Откриване на информация за принтера

Какво търсите?

Намерете го тук

Начални инструкции за конфигуриране:

 • Свързване на принтера

 • Инсталиране на софтуера на принтера

Вижте документацията за конфигуриране, доставена с принтера, или отидете на http://support.lexmark.com.

Още инструкции за конфигуриране и използване на принтера:

 • Избиране и съхраняване на хартия и специални носители

 • Зареждане на хартия

 • Конфигуриране на настройките на принтера

 • Преглеждане и отпечатване на документи и снимки

 • Настройване и използване на софтуера на принтера

 • Конфигуриране на принтера в мрежа

 • Грижи за принтера и поддръжка

 • Отстраняване на неизправности и решаване на проблеми

Информационен център– Отидете на http://infoserve.lexmark.com.

Страници на менюто за помощ– получете достъп до ръководствата, касаещи фърмуера на принтера или отидете на http://support.lexmark.com.

Ръководство за сензорния екран– Отидете на http://support.lexmark.com.

Видеоклипове за продукта – Отидете на http://infoserve.lexmark.com/idv/.

Информация относно настройката и конфигурирането на функциите за достъпност на принтера

Ръководство за функциите за достъпност на Lexmark– Отидете на http://support.lexmark.com.

Помощ при използване на софтуера на принтера

Помощ за операционни системи Microsoft Windows или Macintosh – отворете софтуерна програма на принтера или приложение и след това щракнете върху Help (Помощ).

Кликнете върху иконата за помощ, за да видите информация, свързана с контекста.

Забележки:

 • Help (Помощ) се инсталира автоматично със софтуера на принтера.
 • В зависимост от операционната система, софтуерът на принтера се намира в папката с програми на принтера или на десктопа.

Най-новата допълнителна информация, актуализации и техническа поддръжка:

 • Документация

 • Изтегляне на драйвери

 • Поддръжка чрез чат на живо

 • Поддръжка по имейл

 • Гласова поддръжка

Отидете на http://support.lexmark.com.

Забележка: Изберете вашата държава или регион и след това изберете вашия продукт, за да видите подходящата страница за поддръжка.

Информацията за връзка с отдела за поддръжка за Вашата държава или регион можете да намерите на уебсайта или в отпечатаната гаранция, доставена с принтера.

Когато се свържете с поддръжката на клиенти, имайте подръка следната информация:

 • Място и дата на закупуване

 • Тип и сериен номер на машината

 • Информация за безопасност

 • Нормативна информация

 • Информация за гаранцията

 • Информация за околната среда

Информацията за гаранцията варира според държавата или региона:

 • В САЩ – вижте декларацията за ограничена отговорност, включена към този принтер, или отидете на адрес http://support.lexmark.com.

 • В други държави или региони – вижте отпечатаната гаранция, доставена с принтера.

Информационното ръководство за продукта– вижте документацията доставена с принтера или отидете на http://support.lexmark.com.