Зареждане на тави

икона за повишено внимание за опасност от спъване ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ СПЪВАНЕ: За да намалите риска от нестабилност в оборудването, заредете отделно всяка тава. Дръжте всички останали тави затворени, докато не стане необходимо да се използват.
 1. Отстранете тавата.

  Забележка: За да избегнете задръствания с хартия, не отстранявайте тави, докато принтерът работи.
 2. Регулирайте водачите на хартия спрямо размера на хартията, която зареждате.

 3. Изпънете, развейте и изгладете ръбовете на хартията преди зареждане.

 4. Заредете хартията със страната за печат, обърната надолу и след това се уверете, че страничните водачи прилепват плътно срещу хартията.

  Забележки:

 5. Поставете тавата.

  Ако е необходимо, задайте от контролния панел размер и тип хартия, съвпадащи със заредената хартия.