Заседнала хартия в многоцелевото подаващо устройство

  1. Отстранете хартията от многоцелевото подаващо устройство.

  2. Отстранете заседналата хартия.

    Забележка: Уверете се, че всички парчета хартия са отстранени.
  3. Изпънете, развейте и изгладете ръбовете на хартията преди зареждане.

  4. Заредете хартия и регулирайте водача на хартията.