Зареждане на многоцелевото подаващо устройство

  1. Отворете многоцелевото подаващо устройство.

  2. Регулирайте водача спрямо размера на хартията, която зареждате.

  3. Изпънете, развейте и изгладете ръбовете на хартията преди зареждане.

  4. Заредете хартия със страната за печат, обърната нагоре.

    Забележки:

    Предупреждение – потенциални щети: Не използвайте пликове с марки, закопчалки, скоби, прозорци, покритие или самозалепващи лепенки.
  5. От контролния панел задайте размера и типа на хартията да съответства на заредената хартия.