M1140+

Güvenlik bilgileri

Yazıcıyı tanıma

Yazıcı hakkında bilgi bulma

Yazıcı için bir yer seçme

Yazıcı konfigürasyonları

Kontrol panelini kullanarak

Uyku düğmesinin ve gösterge ışıklarının renklerini anlama

Yerleşik Web Sunucusu'na erişme

Diğer yazıcı ayarları

Dahili seçenekleri takma

Donanım seçeneklerini kurma

Kabloları takma

Yazıcı yazılımını yükleme

Ağ Üzerinde Çalışma

Yazıcının kurulumunu doğrulama

Kağıt ve özel ortam yükleme

Kağıt boyutunu ve türünü ayarlama

Universal kağıt ayarlarını yapılandırma

Standart kutuyu ve kağıt durdurucuyu kullanma

Tepsilere kağıt yükleme

Çok amaçlı besleyiciyi yükleme

Tepsileri bağlantılandırma ve bağlantılarını kaldırma

Kağıt ve özel ortamlar kılavuzu

Kağıtlarla ilgili kurallar

Özel ortamlar kullanma

Kağıtları saklama

Desteklenen kağıt boyutları, türleri ve ağırlıkları

Yazdırma

Belge yazdırma

Mobil aygıttan yazdırma

Bilgi sayfalarını yazdırma

Bir yazdırma işini iptal etme

Yazıcı menülerini anlama

Menüler listesi

Kağıt menüsü

Raporlar menüsü

Ağ/Portlar menüsü

Güvenlik menüsü

Ayarlar menüsü

Yardım menüsü

Paradan tasarruf etme ve çevre üzerindeki etkileri azaltma

Kağıt ve toner tasarrufu

Enerji tasarrufu

Geri dönüşüm

Yazıcıyı sabitleme

Güvenlik kilidi özelliğinin kullanımı

Geçicilik Bildirimi

Geçici belleği silme

Kalıcı belleği silme

Yazıcı güvenlik bilgilerini bulma

Yazıcının bakımını yapma

Yazıcıyı temizleme

Parçaların ve sarf malzemelerinin durumunu kontrol etme

Kalan tahmini sayfa sayısı

Sarf malzemesi sipariş etme

Sarf malzemelerini saklama

Sarf malzemelerini değiştirme

Yazıcıyı taşıma

Yazıcıyı yönetme

Gelişmiş ağ kurma ve yönetici bilgileri bulma

Sanal ekranı kontrol etme

Yerleşik Web Sunucusu'nu kullanarak sarf malzemesi bildirimlerini yapılandırma

Yazıcı ayarlarını başka yazıcılara kopyalama

Üretici varsayılan ayarlarını geri yükleme

Sıkışmaları giderme

Sıkışmaları önleme

Sıkışma yerlerini belirleme

Ön kapakta kağıt sıkışması

Arka kapakta kağıt sıkışması

Standart selede kağıt sıkışması

Çift taraflı birimde kağıt sıkışması

Tepsilerde kağıt sıkışması

Çok amaçlı besleyicide kağıt sıkışması

Sorun Giderme

Yazıcı mesajlarını anlama

Yazıcı sorunlarını çözme

Yazdırma sorunlarını çözme

Yerleşik Web Sunucusu açılmıyor

Müşteri destek merkezine başvurma

Uyarılar

Ürün bilgileri

Sürüm uyarısı

GOVERNMENT END USERS

Ticari markalar

Lisans uyarıları

Ses emisyon seviyeleri

Atık Elektrik ve Elektronik Cihazlar (WEEE) direktifi

India E-Waste notice

Ürünü elden çıkarma

Statik elektriğe duyarlılık uyarısı

ENERGY STAR

Sıcaklık bilgileri

Lazer uyarısı

Lazer bilgi etiketi

Güç tüketimi

Avrupa Birliği (AB) yönergelerine uygunluk

Patent acknowledgment