Идентифициране на места на засядане

Забележки:

показва частите на принтера, от където имате достъп до заседналата хартия
 

Място на заседнала хартия

1

Стандартна изходна тава

2

Задна вратичка

3

Тава [x]

4

Многофункционално подаващо устройство

5

Вратичка A