Конфигуриране на Eco-Settings (Еко-настройки)

  1. От началния екран докоснете Eco-Settings (Еко-настройки).

  2. Конфигуриране на Eco-Mode (Екологичен режим) или Schedule Power Modes (Режими за планиране на захранването).

  3. Приложете промените.