Създаване на профил в Cloud Connector

Забележка: Това приложение е достъпно само в определена държава или регион. За повече информация се свържете с Вашия представител на Lexmark.
 1. От началния екран докоснете Cloud Connector.

 2. Изберете доставчик на облачни услуги.

 3. Докоснете Create (Създаване) или иконата за добавяне на профилииконата за добавяне на профили.

 4. Напишете уникално име на профила.

  Забележка: Препоръчваме да създадете PIN код за защита на профила.
 5. Докоснете OK и след това обърнете внимание на кода за удостоверяване.

  Забележка: Кодът за удостоверяване е валиден само за 24 часа.
 6. Отворете уеббраузър и след което отидете на https://lexmark.cloud-connect.co.

 7. Кликнете върху Напред и след това приемете Условията за ползване.

 8. Въведете кода за удостоверяване и след това кликнете върху Connect (Свързване).

 9. Влезте в акаунта на Вашия доставчик на облачни услуги.

 10. Удостоете с разрешение.

  Забележка: За да завършите процеса по удостоверяване, отворете профила в рамките на 72 часа.