Управление на контактите

Добавяне на контакти

 1. Отворете уеб браузър и въведете IP адреса на принтера в полето за адрес.

  Забележки:

  • Вижте IP адреса на принтера на началния екран на принтера. IP адресът се появява като четири поредици от цифри, разделени с точки, напр. 123.123.123.123.
  • В случай че използвате прокси сървър, временно го изключете, за да заредите уеб страницата правилно.
 2. Кликнете върху Address Book (Адресен указател).

 3. От раздела Contacts (Контакти) добавете контакт.

  Забележка: Можете да назначите контакта в една или повече групи.
 4. Ако е необходимо, укажете начин за влизане, за да се позволи достъп до приложението.

 5. Приложете промените.

Добавяне на групи

 1. Отворете уеб браузър и въведете IP адреса на принтера в полето за адрес.

  Забележки:

  • Вижте IP адреса на принтера на началния екран на принтера. IP адресът се появява като четири поредици от цифри, разделени с точки, напр. 123.123.123.123.
  • В случай че използвате прокси сървър, временно го изключете, за да заредите уеб страницата правилно.
 2. Кликнете върху Address Book (Адресен указател).

 3. От раздела Contact Groups (Групи контакти) добавете име на група.

  Забележка: Можете да назначите един или повече контакта в групата.
 4. Приложете промените.

Редактиране на контакти или групи

 1. Отворете уеб браузър и въведете IP адреса на принтера в полето за адрес.

  Забележки:

  • Вижте IP адреса на принтера на началния екран на принтера. IP адресът се появява като четири поредици от цифри, разделени с точки, напр. 123.123.123.123.
  • В случай че използвате прокси сървър, временно го изключете, за да заредите уеб страницата правилно.
 2. Кликнете върху Address Book (Адресен указател).

 3. Извършете едно от следните неща:

  • От раздела Contacts (Контакти) кликнете върху име на контакт и след това редактирайте информацията.

  • От раздела Contact Groups (Групи контакти) кликнете върху име на група и след това редактирайте информацията.

 4. Приложете промените.

Изтриване на контакти или групи

 1. Отворете уеб браузър и въведете IP адреса на принтера в полето за адрес.

  Забележки:

  • Вижте IP адреса на принтера на началния екран на принтера. IP адресът се появява като четири поредици от цифри, разделени с точки, напр. 123.123.123.123.
  • В случай че използвате прокси сървър, временно го изключете, за да заредите уеб страницата правилно.
 2. Кликнете върху Address Book (Адресен указател).

 3. Извършете едно от следните неща:

  • От раздела Contacts (Контакти) изберете контакт, който желаете да изтриете.

  • От раздела Contact Groups (Групи контакти) изберете име на група, което желаете да изтриете.