Софтуер

Инсталиране на софтуера на принтера

Забележки:

 1. Сдобийте се с копие от инсталационния пакет на софтуера.

  • От CD със софтуера, който се доставя с принтера.

  • Отидете на http://support.lexmark.com и след това изберете принтера и операционната система.

 2. Стартирайте инсталиращата програма и след това следвайте инструкциите на екрана на компютъра.

Добавяне на налични опции в драйвера за принтера

За потребители на Windows

 1. Отворете папката с принтери.

 2. Изберете принтера, който искате да актуализирате, и извършете едно от следните действия:

  • За Windows 7 или по-нова версия изберете Printer properties (Свойства на принтера).

  • За по-ранни версии изберете Properties (Свойства).

 3. Отидете до раздела Configuration (Конфигурация), след което изберете Update Now - Ask Printer (Актуализиране сега – Допитване до принтера).

 4. Приложете промените.

За потребители на Macintosh

 1. От системните предпочитания в менюто на Apple се придвижете до Вашия принтер и изберете Options & Supplies (Опции и консумативи).

 2. Отидете до списъка с хардуерни опции, след което добавете всички инсталирани опции.

 3. Приложете промените.