Правила

Забележка: Забележката посочва информация, която може да ви помогне.

Предупреждение: Предупреждението посочва нещо, което може да повреди хардуера или софтуера на продукта.

ВНИМАНИЕ: Индикацията за внимание посочва потенциално опасна ситуация, която може да ви нарани.

Различните видове индикации за внимание включват:

стандартна икона за повишено внимание ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ: Показва опасност от нараняване.
икона за повишено внимание за опасност от токов удар ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР: Показва опасност от токов удар.
икона за повишено внимание за гореща повърхност ВНИМАНИЕ – ГОРЕЩА ПОВЪРХНОСТ: Показва опасност от изгаряне при докосване.
икона за повишено внимание за опасност от спъване ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ СПЪВАНЕ: Показва опасност от премазване.
икона за повишено внимание за опасност от заклещване ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ЗАКЛЕЩВАНЕ: Показва опасност от улавяне между движещи се части.