Заседнала хартия в тавите

  1. Отстранете тавата.

  2. Отстранете заседналата хартия.

    Забележка: Уверете се, че всички парчета хартия са отстранени.
  3. Поставете тавата.