Навигиране на екрана с помощта на жестове

Забележки:

Жест

Функция

Двойно потупване

Изберете опция или елемент на екрана.

Тройно потупване

Увеличете или намалете мащаба на текст и изображения.

Плъзгане надясно или плъзгане надолу

Придвижете се към следващия елемент на екрана.

Плъзгане наляво или плъзгане нагоре

Придвижете се към предишния елемент на екрана.

Панорамиране

Достъп до частите на мащабираното изображение, които са извън границите на екрана.

Забележка: Този жест изисква употребата на два пръста да се плъзгат по мащабирано изображение.

Плъзнете нагоре, след това наляво

Излезте от приложение и се върнете към началния екран.

Плъзнете надолу, след това наляво

  • Отмяна на задание.

  • Върнете се назад към предишната настройка.

  • Излезте от екрана, който се показва, без да променяте настройка или стойност.

Плъзнете нагоре, след това надолу

Повторете гласова подкана.