Регулирайте скоростта на говорене на гласовата навигация

  1. От началния екран изберете Settings (Настройки) > Device (Устройство) > Accessibility (Достъпност) > Speech Rate (Скорост на говора).

  2. Изберете скоростта на говорене.