Помощ

Елемент от меню

Описание

Отпечатване на всички ръководства

Отпечатва всички ръководства

Ръководство за свързване

Предоставя информация относно свързването на принтера локално (USB) или към мрежа

Информационно ръководство

Предоставя информация за принтера

Ръководство за носителите

Предоставя информация относно зареждането на хартия и други специални печатни носители

Ръководство за качеството на черно-бял цвят

Предоставя информация относно разрешаване на проблеми с настройките за качество на едноцветен печат

Ръководство за преместване

Предоставя информация относно преместването, разполагането или транспортирането на принтера

Ръководство за качеството на печат

Предоставя информация относно решаването на проблеми с качеството на печат

Ръководство за консумативите

Предоставя информация относно поръчването на консумативи