Изтриване на паметта на принтера

Изключете принтера, за да изтриете енергозависимата памет или буферираните данни във Вашия принтер.

За изтриване на енергонезависимата памет или отделни настройки, настройки на устройството и мрежата, настройки на защитата и вградени решения извършете следното:

  1. От началния екран докоснете Settings (Настройки) > Device (Устройство) > Maintenance (Поддръжка) > Out of Service Erase (Не работи изтриване).

  2. Изберете полето с отметка Sanitize all information on nonvolatile memory (Отстраняване на цялата информация на енергонезависимата памет), след това докоснете ERASE (ИЗТРИВАНЕ).

  3. Изберете или Start initial setup wizard (Стартиране на съветник за първоначална настройка), или Leave printer offline (Оставяне на принтера офлайн), след което докоснете Next (Напред).

  4. Стартирайте операцията.