Активиране на гласовата навигация

От контролния панел

  1. Натиснете и задръжте клавиша 5, докато чуете гласово съобщение.

  2. Изберете OK.

От клавиатурата

  1. Натиснете и задръжте клавиша 5, докато чуете гласово съобщение.

  2. Натиснете Tab, за да навигирате курсора на фокуса до бутона OK, след това натиснете Enter.

Забележки: