Problemen met afdrukken oplossen

Afdrukproblemen

Afdruktaken worden niet afgedrukt

Handeling

Ja

Nee

Stap 1

 1. Open het dialoogvenster voor afdrukken vanuit het document dat u wilt afdrukken en controleer of u de juiste printer hebt geselecteerd.

  Opmerking: Als de printer niet de standaardprinter is, moet u de printer selecteren voor elk document dat u wilt afdrukken.

 2. Verzend de afdruktaak opnieuw.


Worden de taken afgedrukt?

Het probleem is opgelost.

Ga naar stap 2.

Stap 2

 1. Controleer of de stekker van de printer goed in het stopcontact zit, of de printer is ingeschakeld en of Gereed op het printerdisplay wordt weergegeven.

 2. Verzend de afdruktaak opnieuw.


Worden de taken afgedrukt?

Het probleem is opgelost.

Ga naar stap 3.

Stap 3

Als een foutbericht wordt weergegeven op het printerdisplay, wist u het bericht.

Opmerking: De printer gaat door met afdrukken nadat het bericht is gewist.


Worden de taken afgedrukt?

Het probleem is opgelost.

Ga naar stap 4.

Stap 4

 1. Controleer of de poorten (USB, serieel of Ethernet) werken en of de kabels stevig zijn aangesloten op de computer en printer.

  Opmerking: Raadpleeg de meegeleverde installatiedocumentatie van de printer voor meer informatie.

 2. Verzend de afdruktaak opnieuw.


Worden de taken afgedrukt?

Het probleem is opgelost.

Ga naar stap 5.

Stap 5

 1. Schakel de printer uit en schakel de printer na ongeveer tien seconden weer in.

 2. Verzend de afdruktaak opnieuw.


Worden de taken afgedrukt?

Het probleem is opgelost.

Ga naar stap 6.

Stap 6

 1. Verwijder de printersoftware en installeer deze opnieuw. Zie De printersoftware installeren voor meer informatie.

  Opmerking: De printersoftware is beschikbaar op http://support.lexmark.com.

 2. Verzend de afdruktaak opnieuw.


Worden de taken afgedrukt?

Het probleem is opgelost.

Contact klantenondersteuning.


Afdrukken gaat langzamer

Opmerkingen:

Handeling

Ja

Nee

Plaats A4- of Letter-papier in de lade en verzend de afdruktaak opnieuw.

Is de afdruksnelheid verhoogd?

Het probleem is opgelost.

Contact opnemen met klantenondersteuning.


Afdruktaak duurt langer dan verwacht

Actie

Ja

Nee

Stap 1

De instellingen voor energiegebruik voor de printer wijzigen.

 1. Blader op het bedieningspaneel naar:

  Instellingen > Algemene instellingen

 2. Selecteer Eco-modus of Stille modus en selecteer Uit.

  Opmerking: Het uitschakelen van de Eco-modus of de Stille modus kan leiden tot hoger energie- en/of supplygebruik.


Is het document afgedrukt?

Het probleem is opgelost.

Ga naar stap 2.

Stap 2

Verlaag de tekengrootte, het aantal afbeeldingen en de complexiteit ervan, en het aantal pagina's van de afdruktaak, en verzend de taak opnieuw.


Is het document afgedrukt?

Het probleem is opgelost.

Ga naar stap 3.

Stap 3

 1. Verwijder taken die worden vastgehouden in het printergeheugen.

 2. Verzend de afdruktaak opnieuw.


Is het document afgedrukt?

Het probleem is opgelost.

Ga naar stap 4.

Stap 4

 1. Schakel de functie Paginabeveiliging uit.

  Blader op het bedieningspaneel naar:

  Instellingen > Algemene instellingen > Afdrukherstel > Paginabeveiliging >Uit

 2. Verzend de afdruktaak opnieuw.


Is het document afgedrukt?

Het probleem is opgelost.

Ga naar stap 5.

Stap 5

Installeer extra printergeheugen en verstuur de afdruktaak opnieuw.


Is het document afgedrukt?

Het probleem is opgelost.

Contact klantenondersteuning.


Taak wordt afgedrukt vanuit de verkeerde lade of op het verkeerde papier

Actie

Ja

Nee

Stap 1

 1. Controleer of u afdrukt op papier dat wordt ondersteund door de lade.

 2. Verzend de afdruktaak opnieuw.


Is de taak afgedrukt vanuit de juiste lade of op het juiste papier?

Het probleem is opgelost.

Ga naar stap 2.

Stap 2

 1. Stel op het bedieningspaneel van de printer in het menu Papier de instellingen voor het papierformaat en de papiersoort zodanig in dat deze overeenkomen met het papier dat in de lade is geplaatst.

 2. Verzend de afdruktaak opnieuw.


Is de taak afgedrukt vanuit de juiste lade of op het juiste papier?

Het probleem is opgelost.

Ga naar stap 3.

Stap 3

 1. Afhankelijk van uw besturingssysteem opent u het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken of Afdrukken en geeft u de papiersoort op.

 2. Verzend de afdruktaak opnieuw.


Is de taak afgedrukt vanuit de juiste lade of op het juiste papier?

Het probleem is opgelost.

Ga naar stap 4.

Stap 4

 1. Controleer of de laden niet gekoppeld zijn.

 2. Verzend de afdruktaak opnieuw.


Is de taak afgedrukt vanuit de juiste lade of op het juiste papier?

Het probleem is opgelost.

Contact klantenondersteuningaan als u nog meer pagina's wilt scannen.


Er worden verkeerde tekens afgedrukt

Actie

Ja

Nee

Stap 1

Zorg dat de printer zich niet in de modus Hex Trace bevindt.

Opmerking: Als Gereed Hex wordt weergegeven op het printerdisplay, schakelt u de printer uit en vervolgens weer in om de modus Hex Trace te deactiveren.


Staat de printer in de modus Hex Trace?

Deactiveer de modus Hex Trace.

Ga naar stap 2.

Stap 2

 1. Selecteer op het bedieningspaneel van de printer de optie Standaardnetwerk of Netwerk [x] en zet SmartSwitch op Aan.

 2. Verzend de afdruktaak opnieuw.


Worden er verkeerde tekens afgedrukt?

Contact klantenondersteuningaan als u nog meer pagina's wilt scannen.

Het probleem is opgelost.


Laden koppelen lukt niet

Opmerking: De laden en de universeellader kunnen het papierformaat niet automatisch vaststellen. U moet het papierformaat instellen in het menu Papierformaat/-soort.

Handeling

Ja

Nee

 1. Geef in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer het formaat en de soort op van het papier in de laden die moeten worden gekoppeld.

  Opmerking: Het papierformaat en de papiersoort moeten overeenkomen voor de laden die moeten worden gekoppeld.

 2. Verzend de afdruktaak opnieuw.


Zijn de laden correct gekoppeld?

Het probleem is opgelost.

Contact opnemen met klantenondersteuning.


grote afdruktaken worden niet gesorteerd

Actie

Ja

Nee

Stap 1

 1. Stel op het bedieningspaneel van de printer in het menu Afwerking de optie Sorteren in op (1,2,3) (1,2,3).

 2. Verzend de afdruktaak opnieuw.


Is de taak correct afgedrukt en gesorteerd?

Het probleem is opgelost.

Ga naar stap 2.

Stap 2

 1. Stel in de printersoftware de optie Sorteren in op (1,2,3) (1,2,3).

  Opmerking: Als u in de software de optie Sorteren instelt op (1,1,1) (2,2,2), heeft deze instelling prioriteit boven de instelling in het menu Afwerking.

 2. Verzend de afdruktaak opnieuw.


Is de taak correct afgedrukt en gesorteerd?

Het probleem is opgelost.

Ga naar stap 3.

Stap 3

Maak de taak minder complex door het aantal verschillende lettertypen en lettergrootten te reduceren, het aantal afbeeldingen te beperken en eenvoudigere afbeeldingen te gebruiken of door minder pagina's tegelijk te laten afdrukken.


Is de taak correct afgedrukt en gesorteerd?

Het probleem is opgelost.

Contact klantenondersteuningaan als u nog meer pagina's wilt scannen.


Er komen onverwachte pagina-einden voor

Actie

Ja

Nee

Stap 1

Pas de afdruktime-outs aan.

 1. Blader op het bedieningspaneel van de printer naar:

  Instellingen > Afdrukinstellingen > Time-outs > Afdruktime-out

 2. Selecteer een hogere waarde en selecteer dan, afhankelijk van de door u gebruikte printer the select button of Verzenden.

 3. Verzend de afdruktaak opnieuw.


Is het bestand correct afgedrukt?

Het probleem is opgelost.

Ga naar stap 2.

Stap 2

 1. Kijk of er handmatige pagina-einden in het originele bestand staan.

 2. Verzend de afdruktaak opnieuw.


Is het bestand correct afgedrukt?

Het probleem is opgelost.

Contact klantenondersteuningaan als u nog meer pagina's wilt scannen.


Problemen met de afdrukkwaliteit

Tekens hebben rafelige of ongelijkmatige randen.

Graphic of page with with distorted text

Actie

Ja

Nee

Stap 1

 1. De een lijst met lettertypevoorbeelden af om te controleren of de gebruikte lettertypen worden ondersteund door de printer.

  1. Blader op het bedieningspaneel naar:

   Menu's > Rapporten > Lettertypen afdrukken

  2. Selecteer PCL-lettertypen of PostScript-lettertypen.

 2. Verzend de afdruktaak opnieuw.


Gebruikt u lettertypen die worden ondersteund door de printer?

Ga naar stap 2.

Selecteer een lettertype dat wordt ondersteund door de printer.

Stap 2

Controleer of de geïnstalleerde lettertypen op de computer worden ondersteund door de printer.


Worden de geïnstalleerde lettertypen op de computer ondersteund door de printer?

Het probleem is opgelost.

Contact klantenondersteuning.


Printer drukt lege pagina's af

A blank page

Handeling

Ja

Nee

Stap 1

 1. Controleer of alle verpakkingsmateriaal is verwijderd van de beeldverwerkingseenheid.

  1. Verwijder de tonercartridge en vervolgens de beeldverwerkingseenheid.

  2. Controleer of het verpakkingsmateriaal correct is verwijderd van de beeldverwerkingseenheid.

   Waarschuwing: mogelijke beschadiging: De beeldverwerkingseenheid mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden.

  3. Plaats de beeldverwerkingseenheid terug en vervolgens de cartridge.

 2. Verzend de afdruktaak opnieuw.


Drukt de printer nog steeds lege pagina's af?

Ga naar stap 2.

Het probleem is opgelost.

Stap 2

 1. Verdeel de toner gelijkmatig over de beeldverwerkingseenheid.

  1. Verwijder de tonercartridge en vervolgens de beeldverwerkingseenheid.

  2. Schud de beeldverwerkingseenheid goed heen en weer.

   Waarschuwing: mogelijke beschadiging: De beeldverwerkingseenheid mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden.

  3. Plaats de beeldverwerkingseenheid terug en vervolgens de cartridge.

 2. Verzend de afdruktaak opnieuw.


Drukt de printer nog steeds lege pagina's af?

Ga naar stap 3.

Het probleem is opgelost.

Stap 3

Vervang de beeldverwerkingseenheid en verzend de afdruktaak opnieuw.


Drukt de printer nog steeds lege pagina's af?

Contact opnemen met klantenondersteuning.

Het probleem is opgelost.


Pagina´s of afbeeldingen worden niet volledig afgedrukt

A clipped page and a page with a clipped image

Handeling

Ja

Nee

Stap 1

 1. Schuif de breedte- en lengtegeleiders in de lade in op de juiste positie voor het papier dat in de printer is geplaatst.

 2. Verzend de afdruktaak opnieuw.


Is de pagina of afbeelding niet volledig afgedrukt?

Ga naar stap 2.

Het probleem is opgelost.

Stap 2

Geef de soort en het formaat van het papier in de lade op in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer.


Komen het papierformaat en de papiersoort overeen met het papier in de lade?

Ga naar stap 3.

Voer een of meer van de volgende handelingen uit:

 • Geef bij de instellingen voor de lade het formaat op van het papier dat in de lade is geplaatst.

 • Zorg dat het papier in de lade overeenkomt met de instelling voor papierformaat die is opgegeven bij de instellingen voor de lade.

Stap 3

 1. Geef het papierformaat op via Voorkeursinstellingen voor afdrukken of het afdrukdialoogvenster, afhankelijk van het besturingssysteem.

 2. Verzend de afdruktaak opnieuw.


Is de pagina of afbeelding niet volledig afgedrukt?

Ga naar stap 4.

Het probleem is opgelost.

Stap 4

 1. Plaats de beeldverwerkingseenheid terug in de printer.

  1. Verwijder de tonercartridge.

  2. Verwijder de beeldverwerkingseenheid.

   Waarschuwing: mogelijke beschadiging: De beeldverwerkingseenheid mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden.

  3. Installeer de beeldverwerkingseenheid en vervolgens de cartridge.

 2. Verzend de afdruktaak opnieuw.


Is de pagina of afbeelding niet volledig afgedrukt?

Contact opnemen met klantenondersteuning.

Het probleem is opgelost.


Schaduwafbeeldingen op afdrukken

Prints with shadow images

Handeling

Ja

Nee

Stap 1

Plaats papier van het juiste formaat en gewicht in de lade.


Bevat de lader papier van het juiste formaat en gewicht?

Ga naar stap 2.

Plaats papier van het juiste formaat en gewicht in de lade.

Stap 2

Geef de instellingen voor papiersoort en -gewicht van het papier in de lade op in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer.


Is de lade ingesteld op de soort en het gewicht van het papier in de lade?

Ga naar stap 3.

Zorg dat het papier in de lade overeenkomt met de instellingen voor soort en gewicht die zijn opgegeven bij de instellingen voor de lade.

Stap 3

 1. Geef de instellingen voor papiersoort en -gewicht op in Voorkeursinstellingen voor afdrukken of het afdrukdialoogvenster, afhankelijk van uw besturingssysteem.

 2. Verzend de afdruktaak opnieuw.


Bevatten afdrukken nog steeds schaduwafbeeldingen?

Ga naar stap 4.

Het probleem is opgelost.

Stap 4

Vervang de beeldverwerkingseenheid en verzend de afdruktaak opnieuw.


Bevatten afdrukken nog steeds schaduwafbeeldingen?

Contact opnemen met klantenondersteuning.

Het probleem is opgelost.


Grijze achtergrond op afdrukken

Pages with gray background

Handeling

Ja

Nee

Stap 1

 1. Geef een lagere waarde op voor tonerintensiteit in het menu Kwaliteit op het bedieningspaneel van de printer.

  Opmerking: 8 is de standaardinstelling.

 2. Verzend de afdruktaak opnieuw.


Zijn de grijze achtergronden verdwenen?

Het probleem is opgelost.

Ga naar stap 2.

Stap 2

Plaats de beeldverwerkingseenheid terug en vervolgens de tonercartridge.

 1. Verwijder de tonercartridge.

 2. Verwijder de beeldverwerkingseenheid.

  Waarschuwing: mogelijke beschadiging: De beeldverwerkingseenheid mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden.

 3. Installeer de beeldverwerkingseenheid en vervolgens de cartridge.

 4. Verzend de afdruktaak opnieuw.


Zijn de grijze achtergronden verdwenen?

Het probleem is opgelost.

Ga naar stap 3.

Stap 3

Vervang de beeldverwerkingseenheid en verzend de afdruktaak opnieuw.


Zijn de grijze achtergronden verdwenen?

Het probleem is opgelost.

Contact opnemen met klantenondersteuning.


Verkeerde marges op afdrukken

Een afdruk met verkeerde marges

Handeling

Ja

Nee

Stap 1

 1. Schuif de breedte- en lengtegeleiders in de juiste positie voor het papier dat in de printer is geplaatst.

 2. Verzend de afdruktaak opnieuw.


Zijn de marges correct?

Het probleem is opgelost.

Ga naar stap 2.

Stap 2

Geef het formaat van het papier in de lade op in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer.


Komt het papierformaat overeen met het papier in de lade?

Ga naar stap 3.

Voer een of meer van de volgende handelingen uit:

 • Geef bij de instellingen voor de lade het formaat op van het papier dat in de lade is geplaatst.

 • Zorg dat het papier in de lade overeenkomt met de instelling voor papierformaat die is opgegeven bij de instellingen voor de lade.

Stap 3

 1. Geef het papierformaat op via Voorkeursinstellingen voor afdrukken of het afdrukdialoogvenster, afhankelijk van het besturingssysteem.

 2. Verzend de afdruktaak opnieuw.


Zijn de marges correct?

Het probleem is opgelost.

Contact opnemen met klantenondersteuning.


Gekruld papier

Handeling

Ja

Nee

Stap 1

Stel de breedte- en lengtegeleiders in de lade in op de juiste positie voor het formaat van het papier dat in de printer is geplaatst.


Staan de breedte- en lengtegeleiders in de juiste positie?

Ga naar stap 2.

Pas de breedte- en lengtegeleiders aan.

Stap 2

Geef de instellingen voor papiersoort en -gewicht van het papier in de lade op in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer.


Komen papiersoort en -gewicht overeen met het papier in de lade?

Ga naar stap 3.

Geef bij de instellingen voor de lade de soort en het gewicht op van het papier dat in de lade is geplaatst.

Stap 3

 1. Geef de instellingen voor papiersoort en -gewicht op in Voorkeursinstellingen voor afdrukken of het afdrukdialoogvenster, afhankelijk van uw besturingssysteem.

 2. Verzend de afdruktaak opnieuw.


Wordt het papier nog steeds omgekruld?

Ga naar stap 4.

Het probleem is opgelost.

Stap 4

 1. Verwijder de stapel papier uit de lade en draai de stapel om.

 2. Verzend de afdruktaak opnieuw.


Wordt het papier nog steeds omgekruld?

Ga naar stap 5.

Het probleem is opgelost.

Stap 5

 1. Laad papier uit een nieuw pak.

  Opmerking: Papier neemt vocht op in een vochtige omgeving. Bewaar papier altijd in de originele verpakking en haalt het pas uit de verpakking als u het gaat gebruiken.

 2. Verzend de afdruktaak opnieuw.


Wordt het papier nog steeds omgekruld?

Contact opnemen met klantenondersteuning.

Het probleem is opgelost.


Onregelmatigheden in de afdruk

Pages with print irregularities

Handeling

Ja

Nee

Stap 1

 1. Stel de breedte- en lengtegeleiders in de lade in op de juiste positie voor het formaat van het papier dat in de lade is geplaatst.

 2. Verzend de afdruktaak opnieuw.


Bevatten afdrukken nog steeds onregelmatigheden?

Ga naar stap 2.

Het probleem is opgelost.

Stap 2

Geef de soort en het formaat van het papier in de lade op in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer.


Komen de printerinstellingen voor papiersoort en -gewicht overeen met het papier in de lade?

Ga naar stap 3.

Geef bij de instellingen voor de lade de soort en het formaat op van het papier dat in de lade is geplaatst.

Stap 3

 1. Geef de instellingen voor papiersoort en -gewicht op in Voorkeursinstellingen voor afdrukken of het afdrukdialoogvenster, afhankelijk van uw besturingssysteem.

 2. Verzend de afdruktaak opnieuw.


Bevatten afdrukken nog steeds onregelmatigheden?

Ga naar stap 4.

Het probleem is opgelost.

Stap 4

Controleer of het papier in de lade een structuur of ruwe afwerking heeft.


Drukt af op papier met structuur of ruwe afwerking?

Geef de structuur van het papier in de lade op in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer.

Ga naar stap 5.

Stap 5

 1. Laad papier uit een nieuw pak.

  Opmerking: Papier neemt vocht op in een vochtige omgeving. Bewaar papier altijd in de originele verpakking en haalt het pas uit de verpakking als u het gaat gebruiken.

 2. Verzend de afdruktaak opnieuw.


Bevatten afdrukken nog steeds onregelmatigheden?

Ga naar stap 6.

Het probleem is opgelost.

Stap 6

Vervang de beeldverwerkingseenheid en verzend de afdruktaak opnieuw.


Bevatten afdrukken nog steeds onregelmatigheden?

Contact opnemen met klantenondersteuning op http://support.lexmark.com of uw servicevertegenwoordiger.

Het probleem is opgelost.


Herhaalde storingen op afdrukken

A sample of a print job with repeating defects

Handeling

Ja

Nee

Stap 1

Meet de afstand tussen de storingen.

Controleer of de afstand tussen de storingen gelijk is aan:

 • 97 mm (3,82 inch)

 • 47 mm (1,85 inch)

 • 38 mm (1,5 inch)


Is de afstand tussen de storingen gelijk aan een van de vermelde afmetingen?

Ga naar stap 2.

 1. Controleer of de afstand tussen de storingen gelijk is 80 mm (3,15 inch)

 2. Noteer de afstand en neem contact op met klantenondersteuning op http://support.lexmark.com of uw servicevertegenwoordiger.

Stap 2

Vervang de beeldverwerkingseenheid en verzend de afdruktaak opnieuw.


Bevatten afdrukken nog steeds herhaalde storingen?

Contact opnemen met klantenondersteuning op http://support.lexmark.com of uw servicevertegenwoordiger.

Het probleem is opgelost.


Afdruk is te donker

A page with a print that is too dark

Handeling

Ja

Nee

Stap 1

 1. Geef een lager waarde op voor tonerintensiteit in het menu Kwaliteit op het bedieningspaneel van de printer.

  Opmerking: 8 is de standaardinstelling.

 2. Verzend de afdruktaak opnieuw.


Is de afdruk nog steeds te donker?

Ga naar stap 2.

Het probleem is opgelost.

Stap 2

 1. Geef de instellingen voor papiersoort, -structuur en -gewicht van het papier in de lade op in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer.

 2. Verzend de afdruktaak opnieuw.


Is de lade ingesteld op de soort, de structuur en het gewicht van het papier in de lade?

Ga naar stap 3.

Voer een of meer van de volgende handelingen uit:

 • Geef bij de instellingen voor de lade de soort, de structuur en het gewicht op van het papier dat in de lade is geplaatst.

 • Zorg dat het papier in de lade overeenkomt met de instellingen voor soort, structuur en gewicht die zijn opgegeven bij de instellingen voor de lade.

Stap 3

 1. Geef de instellingen voor papiersoort, -structuur en -gewicht op in Voorkeursinstellingen voor afdrukken of het afdrukdialoogvenster, afhankelijk van uw besturingssysteem.

 2. Verzend de afdruktaak opnieuw.


Is de afdruk nog steeds te donker?

Ga naar stap 4.

Het probleem is opgelost.

Stap 4

Controleer of het papier in de lade een structuur of ruwe afwerking heeft.


Drukt af op papier met structuur of ruwe afwerking?

Geef in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer de structuurinstellingen op die overeenkomen met het papier waarop u afdrukt.

Ga naar stap 5.

Stap 5

 1. Laad papier uit een nieuw pak.

  Opmerking: Papier neemt vocht op in een vochtige omgeving. Bewaar papier altijd in de originele verpakking en haalt het pas uit de verpakking als u het gaat gebruiken.

 2. Verzend de afdruktaak opnieuw.


Is de afdruk nog steeds te donker?

Ga naar stap 6.

Het probleem is opgelost.

Stap 6

Vervang de beeldverwerkingseenheid en verzend de afdruktaak opnieuw.


Is de afdruk nog steeds te donker?

Contact opnemen met klantenondersteuning.

Het probleem is opgelost.


Afdruk is te licht

A page with printed characters that are too light

Handeling

Ja

Nee

Stap 1

 1. Geef een hogere waarde op voor tonerintensiteit in het menu Kwaliteit op het bedieningspaneel van de printer.

  Opmerking: 8 is de standaardinstelling.

 2. Verzend de afdruktaak opnieuw.


Is de afdruk nog steeds te licht?

Ga naar stap 2.

Het probleem is opgelost.

Stap 2

Geef de instellingen voor papiersoort, -structuur en -gewicht van het papier in de lade op in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer.


Is de lade ingesteld op de soort, de structuur en het gewicht van het papier in de lade?

Ga naar stap 3.

Stel de papiersoort, papierstructuur en het papiergewicht in op het papier dat in de lade is geplaatst.

Stap 3

 1. Geef de instellingen voor papiersoort, -structuur en -gewicht op in Voorkeursinstellingen voor afdrukken of het afdrukdialoogvenster, afhankelijk van uw besturingssysteem.

 2. Verzend de afdruktaak opnieuw.


Is de afdruk nog steeds te licht?

Ga naar stap 4.

Het probleem is opgelost.

Stap 4

Zorg dat het papier geen structuur of ruwe afwerking heeft.


Drukt af op papier met structuur of ruwe afwerking?

Geef in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer de structuurinstellingen op die overeenkomen met het papier waarop u afdrukt.

Ga naar stap 5.

Stap 5

 1. Laad papier uit een nieuw pak.

  Opmerking: Papier neemt vocht op in een vochtige omgeving. Bewaar papier altijd in de originele verpakking en haalt het pas uit de verpakking als u het gaat gebruiken.

 2. Verzend de afdruktaak opnieuw.


Is de afdruk nog steeds te licht?

Ga naar stap 6.

Het probleem is opgelost.

Stap 6

 1. Verdeel de toner gelijkmatig over de beeldverwerkingseenheid.

  1. Verwijder de tonercartridge en vervolgens de beeldverwerkingseenheid.

  2. Schud de beeldverwerkingseenheid goed heen en weer.

   Waarschuwing: mogelijke beschadiging: De beeldverwerkingseenheid mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden.

  3. Installeer de beeldverwerkingseenheid en vervolgens de cartridge.

 2. Verzend de afdruktaak opnieuw.


Is de afdruk nog steeds te licht?

Ga naar stap 7.

Het probleem is opgelost.

Stap 7

Vervang de beeldverwerkingseenheid en verzend de afdruktaak opnieuw.


Is de afdruk nog steeds te licht?

Contact opnemen met klantenondersteuning.

Het probleem is opgelost.


Scheve afdruk

Een afdruk met schuine tekens

Handeling

Ja

Nee

Stap 1

 1. Stel de breedte- en lengtegeleiders in de lade in op de juiste positie voor het formaat van het papier dat in de printer is geplaatst.

 2. Verzend de afdruktaak opnieuw.


Zijn afdrukken nog steeds scheef?

Ga naar stap 2.

Het probleem is opgelost.

Stap 2

 1. Controleer of u afdrukt op papier dat wordt ondersteund door de lade.

 2. Verzend de afdruktaak opnieuw.


Zijn afdrukken nog steeds scheef?

Contact opnemen met klantenondersteuning.

Het probleem is opgelost.


Printer drukt effen zwarte pagina's af

A print that is mostly black

Handeling

Ja

Nee

Stap 1

 1. Plaats de beeldverwerkingseenheid terug in de printer.

  1. Verwijder de tonercartridge en vervolgens de beeldverwerkingseenheid.

   Waarschuwing: mogelijke beschadiging: De beeldverwerkingseenheid mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden.

  2. Installeer de beeldverwerkingseenheid en vervolgens de cartridge.

 2. Verzend de afdruktaak opnieuw.


Drukt de printer effen zwarte pagina's af?

Ga naar stap 2.

Het probleem is opgelost.

Stap 2

Vervang de beeldverwerkingseenheid en verzend de afdruktaak opnieuw.


Drukt de printer effen zwarte pagina's af?

Contact opnemen met klantenondersteuning.

Het probleem is opgelost.


Slechte afdrukkwaliteit op transparanten

Handeling

Ja

Nee

Stap 1

Geef de soort van het papier in de lade op in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer.


Is de papiersoort voor de lade ingesteld op Transparant?

Ga naar stap 2.

Stel de papiersoort in op Transparant.

Stap 2

 1. Controleer of u een aanbevolen soort voor transparanten gebruikt.

 2. Verzend de afdruktaak opnieuw.


Is de afdrukkwaliteit nog steeds slecht?

Contact opnemen met klantenondersteuning.

Het probleem is opgelost.


Horizontale strepen op afdrukken

A page with streaked horizontal lines

Handeling

Ja

Nee

Stap 1

 1. Geef de lade of invoer op in Voorkeursinstellingen voor afdrukken of het afdrukdialoogvenster, afhankelijk van het besturingssysteem.

 2. Verzend de afdruktaak opnieuw.


Bevatten afdrukken horizontale strepen?

Ga naar stap 2.

Het probleem is opgelost.

Stap 2

Geef de instellingen voor papiersoort en -gewicht van het papier in de lade op in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer.


Komen papiersoort en -gewicht overeen met het papier in de lade?

Ga naar stap 3.

Stel de papiersoort en het papiergewicht in op het papier dat in de lade is geplaatst.

Stap 3

 1. Laad papier uit een nieuw pak.

  Opmerking: Papier neemt vocht op in een vochtige omgeving. Bewaar papier altijd in de originele verpakking en haalt het pas uit de verpakking als u het gaat gebruiken.

 2. Verzend de afdruktaak opnieuw.


Bevatten afdrukken horizontale strepen?

Ga naar stap 4.

Het probleem is opgelost.

Stap 4

 1. Plaats de beeldverwerkingseenheid terug in de printer.

  1. Verwijder de tonercartridge en vervolgens de beeldverwerkingseenheid.

   Waarschuwing: mogelijke beschadiging: De beeldverwerkingseenheid mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden.

  2. Installeer de beeldverwerkingseenheid en vervolgens de cartridge.

 2. Verzend de afdruktaak opnieuw.


Bevatten afdrukken horizontale strepen?

Ga naar stap 5.

Het probleem is opgelost.

Stap 5

Vervang de beeldverwerkingseenheid en verzend de afdruktaak opnieuw.


Bevatten afdrukken horizontale strepen?

Contact opnemen met klantenondersteuning.

Het probleem is opgelost.


Verticale strepen op afdrukken

A page with vertical streaks

Handeling

Ja

Nee

Stap 1

 1. Geef de instellingen voor papiersoort, -structuur en -gewicht op in Voorkeursinstellingen voor afdrukken of het afdrukdialoogvenster, afhankelijk van uw besturingssysteem.

 2. Verzend de afdruktaak opnieuw.


Bevatten afdrukken verticale strepen?

Ga naar stap 2.

Het probleem is opgelost.

Stap 2

Geef de instellingen voor papierstructuur, -soort en gewicht van het papier in de lade op in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer.


Komen papierstructuur, -soort en -gewicht overeen met het papier in de lade?

Ga naar stap 3.

Voer een of meer van de volgende handelingen uit:

 • Geef bij de instellingen voor de lade de structuur, de soort en het gewicht op van het papier dat in de lade is geplaatst.

 • Zorg dat het papier in de lade overeenkomt met de instellingen voor structuur, soort en gewicht die zijn opgegeven bij de instellingen voor de lade.

Stap 3

 1. Laad papier uit een nieuw pak.

  Opmerking: Papier neemt vocht op in een vochtige omgeving. Bewaar papier altijd in de originele verpakking en haalt het pas uit de verpakking als u het gaat gebruiken.

 2. Verzend de afdruktaak opnieuw.


Bevatten afdrukken verticale strepen?

Ga naar stap 4.

Het probleem is opgelost.

Stap 4

 1. Plaats de beeldverwerkingseenheid terug in de printer.

  1. Verwijder de tonercartridge en vervolgens de beeldverwerkingseenheid.

   Waarschuwing: mogelijke beschadiging: De beeldverwerkingseenheid mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden.

  2. Installeer de beeldverwerkingseenheid en vervolgens de cartridge.

 2. Verzend de afdruktaak opnieuw.


Bevatten afdrukken verticale strepen?

Ga naar stap 5.

Het probleem is opgelost.

Stap 5

Vervang de beeldverwerkingseenheid en verzend de afdruktaak opnieuw.


Bevatten afdrukken verticale strepen?

Contact opnemen met klantenondersteuning op http://support.lexmark.com of uw servicevertegenwoordiger.

Het probleem is opgelost.


Horizontale onderbrekingen op afdrukken

A page with horizontal voids

Handeling

Ja

Nee

Stap 1

 1. Controleer of uw software het juiste vulpatroon gebruikt.

 2. Verzend de afdruktaak opnieuw.


Bevatten afdrukken horizontale onderbrekingen?

Ga naar stap 2.

Het probleem is opgelost.

Stap 2

 1. Plaats een aanbevolen papierformaat in de opgegeven lade of invoer.

 2. Verzend de afdruktaak opnieuw.


Bevatten afdrukken horizontale onderbrekingen?

Ga naar stap 3.

Het probleem is opgelost.

Stap 3

 1. Verdeel de toner gelijkmatig over de beeldverwerkingseenheid.

  1. Verwijder de tonercartridge en vervolgens de beeldverwerkingseenheid.

  2. Schud de beeldverwerkingseenheid goed heen en weer.

   Waarschuwing: mogelijke beschadiging: De beeldverwerkingseenheid mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden.

  3. Plaats de beeldverwerkingseenheid terug en vervolgens de cartridge.

 2. Verzend de afdruktaak opnieuw.


Bevatten afdrukken horizontale onderbrekingen?

Ga naar stap 4.

Het probleem is opgelost.

Stap 4

Vervang de beeldverwerkingseenheid en verzend de afdruktaak opnieuw.


Bevatten afdrukken horizontale onderbrekingen?

Contact opnemen met klantenondersteuning.

Het probleem is opgelost.


Afdrukken bevatten verticale onderbrekingen

Page with vertical voids

Handeling

Ja

Nee

Stap 1

 1. Controleer of uw software het juiste vulpatroon gebruikt.

 2. Verzend de afdruktaak opnieuw.


Bevatten afdrukken verticale onderbrekingen?

Ga naar stap 2.

Het probleem is opgelost.

Stap 2

 1. Geef de instellingen voor papiersoort en -gewicht van het papier in de lade op in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer.

 2. Verzend de afdruktaak opnieuw.


Bevatten afdrukken verticale onderbrekingen?

Ga naar stap 3.

Het probleem is opgelost.

Stap 3

Controleer of u een aanbevolen papiersoort gebruikt.

 1. Plaats een aanbevolen papierformaat in de aangegeven lade of invoer.

 2. Verzend de afdruktaak opnieuw.


Bevatten afdrukken verticale onderbrekingen?

Ga naar stap 4.

Het probleem is opgelost.

Stap 4

 1. Verdeel de toner gelijkmatig over de beeldverwerkingseenheid.

  1. Verwijder de tonercartridge en vervolgens de beeldverwerkingseenheid.

  2. Schud de beeldverwerkingseenheid goed heen en weer.

   Waarschuwing: mogelijke beschadiging: De beeldverwerkingseenheid mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden.

  3. Plaats de beeldverwerkingseenheid terug en vervolgens de cartridge.

 2. Verzend de afdruktaak opnieuw.


Bevatten afdrukken verticale onderbrekingen?

Contact opnemen met klantenondersteuning.

Opmerking: De laserscanner is mogelijk defect.

Het probleem is opgelost.


Afdrukken bevatten tonervlekjes

Handeling

Ja

Nee

Vervang de beeldverwerkingseenheid en verzend de afdruktaak opnieuw.


Bevatten de afdrukken tonervlekjes?

Contact opnemen met klantenondersteuning.

Het probleem is opgelost.


Onregelmatige afdrukintensiteit

A print with uneven density

Handeling

Ja

Nee

Vervang de beeldverwerkingseenheid en verzend de afdruktaak opnieuw.


Is de afdrukdichtheid ongelijkmatig?

Contact opnemen met klantenondersteuning.

Het probleem is opgelost.