Отмяна на задание за печат

От контролния панел на принтера

  1. От началния екран докоснете Job Queue (Опашка на задачите).

    Забележка: Можете също да имате достъп до тази настройка, като докоснете горната част на началния екран.
  2. Изберете заданието, което искате да отмените.

От компютъра

  1. В зависимост от операционната система направете едно от следните неща:

  2. Изберете заданието, което искате да отмените.