Puntgroottes kunnen worden aangepast in stappen van 0,25 punten.
Instell. PCL-emulatie

Pitch

0,08–100

Lettertypepitch instellen voor schaalbare lettertypen met een vaste tekenafstand (monogespatieerd).

Opmerkingen:

 • 10 is de standaardinstelling.
 • Pitch heeft betrekking op het aantal niet-proportionele tekens per inch (cpi).
 • Pitch kan worden aangepast in stappen van 0,01 cpi.
 • Voor niet-schaalbare, monogespatieerde lettertypen wordt de pitch wel weergegeven, maar kunt u deze niet wijzigen.
Instell. PCL-emulatie

Afdrukstand

Staand

Liggend

De afdrukstand instellen van tekst en afbeeldingen op de pagina.

Opmerkingen:

 • "Staand" is de standaardinstelling. Met "Staand" drukt u de tekst en afbeeldingen evenwijdig aan de korte zijde van het papier af.
 • Met "Liggend" drukt u de tekst en afbeeldingen evenwijdig aan de lange zijde van het papier af.
Instell. PCL-emulatie

Regels per pagina

1–255

Het aantal regels opgeven dat op elke pagina wordt afgedrukt.

Opmerkingen:

 • 60 is in de V.S. de standaardinstelling. "64" is de internationale standaardinstelling.
 • De printer stelt de ruimte tussen de regels in op basis van de instellingen voor Regels per pagina, Papierformaat en Afdrukstand. Selecteer het papierformaat en de afdrukstand voordat u het aantal regels per pagina instelt.
Instell. PCL-emulatie

A4-breedte

198 mm

203 mm

De printer instellen op A4-papierformaat.

Opmerkingen:

 • 198 mm is de standaardinstelling.
 • Met de instelling van 203-mm wordt de breedte van de pagina zo ingesteld dat er tachtig 10-pitch tekens kunnen worden afgedrukt.
Instell. PCL-emulatie

Automatisch HR na NR

Aan

Uit

Opgeven of de printer automatisch een harde return (CR) moet geven na de opdracht om naar een nieuwe regel te gaan (LF).

Opmerking: "Uit" is de standaardinstelling.

Instell. PCL-emulatie

Automatisch NR na HR

Aan

Uit

Aangeven of de printer automatisch een nieuwe regel (NR) uitvoert na een opdracht voor een harde return (HR).

Opmerking: "Uit" is de standaardinstelling.

Lade-nr. wijzigen

Universeellader toewijzen

Uit

Geen

0–199

Waarde lade [x]

Uit

Geen

0–199

Waarde handm. invoer

Uit

Geen

0–199

Waarde envelop (handm.)

Uit

Geen

0–199

De printer zodanig configureren dat deze werkt met printersoftware of toepassingen die andere laden als papierbron hebben gedefinieerd.

Opmerkingen:

 • "Uit" is de standaardinstelling.
 • Geen kan niet worden geselecteerd. Dit wordt alleen weergegeven als deze door de PCL5-interpreter wordt geselecteerd. Ook wordt de opdracht Papierinvoer selecteren genegeerd.
 • Met 0-199 kan een aangepaste instelling worden toegewezen.
Lade-nr. wijzigen

Fabrieksinstellingen weergeven

U-lader standaard inst. = 8

T1 Std.inst. = 1

T2 Standaardinstelling = 4

T3 Std.inst. = 5

T4 Standaardinstelling = 20

T5 Std.inst. = 21

Std.inst. env. = 6

Std.inst. hnd. inv. = 2

Std.inst. env.inv. = 3

De standaardinstelling weergeven voor elke invoerlade.

Lade-nr. wijzigen

Standaardinstellingen herstellen

Ja

Nee

Alle lade- en invoertoewijzingen terugzetten op de standaardfabrieksinstellingen.


Menu HTML

Optie

Functie

Lettertypenaam

Albertus MT

Antique Olive

Apple Chancery

Arial MT

Avant Garde

Bodoni

Bookman

Chicago

Clarendon

Cooper Black

Copperplate

Coronet

Courier

Eurostile

Garamond

Geneva

Gill Sans

Goudy

Helvetica

Hoefler Text

Intl CG Times

Intl Courier

Intl Univers

Joanna MT

Letter Gothic

Lubalin Graph

Marigold

MonaLisa Recut

Monaco

New CenturySbk

New York

Optima

Oxford

Palatino

Stempel Garamond

Taffy

Times

TimesNewRoman

Univers

Zapf Chancery

NewSansMTCS

NewSansMTCT

New SansMTJA

NewSansMTKO

Het standaardlettertype voor HTML-documenten instellen.

Opmerking: Het Times-lettertype wordt gebruikt in HTML-documenten waarin geen lettertype wordt opgegeven.


Optie

Functie

Tekengrootte

1–255 pt

De standaardlettergrootte voor HTML-documenten instellen.

Opmerkingen:

 • 12 pt is de standaardinstelling.
 • De lettergrootte kan in stappen van 1 worden aangepast.
Vergroot/verklein

1–400%

Schaal aanpassen van het standaardlettertype voor HTML-documenten.

Opmerkingen:

 • 100% is de standaardinstelling.
 • Schaling kan worden vergroot in stappen van 1%.
Afdrukstand

Staand

Liggend

De afdrukstand voor HTML-documenten instellen.

Opmerking: Staand is de standaardinstelling.

Margegrootte

8–255 mm

De paginamarge voor HTML-documenten instellen.

Opmerkingen:

 • 19 mm is de standaardinstelling.
 • De margegrootte kan in stappen van 1 mm worden aangepast.
Achtergronden

Niet afdrukken

Afdrukken

Instellen of achtergronden in HTML-documenten worden afgedrukt.

Opmerking: Afdrukken is de standaardinstelling.


Menu Afbeelding

Optie

Functie

Autom. aanpassen.

Aan

Uit

Optimale waarden selecteren voor papierformaat, schaal en afdrukstand.

Opmerking: Aan is de standaardinstelling. Deze instelling zorgt ervoor dat de instellingen voor schaling en afdrukstand voor sommige afbeeldingen worden genegeerd.

Omkeren

Aan

Uit

Tweekleurige zwart-witafbeeldingen omkeren.

Opmerkingen:

 • Uit is de standaardinstelling.
 • Deze instelling geldt niet voor GIF- of JPEG-afbeeldingen.
Vergroten/verkleinen

Linkerbovenhoek verankeren

Meest gelijkend

Midden verankeren

Hoogte/breedte passend

Aanpassen aan hoogte

Aanpassen breedte

De afbeeldingsgrootte aanpassen zodat deze op het geselecteerde papierformaat past.

Opmerkingen:

 • Meest gelijkend is de standaardinstelling.
 • Als Autom. aanpassen is ingesteld op Aan, wordt Schaling automatisch ingesteld op Meest gelijkend.
Afdrukstand

Staand

Liggend

Staand omgekeerd

Liggend omgekeerd

Afdrukstand van de afbeelding instellen.

Opmerking: Staand is de standaardinstelling.