Предотвратяване на засядането

Правилно зареждане на хартия

Използване на препоръчана хартия